BLOG

Gebruik data om vertrouwen te creëren

Gebruik data om vertrouwen te creëren

“In god we trust, all others must bring data”. Deze gevleugelde uitspraak is van William Edwards Deming, een Amerikaanse statisticus en kwaliteitsgoeroe, ook bekend van de Plan-Do-Check-Act cyclus.

Deming was er van overtuigd dat goede informatie de basis is voor verbetering en innovatie. Ik kan daar deels in meegaan. Alleen zijn we er dan nog niet. Goed gebruik van informatie is zo mogelijk nog belangrijker. Want gegevens hebben pas waarde als ze gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn.

Registraties

En gegevens zijn er te over in de zorgsector. Ziekenhuizen hebben te maken met meerdere registratiesystemen. LMR, LAZR, LBZ, DBC’s, DOT: veel registraties met heel veel nuttige informatie. Het is alleen zaak om registraties te gebruiken voor datgene waarvoor ze bedoeld zijn. Anders verliezen we het overzicht en kan dit tot lastige, onnodige en verkeerde discussie leiden. Zo ook dit jaar.

Nog nooit waren de verschillen van inzicht tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen over volumes zo groot. We hebben gevallen gehoord waarbij er een verschil van inzicht was van 20% was, en dat is alleen op basis van vertrouwen moeilijk te dichten. Veel tijd aan de onderhandelingstafel gaat verloren aan het verklaren van verschillen en verantwoorden van cijfers in plaats van over kwaliteit van zorg.

Dagopnamen zijn onderwerp van discussie geweest, waarbij het bijvoorbeeld ook niet duidelijk was of de trendbreuken bij de eerdere overgang naar DOT puur registratief van aard waren of daadwerkelijk iets over productie zeiden. What a waste of time. We zouden het om moeten draaien. Eerst even afstemming over de volume-ontwikkeling en vervolgens ruim de tijd voor kwaliteit en innovatie.

Inhoud

Een utopie? Nee, dat zeker niet. Een flinke uitdaging? Dat zeker. Dit kan alleen slagen als de sector als geheel bereid is om het te dragen. De hele sector ondervindt voordeel als gesprekken weer over de inhoud kunnen gaan, omdat de cijfers duidelijk zijn. Dus draagvlak voldoende.

Om kwaliteit op de agenda te krijgen zijn we op zoek naar een kengetal dat de volumeontwikkelingen in de ziekenhuizen goed representeert. Waar geen discussie over mogelijk is omdat iedereen het begrijpt en erop vertrouwt. Het moet de taal zijn die door de ziekenhuizen, specialisten en verzekeraars gesproken wordt, niet voor meerdere interpretaties vatbaar. Een taal op basis van goede informatie, op de juiste manier gebruikt en voor het juiste doel, waardoor we onze tijd kunnen spenderen aan innovatie en verbetering van de zorg. William Edwards Deming zal trots op ons zijn.

Gert van Leeuwen
Algemeen directeur Kiwa Carity

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Roland Bal

23 december 2014

zo blijken cijfers toch niet zozeer de basis van vertrouwen maar van wantrouwen te zijn. ofwel: voordat cijfers echt kunnen bijdragen aan verbetering van kwaliteit moeten we elkaar--en de cijfers--eerst gaan vertrouwen. of dat met 1 'superindicator' gaat lukken is maar zeer te betwijfelen. zet er eerder op in om het proces van met elkaar praten te verbeteren zodanig dat daar langzaam vertrouwen uit voortkomt. dan blijkt dat inefficient praten over de 'juiste' getallen wellicht toch nog zijn nut te hebben gehad.

Top