BLOG

Stilte voor de storm

Zo kun je de miljoenennota van dit jaar omschrijven. Het doet denken aan de orkaanwaarschuwingen. Je weet dat de orkaan eraan komt . Je weet alleen niet in welke mate en in welk gebied hij zijn werk zal doen. Bovendien het onwezenlijke van de waarschuwing is dat die komt op een moment dat er nog geen vuiltje aan de lucht schijnt te zijn. In dat licht moet de miljoenen nota gezien worden.

Ongebruikelijke maatregelen

Op het terrein van de Volksgezondheid bevat de nota weinig verassingen. Dat wil niet zeggen dat er niets aan de hand is. Nu al is bekend dat in 2011 fors bezuinigd moet worden.  Dat zal leiden tot ongebruikelijke maatregelen. De maatregelen van de minster vorige week, het niet uitbreiden van de dottercentra en het onderzoek naar de mogelijkheden van specialisten in loondienst zijn de eerste voorafschaduwingen van wat ons nog te wachten staat.

Snijden in eigen vlees

Een orkaanwaarschuwing vraagt om voorzorgsmaatregelen. Bij het nemen van die maatregelen gaat het om het stellen van prioriteiten. Beschermen wat het meest waardevol is. Daarbij mag van ieder in de zorg en van de politiek verwacht worden dat men bereid is ook in eigen vlees en hobby’s te snijden.

Efficiëntere mechanismen

De kunst zal zijn als veld opnieuw na te gaan welke mechanismes in de zorg leiden tot onnodige kostenstijgingen. Bijvoorbeeld bij de koppeling van omzet en persoonlijk inkomen. Maar ook hoe door een andere manier van werken een meer efficiënte gezondheidszorg bereikt kan worden. En ook bereid zijn dat te benoemen en daarbij de domeingrenzen te overschrijden.

Loondienst specialisten

Zo bezien mag van de Orde van Medisch Specialisten meer bereidheid verwacht worden om de gedachten over loondienst constructief te bekijken. Er is sprake van de stilte voor de storm. Gebruik die stilte om voorbereid te zijn wat ons volgend jaar staat te wachten. En dat geldt niet alleen de medisch specialisten.

Eelke van der Veen
Tweede Kamerlid PvdA

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top