Finance

Waivers veroorzaken topdrukte bij de bank

Waivers veroorzaken topdrukte bij de bank

De uiterste datum voor het aanleveren van de jaarrekeningen voorzien van een goedkeurende controle verklaring is op 30 juni verstreken. De drukte bij de banken bereikt nu een hoogtepunt.

Een hele sector tegelijk die niet voldoet aan de voorwaarden, een zogeheten default, dat is op zijn minst ongewoon. De default wordt dan ook nog veroorzaakt doordat de accountants zich geen helder beeld kunnen vormen.

Hoe kunnen de banken zich dan wel comfortabel voelen? Het verzoek is om af te zien van onze rechten tot opzegging van de faciliteiten; dat noemen we waiven. Maar op basis waarvan dan? En als we het dan doen, welke rechten geven we als bank weg en welke moeten we behouden?

Coulance

Wij hebben de juiste informatie nodig om ons besluit op te baseren, maar ervaren dat niet iedereen bereid is om deze gegevens te delen met de bank. Dan word ik achterdochtig, is er iets te verbergen? Ik begrijp dat iedereen op eieren loopt, maar als de sector en de accountants willen dat er coulance is van de banken, dan is enige tegemoetkoming in de informatieverstrekking wel gewenst.

Als er pas in december gedeponeerd wordt, dan is het besluit om te waiven relatief eenvoudig.  We stellen de risicobeoordeling op basis van de jaarrekening een half jaar uit, in de verwachting dat dan alle onduidelijkheden zijn weggenomen en er alsnog een goedkeurende controle verklaring komt.

Duidelijkheid

Als er wel per 30 juni gedeponeerd is, voorzien van een controle verklaring met beperking, is de besluitvorming lastiger. Dan komt de inmiddels beruchte goedkeurende controleverklaring er dit jaar niet meer. Dat is niet de bedoeling, de banksystemen zijn erop gebaseerd dat die verklaring er wel komt. 

Maar ja, we moeten ons ook realiseren dat  alleen ziekenhuizen die zich zeker voelen van de gerapporteerde omzet deze stap durven zetten. Moeten we dan heel moeilijk doen, als we weten dat ze wel in het herstelprogramma participeren en er eind van het jaar wel duidelijkheid is?

Nerveus

Als de gegevens naar tevredenheid zijn aangeleverd en het besluit genomen is om te waiven, dan begint het circus binnen de bank pas echt. De waiver moet verstuurd worden en snel. De andere partijen zijn nerveus. Wat moet er dan in staan?

Uitdaging

De telefoon en e-mail draaien overuren. Wanneer willen we wat ontvangen? Is een einddatum gewenst? Wanneer geeft de tekst voldoende comfort aan de accountants om een controleverklaring met beperking af te geven? Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van vragen. Als we een bilaterale financiering verstrekken, komen we er wel uit, consortiumfinancieringen zijn weer een tandje lastiger. Alle besluiten en alle meningen van de juristen moeten op elkaar aansluiten. Een uitdaging op zich.

Ik hoop dat eind van de maand het stof weer neerdaalt, en iedereen van zijn welverdiende, maar wel wat kortere zomervakantie kan genieten.  

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

9 juli 2014

De risico's die de banken nemen door te waiven staan in geen enkele verhouding tot de risico's die de banken hebben genomen in de aanloop naar de kredietcrisis. En dat is dankzij de belastingbetaler ook allemaal goed gekomen.

Henry Goverde

9 juli 2014

Een terechte dilemma voor de banken. Zij steunen voor een belangrijk deel op de goedkeurende accountantsverklaring voor het beoordelen van hun risico bij lopende financiering. Maar het belang van het beschikken over zo'n verklaring moet door banken ook niet worden overschat. Het inroepen van de lening louter en alleen vanwege het ontbreken van een goedkeurende verklaring kan onrechtmatig zijn tegenover de zorginstelling. Is er sprake van achterstand in aflossing en rente? Wat is de liquiditeitspositie van de instelling en haar cash flow? Heeft de bank voldoende zekerheden? Zeker wanneer de gevolgen voor de instelling en de lokale samenleving behoorlijk negatief zijn, dient de bank extra zorgvuldig om te gaan met het beëindigen van de lening. Van de zijde van het ziekenhuis moet wel transparantie worden gegeven waarom de verklaring (nog) niet afgegeven is. Weer een voorbeeld van de veranderende juridische werkelijkheid waarin ziekenhuizen verkeren. Ik voorspel, dit gaat alleen maar toenemen.

D G o

9 juli 2014

Wanneer het Nederlandse elftal wereldkampioen wordt ziet de toekomst er misschien weer rooskleuriger uit :)

D G o

10 juli 2014

Dus niet. Dat kan wel eens gaan tegenvallen.

Top