BLOG

Fatale destructie

Fatale destructie

“Ze woonden al jaren in een beschermde woonvoorziening en moesten opeens verhuizen. Ze hebben een verstandelijke beperking en een lage zorgzwaarte. Nu wonen ze ‘zelfstandig’ en alleen op een flatje. Ze begrijpen er niets van. Weg veilige omgeving, weg bekende gezichten, weg contacten in de buurt. Gewoon, uit het fijne leven gerukt. En waarom eigenlijk?”

Hoe vaak wordt bij het afschaffen van de lage zorgzwaartepakketten niet gezegd: “ouderen willen langer thuis wonen, dus we versnellen die trend”. Dat dit leidt tot de mensonterende situaties waarin (hoog)bejaarde mensen – onnodig ! - verhuizen moeten, weten we allemaal. Maar dat de doctrine van langer thuis wonen, ook leidt tot gedwongen verhuizingen voor mensen met een (verstandelijke) beperking, dat horen we veel te weinig. Dat is óók mensonterend; kwetsbare mensen uit hun vertrouwde omgeving met (stevig) netwerk en ondersteuning weghalen, omdat er ‘geen plek’ meer voor ze is in de zorginstelling. De vrouw die me dit vertelde, had de tranen in haar ogen staan.

Ouderwets?

In de debatten over de zorgplannen van het kabinet wordt steevast gesproken over ‘vernieuwing’, ‘verbetering’, ‘transitie’, ‘transformatie’, ‘hervorming’. De suggestie dat iets nieuws iets ouderwets zal vervangen is alom aanwezig. De vraag of wat er nu is ook mag blíjven wordt weggezet als ouderwets. De suggesties dat nieuw altijd beter is en de beloften dat door het stelsel op de kop en fors bezuinigen alles verbetert, zijn niet op één hand te tellen.

Creatieve destructie

De vernieuwingsdrang, waarbij het oude vernietigd moet worden, was ook te horen in een speech van voormalig NZa-voorzitter Langejan op de Radboud Universiteit – zo’n twee jaar geleden. Hij pleitte voor ‘creatieve destructie’ als recept voor de zorg; het nieuwe dat het oude overbodig maakt als model voor innovatie en groei. Het is natuurlijk niet aan een toezichthouder om creatieve destructie in de zorg te bepleiten, maar het gedachtegoed zien we alom in het beleid terug. Creatieve destructie als vooruitgang wordt ook bezongen op het ministerie. Het is gerechtvaardigd om je af te vragen of de geprezen vernieuwing niet gewoon vernieling is.

Want, is het gedwongen verhuizen van bejaarden en mensen met een verstandelijke beperking vooruitgang? Durft iemand het ontslag van duizenden (thuis)zorgmedewerkers vernieuwing te noemen? Is de gekmakende onzekerheid van 600.000 mensen die het recht op zorg via de AWBZ kwijtraken en niet weten hoe in 2015 hun zorg en ondersteuning zal verlopen verbetering? Zorg en ondersteuning die voor deze mensen noodzakelijk zijn om te kunnen leven?

Parlementaire enquête

Nee, er is niets creatiefs aan deze vernieling van mensenlevens. Het is een fatale destructie die nog heel lang gevoeld zal worden en waarvan de reparatie eindeloos veel meer geld gaat kosten dan de bezuiniging die nu beloofd wordt. De pleitbezorgers van creatieve destructie zullen we terugzien bij de parlementaire enquête over de vernietiging van de zorg.

Renske Leijten, Tweede Kamerlid SP

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Kees Marges

12 augustus 2014

Mensen met een lichte zorgvraag die behoefte hebben aan een veilige omgeving en passende zorg worden het onveilige bos zonder zorg ingestuurd door het regeringsbeleid. Lees de harte kreet van Renske Leijten hierboven. Tegelijkertijd worden mensen met een zware zorgvraag, die niet naar een instelling hoeven omdat ouders of anderen graag voor ze blijven zorgen in de thuis omgeving, gedwongen om naar een zorginstelling te verhuizen, omdat ze, bij thuis blijven wonen, onder de wmo dreigen te komen, die geen voorzieningen heeft voor zware zorgvragers. Dit kan blijkbaar in een land waar ondeskundige parlementariërs van VVD en PvdA die het regeringsbeleid steunen, voorkeur geven aan misplaatste zorgbezuinigingen en het handhaven van hun status als regeringspartij (dus eigen baantje in de Tweede Kamer) in plaats van aan goede en passende zorg. Lees ook de website van Ieder(in) over de vergeten groep mensen met een beperking.

A Meerding

13 augustus 2014

Naast het hier bovenstaande hebben we ook te maken met financiers, zoals gemeenten en zorgverzekeraars, die denken dat er zorg geleverd kan worden onder de kostprijs. Bezuinigingen worden een op een afgewenteld op de zorgverleners en de cliënten. Maar wel eisen ze dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. En wat nog het meest bizarre is: vanuit het veld hoor je niets dan STILTE. Zouden al die medewerkers in de zorg, hun werkgevers en andere belanghebbenden nu niets door hebben?

tjark reininga

13 augustus 2014

terechte zorg, door Renske Leijten goed beschreven.
in alle eerlijkheid echter, hr Marges, wil ik er op wijzen dat deze ontwikkeling niet aan de huidige coalitie alleen kan worden geweten. het departement is daarmee al zeker sinds het begin van de eeuw mee bezig, onder de bezielende leiding van SG M.J. van Rijn. en sindsdien al lijkt het doof voor ongewenste informatie.

de inzet is dan ook hoog: de zorg moet betaalbaar blijven voor de belastingbetaler, die die zorg vaak (nog) niet nodig heeft.

Kees Marges

13 augustus 2014

Beste hr. Tjark, helemaal mee eens, ik volg de ontwikkelingen ook al vanaf die tijd en het CDA was toen ze deel uitmaakte van de regering, ook verantwoordelijk voor de start van de decentralisaties en bezuinigingen. Maar wat mij stoort is dat de huidige TK regeringsfracties alles goed keuren, met zo nu en dan een kruimeltje verandering van het beleid om te laten zien dat ze toch echt invloed hebben en z.g. niet alles aanvaarden.

hans peltenburg

13 augustus 2014

en zo gaan er 600 verpleeg en verzorgingshuizen gesloopt worden. Want thuis zorg krijgen zou goedkoper zijn?? Voorbeeld iemand met een zzp 6 zorgzwaartepakket woont nu in een verpleeghuis en kost 160 euro per dag (prijsnivo 2009 bron vws). Deze mensen moeten voortaan thuis blijven wonen met personen alarmering. Stel de wijkzuster moet hier 3 maal daags langs voor planbare zorg en 3 x per dag langs als patient op het alarm heeft gedrukt. Zeg dat dit 4 uur zorg is door de wijkzuster = 75 euro per uur = 300 euro kosten per dag. Dat is dus dubbel zo duur dan nu de kosten in het verpleeghuis......over 5 jaar een parlementaire enquete over dat de zorg duurder is geworden ipv goedkoper? Dat we nooit 600 gebouwen hadden moeten slopen?

Martin van den Heuvel

14 augustus 2014

Tja, Renske, natuurlijk heb je gelijk. Maar dat wat jij schrijft. kunnen mensen zelf ook wel bedenken. Wat de bevolking zelf NIET kan bedenken, is om welke reden al die "bezuinigingen" worden uitgevoerd. Jij weet dat wél, maar houdt angstvallig de mond hier over. Dus zal ik het maar doen.

"Liberaal" betekent dat de overheid zich niet bemoeit met zaken die je ook aan een bedrijf kunt overlaten. Behalve politie, justitie en het leger, zullen dus alle overheidstaken worden afgeschaft oftewel "aan marktwerking worden overgeleverd".
Nu werkt de markt heel goed. Bij televisies, koelkasten, fietsen of auto's. Want dan kun je kiezen voor een heel goedkoop exemplaar, of eentje met alle toeters en bellen erop. Maar een blindedarmoperatie is een blindedarmoperatie. Je kunt er niet voor kiezen om een deel van de operatie NIET uit te laten voeren omdat je net niet genoeg centjes hebt. En wat nog erger is: je hebt de operatie nodig om te overleven, wat de aanbieder van de operatie misbruikt om de prijs op te drijven.

En dat is het verschil tussen liberaal en sociaal democratisch. De liberaal schaft de overheid af, en de sociaal democraat gebruikt de overheid om armoede onder de bevolking te voorkomen.

Het hele verhaal staat hier: ISDITVRIJHEID.NL

Joze van Kooten Niekerk

18 augustus 2014

Heel blij word ik van het feit dat er (eindelijk) aan de bel word getrokken en Renske Leijten zich openlijk zorgen maakt over mensen met een verstandelijke beperking. In de langdurige zorg, maar ook in de ambulante zorg dreigt de goede zorg, die in 60 jaar is opgebouwd verloren te gaan en ingeruild te worden voor nieuwe organisaties. Het gevaar is dat de opgebouwde expertise en de mensen met deze kennis, vaardigheden en affiniteit verdwijnen. Want mensen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn dol op de doelgroep en weten samen met hen veel voor elkaar te krijgen. Eigen kracht, eigen regie en eigen netwerk is in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking totaal niet nieuw en heeft veel resultaat, maar slaagt alleen als aan de voorwaarden van kennis en attitude voldaan word en dat betekent voor deze groep mensen met een beperking de inzet van specialisten. Zorg die in iedere de wijk/gemeente niet of moeilijk is te organiseren. En echt het wordt zelfs duurder wanneer je dit per wijk/gemeente organiseert.
Helaas weten veel mensen met een verstandelijke beperking nog niet dat er veranderingen op komst zijn en realiseren zij zich niet wat de veranderingen voor hen gaan betekenen. Tegen de tijd dat het zover is, zullen ook zij het merken, maar ook dan kunnen velen van hen nog steeds niet voor zichzelf opkomen en zullen we misschien niet eens weten wat de echte gevolgen zijn. Maar laten we het niet zover laten komen. Wij, de mensen uit de zorg (experts), weten het namelijk wel. Ik hoop dat de politiek alsnog naar ons zal luisteren en een aantal maatregelen zal bijstellen. Zodat ook mensen met een verstandelijke beperking de ambulante en langdurige zorg krijgen die zij nodig hebben.
Jozé van Kooten Niekerk

Top