HRM

Hoe overleven we de transitie?

Hoe overleven we de transitie?

Maar liefst 18 procent van de huidige AWBZ-uitgaven gaat naar de Wmo. Maar bij InteraktContour ligt dat percentage op ruim 30 procent. Een groot deel van de financiering verschuift niet, maar verdwijnt. En dus moeten we keuzes maken.

Ik werk nu 34 jaar in de zorg. Niet eerder heb ik zo’n ingrijpende verandering meegemaakt. De stelstelwijzigingen worden in een noodtempo doorgevoerd. Hoe bereid je je daar als organisatie op voor? Het ligt voor de hand om je aanbod uit te breiden en veel doelgroepen te bedienen, een manier om op safe te spelen.

Focus

InteraktContour gaat juist voor focus. De eerste keuze die we maakten, betreft onze doelgroep. We boden zorg aan diverse doelgroepen: in de geestelijke gezondheidszorg, mensen met een lichamelijke, visuele en auditieve beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en chronisch zieken. We hebben onszelf de vraag gesteld voor welke cliëntgroep we echt van toegevoegde waarde willen en kunnen zijn. Daar waren we het snel over eens: mensen met complexe gevolgen van hersenletsel en hun naasten. Als geen ander weten wij waar iemand tegenaan loopt als hij na een beroerte of ongeluk te maken krijgt met hersenletsel. Op basis van onderzoek en jarenlange ervaring kunnen wij dé behandeling en begeleiding bieden zodat mensen met hersenletsel weer grip krijgen op hun leven en perspectief zien. We kiezen dus voor specialisatie waarmee we ons onderscheiden in de markt.

Los laten

Het volgende vraagstuk dat op ons pad kwam: gaan we met alle 89 gemeenten waar we actief zijn contacten leggen? Inspiratiesessies houden? Klankbordgroepbijeenkomsten? Om zoveel mogelijk contracten binnen te slepen? Nee, weer hebben we keuzes gemaakt. We richten ons op 22 gemeenten, daar waar we altijd al de meeste zorg boden. Deze focus betekent ook dat we gemeenten los moeten laten.

Verder werden alle locaties onder de loep genomen. Hebben we al die gebouwen nog nodig? Met welke partijen kunnen we samenwerken om locaties te delen en misschien ook gezamenlijk zorg aan te bieden? We kiezen voor geconcentreerde intramurale zorg van hoge, constante kwaliteit in plaats van een groot aantal kleine woonlocaties met wisselende kwaliteit.

Samenwerking

We kiezen voor gezamenlijk aanbieden van dagbesteding en individuele begeleiding op lokaal niveau in plaats van regionale activiteitencentra in eigen gebouwen. Samenwerking staat centraal. Met mantelzorg, vrijwilligers en andere partijen bij gemeenten en in de zorg. Cliënten blijken goed te kunnen participeren en velen kunnen ook iets teruggeven aan de gemeenschap. De nieuwe manier van werken blijkt voordelen te hebben die we vooraf niet in deze mate voorzien hadden. 

Afgebakende trajecten

Tot slot hebben we gekozen voor de start van een extramurale behandeling voor de cliënt mét zijn systeem. Bij de cliënt thuis en in groepen. Afgebakende trajecten met resultaatmeting. Gebruik makend van zelforganiserende teams. Deze gespecialiseerde behandeling is duidelijk onderscheidend van het zorgaanbod dat via de Wmo loopt, zodat duidelijk is wat nog wél onder de AWBZ kan blijven vallen.

Inmiddels is ons organisatiemodel aangepast aan de praktijk. De drie primaire processen vormen de basis voor de drie businessunits: Zorg & wonen, Behandeling en Maatschappelijke ondersteuning. Elke businessunit heeft zijn eigen manier van aansturing. Waar je bij Zorg & wonen deels nog een hiërarchische aansturing ziet, is Behandeling en Maatschappelijke ondersteuning zelforganiserend.

Verliezen

Natuurlijk zijn er verliezen. Cliënten die van hun oude vertrouwde omgeving afscheid moeten nemen. Die moeten verhuizen naar een nieuwe locatie van InteraktContour of die we zelfs overdragen aan andere partijen. Medewerkers die boventallig zijn en op zoek moeten naar een uitdaging buiten de organisatie. Dat doet pijn. Maar als we willen overleven voor die specifieke cliëntgroep die ons hard nodig heeft, dan kan het niet anders.

En zo stevenen we af op een plaatje dat in 2017 gerealiseerd zal zijn. Naar een kleinere, meer gefocuste, ‘kiet-draaiende’ organisatie met cliënten die beter van ons worden, medewerkers die lol hebben in het werk en stakeholders die ons waarderen.

Jan van Kampen
Bestuurder InteraktContour

Jan van Kampen verzorgde op het Skipr-congres “Transitie langdurige zorg: ‘Navigeren in een nieuw zorglandschap’  van 20 juni een lezing over de strategie van zijn organisatie om zich voor te bereiden op alle veranderingen in de zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top