BLOG

Al lang geen traditioneel verpleeghuis meer

Al lang geen traditioneel verpleeghuis meer

Naast de inhoudelijke veranderingen blijkt ook de verandering van het imago een aandachtspunt. We zijn druk om onze beide nieuwe centra een nieuwe en eigen identiteit te geven, onder andere door een verbouwing.

Anticiperend op de veranderingen in de ouderenzorg hebben wij ons verpleeghuis Gelders Hof omgevormd tot twee nieuwe locaties: Intermezzo, gericht op kortdurend verblijf, herstel en eerstelijnszorg en Hofstaete, waar ouderen met specifieke zorgvragen permanent wonen.

“Je moet er zien weg te blijven, maar moet je erheen, dan zit je goed”, dat zeiden de mensen in deze omgeving over verpleeghuis Gelders Hof. Enerzijds een compliment, anderzijds typerend voor de angst voor verpleeghuizen; een plek waar je nooit meer vandaan komt.

Associaties

Hoe anders is de werkelijkheid van ons nieuwe centrum Intermezzo. Mensen komen hier voor een dagbehandeling, om te revalideren of om een paar nachten te verblijven als de mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is. We werken dus juist aan de terugkeer naar huis of naar een andere locatie. Omdat dit in het gebouw gebeurt dat veertig jaar lang dienst heeft gedaan als verpleeghuis en dat bovendien gedeeld wordt met Hofstaete, waar mensen nog steeds permanent wonen, is het lastig om de associaties van cliënten en omwonenden te veranderen.

Uitstraling

Om het imago van een verpleeghuis van ons af te schudden, is een verbouwing wat mij betreft noodzakelijk. Intermezzo moet fysiek worden losgekoppeld van Hofstaete. Ook moet het interieur qua uitstraling en functionaliteit gericht zijn op kortdurend verblijf. Een grootscheepse verbouwing zit er op dit moment echter niet in. Dus hebben we zorgvuldig afgewogen hoe we inhoud, organisatie en financiën toch in een verbouwing kunnen verbinden.

Verbouwing light

Dat betekent dat we met weinig budget duidelijk moeten maken dat het oude Gelders Hof niet meer bestaat en dat het nu om twee verschillende locaties gaat. De gang tussen de hoogbouw en de laagbouw – en tussen Intermezzo en Hofstaete – wordt weggehaald. Beide centra krijgen een eigen ingang en Intermezzo een eigen frontoffice. Zo hebben de cliënten van Intermezzo niet langer het idee dat ze een verpleeghuis betreden, maar dat ze ergens naartoe gaan om de zorg en behandeling te halen die ze nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen.

Permanent

Ook Hofstaete, waar ouderen met specifieke zorgvragen permanent wonen, heeft last van het imagoprobleem van verpleeghuizen. Het beeld dat je met een paar man op een kamertje zit te verpieteren, bestaat nog steeds. Terwijl het creëren van een prettige en vertrouwde woonomgeving juist ons uitgangspunt is, met daaromheen de faciliteiten om passende zorg te bieden. Dit doen we bijvoorbeeld door cliënten de mogelijkheid te bieden in hun kamers spullen van zichzelf neer te zetten. Ook wonen er bij ons bijna geen mensen meer met zijn tweeën op de kamer, tenzij ze hier zelf voor kiezen.

Communicatie

Op termijn willen we een grotere verbouwing doen, zodat de locaties qua functionaliteit en uitstraling optimaal aansluiten op de zorg die er geleverd wordt. Over vijf jaar hopen we zo ver te zijn. Tot dan werken we eraan onze nieuwe identiteit uit te dragen door onze werkwijzen en in onze communicatie.

Ilse de Jong
Directeur Attent Welzijn Wonen Zorg

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top