BLOG

Hartslag

Hartslag

Als beginnend arts-in–opleiding had ik één belangrijke houvast: the Oxford Handbook of Medicine, een handleiding op witte jas zakformaat.

Zodra ik niet meer wist wat ik moest doen in een bepaalde situatie, was er altijd wel een bladzijde uit dit boek die me op weg hielp. Het hoofdstuk “Hoe te handelen bij een acuut hartinfarct” startte met het advies “Check your own pulse first”. Dat adagium fluister ik nog wel eens tegen mezelf als ik in een crisissituatie even niet meer weet hoe ik verder moet.

Muziek

Onlangs bezocht ik het jaarlijkse kwaliteitscongres in Orlando. Daar werd door de president van het organiserende instituut, Maureen Bisognano van de IHI, een geheel nieuwe dimensie aan dit advies toegevoegd tijdens haar openingsspeech van het congres. Zij begon haar verhaal met een filmpje van een 92-jarige patiënte. Deze oude vrouw was al jaren bedlegerig. Haar nieuwe arts vroeg haar: “What would make tomorrow a good day for you?” Zij antwoordde dat ze dolgraag wilde zingen. En zo geschiedde. Zittend in een bomvolle zaal met vijfduizend congresgangers zagen wij hoe deze frêle oude dame vol overgave “It ’s a wonderful world “ zong.

Terwijl iedereen zijn ontroering probeerde weg te slikken, richtten de spotlights zich weer op Maureen op het podium. “Hier naast me zit Brian,” zei ze. “Brian is muzikant. Hij werkt op de Intensive Care, waar hij de hartslag van ernstig zieke kinderen op tape vastlegt. Deze hartslag verwerkt hij tot een lied. Mocht het zover komen dat het kind komt te overlijden, dan krijgen de ouders het lied mee naar huis. Op die manier kunnen zij door naar de muziek te luisteren, hun kind toch iedere dag nog een beetje bij zich hebben”. Op dat moment hoorden wij als toehoorders ook een hartslag door de speakers. Bonk-bonk, bonk-bonk…” Dit is de hartslag van Maureen”, vertelde Brian “Ik wil jullie vragen om samen met mij een lied te zingen”. En zo zongen wij met elkaar “It’s a wonderful world”. Vijfduizend congresgangers in samenzang in Orlando tijdens het congres over kwaliteit van zorg.

Stel de vraag

Zou het niet mooi zijn om het komende jaar elke dag aan elkaar en onszelf die vraag te stellen: "Hoe kan ik de dag van de patiënt en zijn naasten beter maken?"

Fenna Heyning
Directeur Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top