BLOG

Een dagje Alzheimer

Hersenen zijn ‘in’. Door de popularisering van de hersenwetenschap raakt  het publiek steeds meer geïnteresseerd in de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. Hersenonderzoek raakt ons. Het gaat  immers om functies zoals geheugen, bewustzijn, taal, denken; cognitieve vermogens die we allemaal kennen en die ons maken tot wie we zijn en bepalen hoe we de wereld zien.

Oudere hersenen, groeiend verstand

Niet alleen de wetenschappelijke bijlagen van de kranten, maar ook de uitgevers hebben deze interessemarkt ontdekt. Lezers worden tot kopen verleid met teksten als “Wat gebeurt er in je hoofd als je droomt? Kan een hond denken? Bepalen je hersenen of je homo of hetero wordt? En hoe ontstaat ons bewustzijn eigenlijk?” Dat laatste triggert natuurlijk want, zoals iemand laatst zei: Het bewustzijn is één van de laatste en grootste mysteriën. De neuropsycholoog Goldberg houdt in zijn boek ‘De wijsheid paradox’ de ouder wordende mens de vertroostende boodschap voor dat de hersenen dan wel ouder worden, maar dat het verstand groeit. Zolang je hersenen nog goed functioneren, kun je daar mooi mee vooruit.

Snelst groeiende ziekte

Bij het toeslaan van Alzheimer liggen de kaarten wel anders. Dat weet  iedereen, maar het zou ook goed zijn als iedereen weet hoe hard er wetenschappelijk gewerkt wordt om deze ziekte onder de knie te krijgen. Die ziekte die van de tien grootste doodsoorzaken in Nederland de snelst groeiende is, zo viel te beluisteren  op een bijeenkomst van het Alzheimercentrum  VUmc  in het kader van Wereld Alzheimer Dag. Het bijzondere van die dag was dat je met de – veelal  mooie en jonge- onderzoekers direct kon communiceren over hun werk. De één is bezig met de rol van schade aan de bloedvaten bij de ziekte van Alzheimer. Hierbij borrelt natuurlijk meteen de vraag op of je dat als leek kunt voelen? Want waar komt mijn toenemende vergeetachtigheid vandaan, nietwaar?

Totale kosten Alzheimer

De andere onderzoeker vertelde enthousiast  over het verschil tussen Alzheimer bij jonge en oudere patiënten. Hierbij werd nog eens benadrukt  dat Alzheimer weliswaar overwegend ouderen treft, maar dat het zich ook onder vijftigers, veertigers en zelfs dertigers manifesteert. Weer een ander vertelt vol verve over zijn onderzoek naar het zichtbaar maken van de Alzheimer-eiwitten met de Petscan. Waarmee maar weer eens duidelijk werd dat ten gevolge van de technologische ontwikkeling er een explosie van kennis heeft plaats gevonden. Ook viel nog eens uit de mond van de directeur van het centrum, Philip Scheltens, te beluisteren dat de totale kosten van Alzheimer, inclusief mantelzorg, in Nederland bijna zeven miljard euro per jaar bedragen.

Extra kennis

Wat heeft nou zo’n dagje  Alzheimer aan extra kennis opgeleverd?

  1. Het mogen kijken in de keuken van de onderzoekers smaakt naar meer (maatschappelijk verantwoord  wetenschap bedrijven).
  2. Het investeren in medische technologie loont zeer in dit onderzoeksgebied.
  3. De maatschappelijke kosten van deze ziekte zijn ongekend hoog en privaat geld zal ook hier naast het publieke hard nodig zijn (het Innovatiefonds Zorg verzekeraars heeft reeds miljoenen gestoken in het thema dementie/Alzheimer).
  4. In 2002 schatte de Gezondheidsraad dat er tot 2010 zes verpleeg-of verzorgingshuizen per jaar bij moesten komen om adequate zorg te kunnen bieden aan Alzheimerpatienten. In de praktijk  is de capaciteit sindsdien afgenomen. En dat terwijl de grootste toename van Alzheimerpatienten nog moet komen.
  5. Tweederde van de Nederlanders blijkt te denken dat je met het intens spelen van computerspelletjes Alzheimer kan voorkomen. Dit blijkt  een onjuiste veronderstelling  te zijn. Ik kan mijn computerspelletjes iedere dag dus wel vergeten!Niek de Jong

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top