BLOG

De vicieuze cirkel van de zorg

De vicieuze cirkel van de zorg

De zorg is in een vicieuze cirkel terechtgekomen. Ieder heeft zijn eigen belangen. Afstemming gebeurt via normen en controles, die de werkdruk verhogen, zodat er meer fouten gemaakt worden. De oplossing: nieuwe normen en controles.

Alles in één keer goed doen, blijft lastig, zeker als de zorgconsument steeds veeleisender wordt. In een sector waar steeds meer partijen onderdeel zijn van het primaire proces is ook nog eens de onderlinge afstemming van belang. Bijvoorbeeld door werkdruk en complexiteit worden fouten gemaakt.

Buffers

Hierdoor stijgen de herstelkosten en neemt het opbouwen van buffers toe. Die buffers herkennen we door wachttijden, wachtlijsten en stapels op het bureau. Er worden bovendien meer afspraken gemaakt om deze procesfouten in de toekomst te voorkomen. Er komen meer normen en controles. Hierdoor stijgen de werkdruk en complexiteit weer, waardoor de fouten in het proces toenemen en de regeldruk groeit. Aanpak bij de bron zorgt voor rust, direct hogere kwaliteit en lagere kosten.

Belangen

Maar daar komen de verschillende belangen weer naar voren. Verzekeraars hebben een ander belang dan zorgprofessionals, bestuurders of overheid. Medisch specialisten, verzorgsters of facilitaire ondersteuning; ze hebben allemaal andere prioriteiten. Ook hier leiden deze tot andere processen. Als de processen niet op elkaar zijn afgestemd, volgen afspraken die moeten worden genormeerd, gestuurd en gecontroleerd. En zo zijn we weer terug bij de vorige alinea.

Werkdruk

Zorglogistiek is het vakgebied dat heel veel ervaring heeft met zaken als onvoorspelbaarheden, werkdruk, belangen en de gevolgen daarvan op de procescomplexiteit. Verlaag de onvoorspelbaarheden en complexiteit en verbeter de bekendheid van het in processen werken. Vertrouw iets meer op elkaars kennis en ervaring zonder afspraken te maken. Spreek elkaar aan op de verantwoordelijkheid. Dan gaan zaken in één keer goed en hoeft er niets hersteld te worden. Hierdoor daalt de noodzaak tot controle op afspraken en dus de werkdruk.

Jan Scheffer
Vice-voorzitter Vereniging Logistiek Management (VLM), partner bij Archos group, kerngroeplid van LogiZ, docent in zorglogistiek en verandermanagement.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

8 januari 2015

Ik (h)erken en onderschrijf de probleemstelling volledig. Zie https://gezondezorg.org/kem. Waarin ik beschrijf dat er meestal een veel betere manier is om de kwaliteit/kosteneffectiviteit van de zorg te managen dan middels structuur- en procesvoorschriften, hetgeen op hetzelfde neerkomt als normen en controles.

Die betere methode: uitkomstassessments. Dat biedt vrijheid van handelen, terwijl toch het resultaat van de zorg inzichtelijk wordt.

Jan Scheffer

8 januari 2015

Dank je Frank, voor het meten van resultaat zijn inderdaad verschillende mogelijkheden. Maar alleen al door simpel minder te controleren zal het resultaat per saldo omhoog gaan. Het is ook een kwestie van elkaar aan durven spreken zonder je aangevallen te voelen. Samen ga je voor kwaliteit !

Hanna Kook

9 januari 2015

Als KIGZ (Kwaliteitsinstituut Individuele Gezondheidszorg) onderkennen wij ook deze problematiek. "Aanpak bij de bron zorgt voor rust, direct hogere kwaliteit en lagere kosten": dit is wat KIGZ doet. We kijken met een frisse en nuchtere blik tegen de zorg en het zorgproces aan en weigeren om mee te gaan in eindeloze regelstress. KIGZ ziet voor zich dat er een tijd van verademing komt voor de zorg.

U schrijft: "Maar daar komen de verschillende belangen weer naar voren. Verzekeraars hebben een ander belang dan zorgprofessionals, bestuurders of overheid". KIGZ heeft er vertrouwen in dat deze partijen elkaar vinden door de patiënt centraal te stellen. We zien dat dit kan en hebben er vertrouwen in dat deze partijen elkaar gaan vinden, want in de kern hebben zij hetzelfde belang. Maar zij moeten goed met elkaar in gesprek blijven en elkaar als partners zien en beseffen: "We zitten aan dezelfde kant van de tafel!" Voor meer info zie kigz.nl

Top