BLOG

Licht KNGF-voorvrouw het kabinet pootje?

Licht KNGF-voorvrouw het kabinet pootje?

“Een senator die tegen het eigen geweten instemt, is geen knip voor de neus waard.” Met deze woorden verdedigde PvdA-senator Guusje ter Horst haar dissidente optreden tijdens de stemming over aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Spreekt hier een integere politica of de voorvrouw van een belanghebbende beroepsvereniging?

Voor degenen die het ontgaan is; Ter Horst is sinds kort voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De beroepsvereniging van fysiotherapeuten is van meet af aan één van de felste tegenstanders geweest van mogelijke inperking van de vrije artsenkeuze.

Krachtig bestuurder

Op de eigen site toont het KNGF zich maar wat trots met “een krachtig en ervaren bestuurder” als boegbeeld. “Gezien haar achtergrond, analytische vermogen en vasthoudendheid zal Ter Horst naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de versteviging van de positie van de fysiotherapie”, aldus het KNGF.

Belangrijke bijdrage? Wat heet! Ter Horst heeft met haar mededissidenten Linthorst en Duijvestein het kabinet en meer in het bijzonder minister Schippers in grote verlegenheid gebracht. Nu Schippers zo pijnlijk onderuit is gegaan in de Eerste Kamer, zal vermoedelijk geen veldpartij nog bereid zijn om met haar vrijwillige afspraken te maken over kostenbeteugeling in de zorg. De zorgverzekeraars hebben in ieder geval laten doorschemeren dat ze niet meer zo'n trek hebben in de rol van budgetbewaker van de zorgakkoorden in de ziekenhuissector en ggz. Als die daadwerkelijk op de helling gaan, zou het hele ministerschap van Schippers weleens snel kunnen volgen, want de zorgakkoorden vormen het fundament onder haar beleid.

Wanprestatie 

Los van de mogelijke politieke implicaties, voor de zorgverzekeraars en verzekerden die al een budgetpolis mochten hebben afgesloten breekt een bijzonder onzekere periode aan. Wat is die budgetpolis nog waard nu er geen wettelijke grondslag komt? Mag een verzekeraar een dergelijk product op stel en sprong van de markt halen? Maakt een verzekeraar zich in dat geval schuldig aan valse voorlichting of misschien wel wanprestatie? Moeten gehaaide overstappers niet als de wiedeweerga een budgetpolis afsluiten? Waarschijnlijk hebben ze dan voor een koopje dezelfde dekking als verzekerden met duurdere polissen.   

Dubbele petten

Ongeacht het antwoord op al deze vragen, duidelijk is dat Ter Horst bij de KNGF een verpletterende entree gemaakt heeft als voorzitter. Daarnaast zet haar optreden opnieuw de schijnwerper op de dubbele petten van senatoren. Bij de behandeling van het wetsvoorstel voor aanpassing van artikel 13 kreeg D66-voorman Roger van Boxtel, tevens bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis, al de nodige verwijten over een mogelijk dubbele agenda. Daar doet Ter Horst nu een flinke schep bovenop. Ook mede-dissident Marijke Linthorst is als toezichthouder van zorgaanbieder Careyn mogelijk niet geheel onbelast.

Wordt Schippers daarmee de eerste minister die struikelt over de dubbele petten in de senaat? Mocht het kabinet het artikel13-fiasco niet overleven, dan krijgt in ieder geval Ter Horst een plekje in de annalen, naast grote kabinetsbrekers als Schmelzer en Wiegel. 

Philip van de Poel
redacteur Skipr

 

 

  

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Aad Cense

17 december 2014

Vooropgesteld dat ik misschien het overzicht over de details verloren heb, lijkt me dat deze duiding voorbij gaat aan het feit dat ter Horst de voornaamste winst voor de fysiotherapeuten al voor de stemming had binnengehaald

Ivo Knotnerus

17 december 2014

Over de wettelijke grondslag voor de budgetpolis: Die is er in 2015 niet en zou ook niet geleverd zijn door aannemen van het wetsvoorstel. Polissen die minder dan 75% van de gemiddelde marktprijs restitueren, zijn nu al in strijd met het Momentum - CZ vonnis van de Hoge Raad begin juli 2014.

Frank Conijn

17 december 2014

Inderdaad waren fysiotherapeuten al uitgesloten van de art. 13-wijziging, evenals de huisartsen.

T.a.v. de dubbele petten: dat lijkt me onvermijdelijk. Senatoren zijn allemaal parttime-politici, hebben daarnaast ook een baan, en dan niet als putjesschepper.

Dan over het afwijzen van het art. 13-wetsvoorstel: de tegenstemmende senatoren hebben gehoor gegeven aan de oproep van veel organisaties van zorgaanbieders tot *uitstel* ervan. Wat een terechte oproep was, want aan de voorwaarden voor een kwalitatief goede art. 13-wijziging was niet voldaan:

1. Een behoorlijk kwaliteitsassessment waarmee de kwaliteit van zorgaanbieders beoordeeld wordt. De zorgverzekeraars (ZV's) hebben daar diverse malen een potje van gemaakt de afgelopen tijd. Veel verder dan prijs en volumenormen kwam men niet, waarbij t.a.v. de volumenormen de verschillende ZV's ook nog verschillende normen hanteerden.

2. Een behoorlijke regelgeving m.b.t. bereikbaarheid van zorg, oftewel de zorgconcentratie. Ook daar hebben de ZV's een potje van gemaakt -- zie het dossier Spoedzorgconcentratie. Weliswaar heeft het Kwaliteitsinstituut (KI) daar nu naar het lijkt de regie in genomen, met vooralsnog betere resultaten, maar ik vraag me af of de ZV's zich nog veel van het KI zouden hebben aangetrokken als de art. 13-wijziging zou zijn aangenomen.

3. Een level playing field t.a.v. de machtsverhoudingen bij de contractonderhandelingen. 'Tekenen bij het kruisje' was het credo, zo hoorden we van veel zorgaanbieders. En zelfs de NZa stelt nu impliciet dat die machtsverhoudingen scheef liggen.

4. Een overgangsregeling: bestaande patiënten zouden bij dezelfde zorgaanbieder moet kunnen blijven. Al weet ik niet zeker of dit punt wel of niet geregeld was in het wetsvoorstel.

Ron Sneep

17 december 2014

Hoe lastig is een obejectief oordeel? Kennelijk heel moeilijk voor deze redacteur. Over 1 van de 3 is door de redacteur een koppeling gemaakt met haar functie; de overige 2 worden buiten beschouwing gelaten. En alle andere tegenstemmers?
Geen bijdrage aan de discussie. Gemiste kans.

Beperking van vrije keuze zou een bijdrage aan de kostenbesparing moeten leveren, maar dat is verder niet onderbouwd. Wellicht meer focus op dit punt?

Top