BLOG

Heerlen wordt broedplaats technologie

Heerlen wordt broedplaats technologie

We naderen de eindstreep. Over minder dan een half jaar presenteert de commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen haar eerste advies, namelijk de nieuwe “beroepenstructuur”.

Dit gebeurt op 10 april in de Jaarbeurs in Utrecht en daar bent u natuurlijk allemaal weer welkom. Maar tot die tijd gebeurt er nog van alles. Zo rolt er deze week een bijzondere krant van de band. In deze krant leest u het proces en de stappen die de commissie heeft doorlopen van 2012 tot nu. U ziet de resultaten uit de broedplaatsen, de uitgangspunten en natuurlijk de richting waarin het zich ontwikkelt.

Er zijn de afgelopen maanden veel denktanks geraadpleegd. Huisartsen, medisch specialisten, paramedici en  ZZP'ers hebben zich gebogen over de uitgangspunten en de aanpak. Zo zijn er veel waardevolle suggesties gedaan waarmee de commissie haar voordeel doet.

Een bijzondere denktank was de 'kunstdenktank'. Creatieve mensen uit de kunstwereld hebben ons bevraagd en verteld hoe zij er over denken. Het blijft mooi om te zien dat onze gezondheidszorg voor iedereen belangrijk is. Mensen weten heel goed waar ze over praten, ze hebben een mening en willen dat we daar naar luisteren. Ze hebben ideeën en willen graag meedenken. De zorg verandert en dus zijn er ook nieuwe beroepen nodig, andere beroepen verdwijnen, zo is het altijd geweest.

Achter de voordeur

Technologie, e-health en domotica zijn belangrijke onderwerpen voor de commissie. Wij zijn van mening dat verantwoorde inzet hiervan leidt tot een grotere mate van zelfredzaamheid en gemak. Daarom hebben we een afspraak gemaakt met het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie in Heerlen. Onder leiding van de directeur prof. Luc de Witte wordt in Heerlen in drie wijken onderzoek gedaan achter de voordeur. Studenten gaan van huis naar huis kijken welke technologie behulpzaam kan zijn bij de problemen in 2030. Zoals u inmiddels weet praten we dan vooral over functioneringsproblemen door klachten aan het bewegingsapparaat, eenzaamheid en incontinentie. De eerste resultaten worden op 10 april bij het aanbieden van ons advies gepresenteerd.

Veldraadpleging

Op 24 september start een van de grootste veldraadplegingen in de zorg ooit. Onder leiding van het Verweij-Jonker Instituut en een aantal zeer ervaren voorzitters wordt de concept-beroepenstructuur getoetst in 35 focusgroepen. De methode is bijzonder. Er zal geen vaststaand product worden voorgelegd, maar een richtinggevend kader. Het is de bedoeling om samen met de focusgroepen tot een eindresultaat te komen en zo, zoals afgesproken, een beroepenstructuur voor de zorg en door de zorg aan de minister van Volksgezondheid aan te bieden.

Marian Kaljouw
Voorzitter Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen
Zorginstituut Nederland

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

23 september 2014

Goed dat er op strategisch niveau een wenkend perspectief ontstaat. Immers "de ZORG" kent vele invalshoeken, maar is in wezen MENSENWERK. Nu eens niet de bekostiging of daarmee samenhangende hervormingen, maar de inhoud centraal ! Een aantal zorgberoepen heeft niet alleen nationale (beroepsprofiel), maar ook internationale kaders. Functies (verdeling arbeid) daarentegen hebben een lokale basis en nationale samenhang (CAO). En beroepsopleidingen hebben zowel een nationaal kader (opleidingsprofiel) als lokale (onderwijscurricula) kaders. Dit alles in een strategisch document richting geven is een bijzondere opgave.

Top