BLOG

Meer met minder

Alle voorzorgen ten spijt is de miljoenennota toch voortijdig uitgelekt. Voor de zorg staan er niet veel verrassingen in. Voor de korte termijn was het merendeel van de voorgestelde kortingen al bekend. Belangrijker is wat er op de lange termijn kan worden verwacht. Maar dat staat er niet in.

Onvermijdelijke bezuinigingen

In de jaren na 2010 zal er fors bezuinigd moeten worden met circa 35 miljard. Dit is om te voorkomen dat de jeugd gedurende tal van jaren met een schuld wordt opgezadeld, die ook onze schuld niet is. Het is onvermijdelijk dat de zorg op vrijwel alle onderdelen zal worden aangeslagen. Vervelend, maar het is niet anders.

Toenemende zorgvraag

Tegelijkertijd neemt de zorgvraag door vergrijzing en daarmee gepaard gaande toename van complexe meervoudige aandoeningen toe. Het aantal premiebetalers zal echter niet toenemen en bij dalende koopkracht en stijgende werkloosheid is een drastische verhoging van zorgpremies ongewenst.

Offers en de eed van Hippocrates

Kortom, er zal de komende jaren meer met minder moeten. En daar waar nodig niet allen meer, maar ook meer beter. Wij staan dus aan de vooravond van een enorme uitdaging: financiering die de kwaliteit en niet het aantal verrichtingen stimuleert, maatschappelijk verantwoorde honorering, en optimale transparantie. Een uitdaging die offers zal vragen van alle betrokkenen. Offers ook die slechts in nauw overleg tussen VWS en het veld tot stand kunnen komen. Verwacht kan worden dat artsen daaraan met verve zullen meewerken. Zoals het in de eed van Hippocrates geschreven is: Ik stel het belang van de patiënt voorop.

Arie Nieuwenhuijzen Kruseman
Voorzitter KNMG

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

15 september 2009

Wat een prettig geluid; geen geweeklaag maar iemand die de mouwen wil opstropen. Complimenten!

Top