BLOG

Topinkomens

De miljoenennota voorziet in een algemene korting op de inkomens van de vrij gevestigde specialisten in verband met een overschrijding als gevolg van (alweer) een fout onderdeel van het DBC-systeem. Daar lopen de dames en heren natuurlijk tegen te hoop en gaan naar de rechter. Het kabinet grijpt hiermee terug op een oud paardenmiddel in plaats van de probleemstelling van de topinkomens van de medische specialisten daadwerkelijk structureel aan te pakken.

Paardenmiddel

In de miljoenennota wordt voorzien in een algemene korting op de inkomens van de vrij gevestigde specialisten in verband met een overschrijding als gevolg van (alweer) een fout onderdeel van het DBC-systeem. Daar lopen de dames en heren natuurlijk tegen te hoop en gaan naar de rechter. Het kabinet grijpt daarmede terug op een oud paardenmiddel in plaats van de probleemstelling van de topinkomens van de medische specialisten daadwerkelijk structureel aan te pakken.

Maatschappen ondernemingen

Terwijl datzelfde kabinet overal de transparantie predikt en de mond vol heeft van openbaarheid van inkomens, hullen de medisch specialisten zich al tientallen jaren in groot stilzwijgen over hun inkomen. Zij beweren echter dat zij ondernemers zijn, dus zijnde maatschappen ondernemingen.

Privacy van het inkomen

Niets let het kabinet om, net zoals bij andere ondernemingen, de beloningen van de top verplicht bekend te laten maken en openbare jaarverslaglegging te eisen. Al jaren verschuilen de maatschappen zich achter de privacy van het inkomen als individu, maar plukken wel de fiscale vruchten van het ondernemerschap. Daar moet een einde aan komen.

Grote hoogten

Eindelijk krijgen we dan werkelijk zicht op de inkomens van de specialisten die als zogenaamde vrije ondernemers zonder risico werkzaam zijn in de ziekenhuizen. Alleen een overheid kan zo iets afdwingen. De besturen van de ziekenhuizen zijn daar of niet toe in staat of durven het niet. En dames en heren, lezers bedoel ik, u zult versteld staan van de grote hoogten van en de grote verschillen in de inkomens. En laat u niet in de luren leggen door het aloude verhaal dat het omzetten zijn, waarvan de kosten er nog af moeten. Het grootste deel van de kosten is al lang voor rekening van het ziekenhuis.

Transparatie inkomens

Pas als er transparantie is over de inkomens kan je draagvlak gaan zoeken voor bijvoorbeeld een verplicht dienstverband. Anders is het de zoveelste poging die tot mislukken is gedoemd.

Rob Scheerder

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

16 september 2009

de heer Scheerder weet het mooi te zeggen, maar hij heeft dan ook vele jaren ervaring op dit gebied.

de grote inkomensstijging van (sommige) specialisten is ten dele ontstaan door een fout in de DBC-systematiek. die fout wordt algemeen erkend, naar ik begrepen heb ook door de specialistengroepen in kwestie, maar lijkt niet hersteld te kunnen worden. dast vind ik onbegrijpelijk en onverklaarbaar. een uitkeringsgerechtigde in wiens dossier een fout wordt ontdekt kan daarop nog jaren later worden aangesproken en ook de belastingdienst kan na jaren nog op fouten terugkomen. waarom lukt het in dit geval dan niet de fout te corrigeren en de te veel betaalde inkomsten terug te draaien?

de minister, die zich op andere punten zo hard op lijkt te stellen, zou hier veel harder moeten optreden. of is zijn hardheid niet meer dan windowdressing?

Top