BLOG

Zorgen om maatregelen AWBZ

2010 lijkt een tussenjaar te worden. De harde klappen van de bankencrisis komen pas in 2011 en daarna. Zo lijkt het tenminste. In dat licht kunnen we te gemakkelijk denken over wat er nu wel gebeurt.

Pakketmaatregelen forse bezuiniging

De pakketmaatregelen bijvoorbeeld voor extramurale cliënten. Bedoeld om de begeleiding voor mensen met lichte beperkingen uit de AWBZ te halen en terug te brengen naar mantelzorgers of de gemeente (Wmo). De mensen met matige en zware beperkingen houden hun recht op AWBZ-begeleiding, maar moeten uren begeleiding inleveren. Als je dit combineert, zoals het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in opdracht van VWS doet, met verdere vermindering van de omvang van die begeleiding dan komt het dubbel aan. Door bijvoorbeeld van de zorgbehoefte eerst 7 uur gebruikelijke zorg af te trekken, blijven er weinig uren begeleiding over. Hierdoor vallen mensen terug in hun sociaal persoonlijk functioneren en vooral de begeleiding van kinderen lijdt hier onder. Een hard punt voor de VGN. Zulke dubbele consequenties willen we helemaal niet.

Toekomst: principieel niet bezuinigd

En ja, het vooruitzicht op de draconische min 20 procent operatie die Ronald Gerritse mag voorbereiden, na 2010, laat de AWBZ, als ik de dames en heren mag geloven, niet ongemoeid. U treft me op of rond 15 september -nog- niet gezamenlijk met de studenten op het Binnenhof aan. Ik geef in de eerste plaats de voorkeur aan een feitenonderzoek en lobby. Maar verder geen misverstand, de care, onze gehandicaptenzorg, is ons heilig. Dat laat zich politiek vertalen in termen van fatsoen en beschaving. We hebben ons dus voor te bereiden, en ook dat nemen we ter hand. Als het noodzakelijk is, staan we vierkant voor onze sector!

Hans Bruning
Directeur VGN

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top