Finance

Op snelheid komen of de afslag missen

Op snelheid komen of de afslag missen

Veel bestuurders zijn nog onvoldoende bezig met de uitvoering van hun plannen. Ze zoeken het comfort nog te vaak in het oude vertrouwde systeem.

De care-sector staat voor uitdagende marktomstandigheden. De één praat over transitie, afbouw van activiteiten en krimp. De ander over groei en nieuwe mogelijkheden voor innovatie.

Transformatie

Eén ding is mij helder geworden. De care-sector ondergaat een fundamentele transformatie. Bestuurders die nu nog niet in beweging zijn gekomen, raken de regie over de eigen toekomst kwijt. Ze gaan ervan uit dat de overheid alles wel oplost: “Er komt vast nog wel een bijstelling van het beleid. Nog niet alles is uitgekristalliseerd, ik kan pas in actie komen als ik weet waar ik aan toe ben en de laatste actuele informatie heb kunnen verwerken in mijn plannen. We zijn vooral bezig met de komende transitieperiode.”

Positie kiezen

We zien gelukkig ook bestuurders die actief bezig zijn om in control te komen en te blijven. Nadenken over de toekomst en duidelijk positie kiezen, het verdienmodel hierop aanpassen en activiteiten afbouwen. We zien ook dat dit gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de financiële functie. Deze organisaties  maken een omslag  van financial naar business control, brengen scheiding aan tussen zorg, vastgoed en treasury en sturen op al deze functies . We zien deze organisaties kiezen voor een productgerichte structuur en niet langer voor regio- of locatiegeoriënteerde modellen.

Operationele sturing

Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. De nieuwe structuur vergroot de wendbaarheid en versterkt de mogelijkheden voor meer operationele sturing. Zo komt er vanzelf meer focus op de professionalisering van de bedrijfsvoering, wat de financiële slagkracht van de organisatie vergroot.

Omslag

In haar meest recente sectorvisie Langdurige zorg constateert het ING Economisch bureau dat de sector voor ingrijpende hervormingen staat. Dit vereist een omslag in denken en vooral een bedrijfsmatige focus. Vergroot de marge, blijf solvabel, liquide en vooral wendbaar. Dat is de enige manier om ook na de transitie in business te blijven.

Het lijkt alsof de sector bezig is om in te voegen op de snelweg. De één gaat dit beter af dan de ander. Maar wie niet op snelheid komt, wordt links en zo nodig rechts ingehaald of mist domweg de afslag.

Erwin Winkel
Sectormanager Gezondheidszorg ING

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top