BLOG

Kabinetsbeleid verstikt de ggz

Dat Prinsjesdag dit jaar weinig goed nieuws zou brengen, wist iedereen. En niet alleen omdat traditiegetrouw alle stukken al gelekt waren. Voor de geestelijke gezondheidszorg gaat het mes er direct in 2010 al diep in: 120 miljoen moeten de instellingen ophoesten. De ggz snapt dat er bezuinigd moet worden. Maar de manier waarop dat gebeurt, is onbegrijpelijk.

Kabinet ontloopt verantwoording

Met een generieke korting op de tarieven ontmoedigt het kabinet elke prikkel om als instelling zelf de efficiency te verbeteren. De net ingezette liberalisering van de ggz wordt in feite alweer de nek omgedraaid, omdat het kabinet de zorgvuldigheid waarmee de tarieven zijn vast gesteld niet respecteert. Tenslotte ontloopt het kabinet zijn verantwoordelijkheid door niet zelf inhoudelijke keuzes te maken over wat wel, en wat niet voor collectieve verantwoordelijkheid moet komen in de gezondheidszorg.

Patiënten juist de dupe

Minister Klink denkt dat hij op deze manier de patiënten ontziet. Maar dat klopt niet. Patiënten zullen bijvoorbeeld langer moeten wachten op zorg. Het kabinet laat bovendien een enorme kans om te bezuinigen liggen, door niet drastisch te snijden in de bureaucratie in de zorg. De instellingen klagen steen en been over hoe de alsmaar groeiende verantwoordingslast en verstikkende procedures van de overheid steeds meer menskracht en geld kosten.

Ondernemerszin en handelingsvrijheid

Ook de hoge muren tussen verschillende budgetten smoren de ondernemingszin en flexibiliteit die nodig zijn om bij krimpende budgetten de kwaliteit van zorg overeind te houden. Juist in tijden van crisis zou het kabinet instellingen veel meer handelingsvrijheid moeten geven. Pas dan komt de creativiteit los die nodig is om onze economie er weer bovenop te helpen.

Marleen Barth
Voorzitter GGZ Nederland

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

16 september 2009

Ik ben het helemaal met Marleen Barth eens. Maar toch is de GGZ een black box voor de meeste beleidsmakers. Er wordt over gesproken, zonder te beseffen welke betekenis de GGZ heeft in de samenleving 1opde4 mensen krijgt in zijn leven te maken met een psychisch probleem (in meer of mindere mate).

daarnaast is de cliënt met ernstige psychiatrische problematiek

de dupe van de bezuinigingen. De tarieven voor deze doelgroep zijn niet kostendekkend, de ZZP's leveren veel minder geld of dan voorheen: de zorg verschraalt! Daarnaast zijn er nog enorme schotten tussen de AWBZ, de ZVW en de WMO. Laat dit een cliëntvolgend budget worden voor de cliëntendoelgroep met ernstige chronische psychiatrische problematiek. Daarnaast is de markweerking 'killing' voor deze doelgroep. Hopelijk gaat de campagne 1 op de 4 van GGZ-N in positieve zin ook wat opleveren in de bewustwording van politici....!

Top