Vastgoed

Wordt 2015 het jaar van de oplossingen?

Wordt 2015 het jaar van de oplossingen?

De angst voor 1 januari 2015 is al wel vergeleken met 1 januari 2000 en de millenniumbug. Dat viel toen reuze mee.

Uiteindelijk is het nieuwe millennium, wat computerstoringen betreft, tamelijk geruisloos verlopen. Dat hoop ik ook voor de transitie in de langdurige zorg en de jeugdzorg.  En in het geval dat problemen zich voordoen, dat er dan snel oplossingen mogelijk zijn.

Er moet nog veel duidelijk worden over de effecten van de transitie en we gaan nu de fase in van de transformatie: de uitwerking van de wetswijzigingen. Wat de knelpunten zijn, hebben we inmiddels goed in kaart gebracht. We zijn er bijna heel 2014 als maatschappij mee druk geweest. Niet alleen de branche, om duidelijk te maken dat er aan heel wat randvoorwaarden voldaan moet worden. Maar ook clienten en hun omgeving, ouderenbonden, beroepsgroepen, vakbonden, de media en andere groepen. Het ene na het andere meldpunt werd opgericht, en de stapel rapporten is indrukwekkend. Nu is het tijd om aan de slag te gaan met oplossingen voor de knelpunten.

Meldpunt oplossingen

Opvallend was dat de laatste oproep van Meldpunt Max over de ouderenzorg vooral werd bestookt met oplossingen. Wij hebben een groep inzenders van meldingen uitgenodigd bij ActiZ, om samen te onderzoeken hoe we problemen kunnen oplossen. Dat was een heel constructieve bijeenkomst. Het is ook een mooi teken dat steeds meer meldingen over de zorg een oplossing in zich dragen. Hoe meer oplossingen, des te beter.

Geen blauwdruk

Een blauwdruk voor de transformatie kunnen en willen we niet leveren. Alle mensen zijn anders, met individuele wensen en behoeften. Ook de uitgangspunten voor zorgaanbieders zijn verschillend: stad of platteland, groot of klein, vastgoed in eigen bezit of niet, een grote thuiszorgtak of helemaal geen thuiszorg – dat zijn nog maar enkele factoren van invloed. Met welke gemeenten en verzekeraars hebben ze te maken, hoe zijn de contacten, welke afspraken zijn er gemaakt? Heb je afspraken met het zorgkantoor over innovaties?

Succes

Dat zal het zorgaanbod diverser moeten maken, en daarmee beter toegespitst op individuele wensen. Om potentiële cliënten te helpen daarin hun weg te vinden, zijn we samen met NPCF een samenwerking aangegaan met zorgkaartnederland.nl. Daarmee zijn we er natuurlijk nog lang niet. Het begin is gemaakt, en we zullen in 2015 samen met alle partijen hard moeten werken om de hervormingen in onze branche tot een succes te maken. 

De hervorming van de ouderen- en thuiszorg is ons inziens noodzakelijk. Het tempo waarin en de weg waarlangs de hervorming wordt doorgevoerd inclusief de daarmee gepaard gaande nieuwe bureaucratie had wat ons betreft anders moeten zijn. Maar clienten die op onze zorg en dienstverlening zijn aangewezen, mogen van ons verwachten dat we nu voluit werken aan oplossingen en een succesvolle transformatie.

Aad Koster
Directeur ActiZ

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top