BLOG

Leuker kunnen we het niet maken

De eerste berichten over “de toestand van ’s Rijks Financien” sijpelen naar buiten. Geen vrolijk beeld. De staatsschuld loopt in recordtempo op en de effecten van de financiële crisis op de reële economie zullen in de komende jaren gaan doorwerken aan de inkomsten- en uitgavenkant van de overheid. Minder belastinginkomsten, hogere uitgaven aan sociale voorzieningen.

Vergrijzing en technologische vooruitgang

De zorguitgaven blijven door vergrijzing en technologische vooruitgang met een hoger percentage stijgen dan de economische groei. In het vorige decennium leidde dat tot forse overschrijdingen van de overheidsuitgaven. Door de economische groei vielen echter in de regel de uitgaven voor sociale zekerheid mee. Het is een iets te simpel beeld, maar grosso modo compenseerden lagere uitgaven aan sociale zekerheid voor een deel de hogere uitgaven aan zorg. Economische groei werkte als het ware als een built-in stabilizer voor de zorguitgaven.

Dangerous liaison

Het probleem is dat we de komende periode worden geconfronteerd met een built-in destabilizer. Vergrijzing en technologische vooruitgang zullen blijven leiden tot hoge groeicijfers voor de zorguitgaven, terwijl lagere economische groei dan voorzien, leidt tot hogere uitgaven aan sociale zekerheid. Maar ook zonder de sociale zekerheid erbij te betrekken vormen lagere economische groei en stijgende zorguitgaven een dangerous liaison. De felheid waarmee president Obama zijn hervorming van de gezondheidszorg in de USA verdedigt toont aan dat hij als geen ander begrijpt wat er dan op het spel staat.

Hernieuwde discussies

2010 zal dus de opmaat worden voor hernieuwde discussies en keuzen over:

  • Privaat kapitaal als katalysator: hoe kan de innovatie in de zorg worden versneld zodat kwaliteit en efficiency een echt grote impuls krijgen.
  • Hernieuwde pakketdiscussies: wat moet in de collectieve care- en cure arrangementen blijven en waar gaan we een groter beroep doen op individuele zorguitgaven.
  • De organisatie van de zorg: beter lokaal door grotere schaal: shared services, strategische samenwerking en lokale zorgverlening komen in de plaats van megafusies. Het denken in termen van 1e en 2e lijn wordt achterhaald.
  • De Wet van Baumol: die wordt ingetrokken. Er is in de zorg wel arbeidsproductiviteit, en die moet verder omhoog.


En zo bleef het nog lang onrustig in zorgland, na de Miljoenennota 2010. Zorg is een built-in dynamizer.


Martin van Rijn
Bestuursvoorzitter PGGM

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

16 september 2009

maar ik vrees dat het ook nu een debat zal zijn over maar zonder degenen die zorg nodig hebben. terwijl uiteindelijk altijd de rekening betalen, welk financieringsstelsel ook wordt gekozen.

Top