HRM

Menskracht in actie

Menskracht in actie

Sturen op financiën is ‘hot’, terwijl het sturen op menskracht nog te vaak in de categorie’ erbij doen’ is ondergebracht. Zorgprofessionals worden primair gezien als bron die een zorgorganisatie zo optimaal mogelijk moet benutten.

Dit is de harde ofwel high-performance benadering. En dat terwijl het in de zorg gaat om menskracht. Daarmee wordt het verschil gemaakt richting de burger, de zorgconsument, de cliënt en/of patiënt. Er is bewijs genoeg dat verschil maken en het naar de zin hebben onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit is de zachte benadering, ofwel de high-commitment benadering.

Hoofdfunctie

Als HR-besturing een zichtbare plaats krijgt  in de bestuurskamer en op de bestuurstafel wordt het een hoofdfunctie met vakmanschap in het benutten van menskracht als uitkomstmaat en opbrengst. Dan zijn we in staat om op basis van evidence based management verschillende HR-strategieën naast elkaar te hanteren.  Belangrijk is dat menskracht van iedereen is, dus op alle niveaus is er werk aan de winkel om samen de durf te hebben om te excelleren met menskracht.

Veranderkracht

Als HR doordringt in de bestuurskamers, kunnen we allemaal samen bezig zijn met het ontwikkelen van veranderkracht. Daarmee staan medewerkers wendbaarder en weerbaarder  in het beroepsleven en gaan ze met meer regie door het werkbare leven. We zijn dan actief bezig met het vergroten van de bewegingskracht (in-, door- en uitstroom), waarbij zorgprofessionals in beweging komen en blijven als voorwaarde voor fitheid van de match.

Groeikracht

En wat te denken van sturen op groeikracht, waarbij het leren en presteren diep verankerd in het werkproces. Om sturingskracht niet te vergeten, waarin organisatorisch leiderschap een volwaardige evenknie krijgt met professioneel leiderschap. Als HR-directeur heb ik altijd oog en oor gehad  voor opleiden, leren, en ontwikkelen van individuen, teams en organisaties. En heel bewust spreek ik niet meer over leren, maar alleen nog maar over leren en presteren. Het is namelijk veel leuker voor zorgprofessionals om het resultaat van hun leerinspanningen in beeld te hebben en als einddoel voor ogen te zien en te ervaren hoe leren en presteren leidt tot tevredenheid van cliënten en aanverwanten.

Verdieping

Ik heb geleerd dat HR-besturing een vak apart is en dat Human Resoure Development daarbinnen gezien kan worden als een bestuurlijke verdieping. Ik streef ernaar om het niveau van meesterschap te bereiken in het sturen op groeikracht, zowel met werkplekleren als binnen HR-besturing.

Ik werk elke dag aan het vergroten van de groeikracht in de Zorgorganisaties en daarbuiten. En met mij de HR2020-netwerkorganisatie. Want HR is van iedereen. Elke zorgprofessional verdient het om het beste uit de ander en zichzelf te kunnen halen,  om zo samen steeds weer beter te worden en te bouwen aan gepassioneerde zorg die ook uitblinkt in (zorg)effectiviteit.

Persoonsgericht leiderschap doet zijn intrede. Dat moeten we ook zo willen. Gedrevenheid  met oog en oor voor zinnig en zuinig gebruik van personele en materiële middelen.  Dan krijgen we zorg van wereldklasse. Veel van deze zaken zijn samengebracht in de HR2020 beweging. Daar is het vertrekpunt  HR is van iedereen vertaald naar de ultieme opgave om samen de lef, durf en moet te hebben om te excelleren met zorg.

Menskracht

We moeten weg van een  ‘gemiddelde’ cultuur en samen gaan staan voor een 9+ benadering. Dat spreekt aan. Dat nodigt uit, ik wil daarbij graag bijdragen aan de ontwikkeling en groei van bestuurders die doelgericht bezig zijn met continuïteit, maar met oog en oor voor duurzaamheid rond de inzet van menskracht. We lijken er aan toe te zijn om een leergang HR-besturing te omarmen.

Ik nodig u graag uit om mee te doen in de HR2020-beweging om HR-besturing hoger op de bestuurlijke agenda te zetten. Om zo samen met durf, lef en moed te excelleren.

Jan Hendriks
Programmadirectie HR2020 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Monique van Doorn

9 november 2014

Mooie beweging. Duurzame aandacht voor ontwikkeling voor lerend werken en werken leren vraagt ander leiderschap. Met Andere handen community geven we nu reeds aan medewerkers de mogelijkheid om daar vorm aan te geven. Naast ander leiderschap vanuit de organisatie vraagt het ook ander gedrag van medewerkers zelf. Dat lukt hen uitstekend als zij daarvoor gefaciliteerd worden. De opbrengsten van die inzet worden ook reeds gemonitord met behulp van de Social Evaluator waarmee naast financiele kaders ook het maatschappelijk rendement zichtbaar wordt. Voor geïnteresseerden: www.anderehanden.com

Jan Hendriks

9 november 2014

Dag Monique,

Mooi om te zien hoe op meerdere fronten de aandacht voor HR (Human Resources) oftewel MensKracht toeneemt.

Vanuit de HR2020 beweging is de strategie erop gericht om zoveel mogelijk verbindingen te maken door de durf te hebben en te tonen om SAMEN te excelleren. En inderdaad dat vraagt durf, lef en moed van bestuur en management maar even zozeer van medici, zorgprofessionals en HR-staf.
Een contactmoment lijkt mij zinvol samen.

Ingela De Witte

10 november 2014

Maatwerk goedkoper en beter dan confectie.

Waarin zouden we elkaar in kunnen versterken.

Zorg, vrijwilliger, huishoudelijke hulp, alarmering, mantelzorger, professional, ...... Wie is er wanneer achter de voordeur en is er balans.

Verbinding, Communicatienselijke Maat, Welbevinden , Veiligheid, Angstreductie , Ontschotting, ......

http://zorgmag.nl/2014/03/10/intensief-zorgcontact-via-eigenzorg-app/

http://www.slideshare.net/IngelaDeWitte/eigenzorg-app-wint-prijs-bij-health-app-awards-2014

http://zorginnovatieboek.nl/ledenlinkedin/2014/09/04/eigenzorg/#more-1964
Hoor het graag,

Hartelijke groet,

Ingela De Witte. IngelaDeWitte@EigenZorg.com. Tel. 0623698192

Top