BLOG

Prettig weekend...maar niet voor de patiënt

Prettig weekend...maar niet voor de patiënt

“De kans dat patiënten na een longoperatie complicaties krijgen, is groter als ze op vrijdag zijn geopereerd. In het weekend is de nazorg waarschijnlijk slechter, waardoor complicaties minder goed worden opgemerkt.”

Recent kwam het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) met deze opmerkelijke onderzoeksresultaten. Hoe opmerkelijk dit ook mag klinken, nieuw is het zeker niet. In de internationale medische literatuur kennen we dit fenomeen als het ‘weekend effect’.

Veel onderzoek

Er is redelijk veel onderzoek gedaan en meerdere onderzoeken tonen dit weekend effect aan. Met name in de categorie ‘ernstig zieke patiënten’ zoals patiënten met een levensbedreigende aandoening als een hartinfarct is er een negatief effect op de overleving bij opname in het weekend. De reden? Het blijkt dat de tijd tussen opname, diagnose en de juiste therapie beduidend langer is in het weekend dan gedurende normale weekdagen.

Ervaring

Dit wetende worden mijn beslissingen als intensivist ook beïnvloed door het weekend effect. Op de intensive care liggen kwetsbare patiënten. Zelfs als ze voldoende hersteld zijn voor een overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling, houd ik rekening met de dag van de week. Gewoon een kwestie van ervaring en risico inschatting.

Traditioneel zijn er in het weekend minder verpleegkundigen en minder artsen. Mogelijk is het totaal aantal patiënten lager,  maar individueel zijn ze gemiddeld zieker. Anders blijven ze niet liggen in het weekend. De kwetsbare patiënt hou ik op vrijdag, zaterdag en zondag liever op de intensive care, want Nederland is hierin niet beter of slechter dan andere landen. Dus is er hier ook een weekend effect.

Traditie

Ik ben hierin niet uniek; ik hoor het van veel collega’s ook. Eigenlijk niet te geloven dat we in 2014 niet in staat zijn om de veiligheid van onze patiënten gedurende de gehele week op een gelijk niveau te houden. En dat op basis van een traditie! Niet meer van deze tijd toch?

Gerust hart

Maar wat gaan we eraan doen? Het herkennen en erkennen van het probleem is de helft van de oplossing. Ik daag ziekenhuizen uit om op zoek te gaan naar hun ‘weekend effect’ en dit aan te pakken! Soms ligt de oplossing in meer scholing, soms in meer personeel of in een andere planning en logistiek. Maak het probleem transparant voor de hele staf en discussieer over een oplossing. Pas dan kunnen we de patiënt met een gerust hart een ‘prettig weekend’ toewensen.

Nardo van der Meer
Hoogleraar aan Tias Business School en cardio-anesthesioloog en intensivist in het Amphia Ziekenhuis.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top