BLOG

Goede of goedkope zorg?

Goede of goedkope zorg?

Er wordt flink geworsteld met de invoering van de drie decentralisaties. Het gaat dus veel over het ‘hoe’. Maar waartoe zal dit alles leiden en waarom zijn de veranderingen gewenst?

Het beleid lijkt te veronderstellen dat burgers tot nu toe eigenlijk te weinig voor elkaar zorgen. Daarom moeten mensen elkaar meer aanspreken op hun onderlinge zorgverantwoordelijkheid, met name in hun directe fysieke en sociale omgeving.

Niet slecht

Maar klopt die aanname van ‘te weinig voor elkaar zorgen’ eigenlijk wel? Wat is hierbij de maatstaf? Nederland staat immers in de top-5 van Europa qua niveau van mantelzorg en vrijwilligerszorg, dus vergeleken met andere landen doen we het zeker niet slecht.

Eerlijker

Ook is het de vraag of we nu zoveel minder doen dan 'vroeger' en vergeleken met wanneer, 1930, 1950, 1970 of 1990? Misschien nog wel belangrijker is de vraag wie die burger is die te weinig doet. Zijn dat vrouwen of mannen? Jongeren of ouderen? Armere burgers of rijken? En welk effect zal het nieuwe beleid hebben op een eerlijker verdeling van zorg: gaan jongeren, mannen en rijkeren hierdoor meer zorgen?

Ik geloof er niets van dat we op deze manier de zorg eerlijker gaan verdelen. Eigenlijk geloof ik ook niet dat dat politici veel interesseert. Het maakt beleidsmakers niet uit welke burgers het doen, zolang het maar burgers zijn die zorg verlenen en geen professionals. Het beleid veronderstelt namelijk ook dat zorg door burgers onderling beter is, want 'warmer' of meer 'nabij',  dan zorg door professionals.

Goedkoop

Een bekende en nabije mantelzorger of vrijwilliger is in deze visie altijd beter dan een 'koude' en 'afstandelijke' professional; en 'thuis' is beter dan in een 'tehuis’. Zijn burgers zo populair omdat ze zo goed zijn of omdat ze zo goedkoop zijn?

Jan Willem Duyvendak
Hoogleraar Sociologie, faculteitshoogleraar van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) aan de Universiteit van Amsterdam.


-------------------------------------------------

Donderdag 22 en vrijdag 23 januari a.s. vindt in De Hermitage in Amsterdam een congres plaats waarin de Universiteit van Amsterdam en Cordaan  mensen uit de wetenschap en praktijk bij elkaar brengen als startpunt voor Een nieuwe kijk op de praktijk. Staatssecretaris Van Rijn sluit af met zijn visie op die inhoudelijke vernieuwing die zo broodnodig is. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te werken.  

 

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Niek Roosdorp

15 januari 2015

Zijn burgers zo populair omdat ze zo goed zijn of omdat ze zo goedkoop zijn? Meneer Duyvendak, uw vraag getuigd niet van diepzinnigheid of helderheid.

De hervorming wordt inderdaad ingezet met kwaliteit en betaalbaarheid als parameters. U begrijpt dat alle mogelijke permutaties zullen voorkomen maar de verwachting van deze hervorming is dat gemiddeld betaalbaarder wordt en niet slechter. We zullen waakzaam moeten zijn op die gevallen waar de uitkomst duurder en/of slechter wordt en daar dan wat aan doen.

Cora Postema

15 januari 2015

De reactie van Niek Roosdorp begrijp ik niet.
De vraag van Duyvendak waarom burgers zo populair zijn vind ik wel terecht.
Ik geloof ook in een betere verdeling van zorg en ik ervaar de scheiding professional of vrijwillig/ mantelzorg vaak als kunstmatig. In mijn ogen is de beste kwaliteit die zorg die het beste bij degene die zorg nodig heeft past, vanuit diens perspectief. Dan kan bijvoorbeeld een mantelzorger betere zorg leveren dan een professional.
Ik vind het daarom belangrijk dat alle mogelijkheden ook echt mogelijk zijn. Misschien willen of kunnen mantelzorgers wel meer als het financieel maar mogelijk is, of als ze iets meer kennis of vaardigheden hebben. Of als het kwa wonen gemakkelijker is.
Om meer aandacht te hebben voor deze zaken hebben we afgelopen najaar de vereniging Maak Mantelzorg Mogelijk opgericht. Omdat het te simpel is om te roepen dat iedereen maar moet mantelzorgen als je daar niet iets anders tegenover zet. zie www.maakmantelzorgmogelijk.nl

Frank Conijn

15 januari 2015

@Niek Oosdorp:

Naar aanleiding van uw laatste zin valt te verwachten dat u de komende paar jaar dan weinig aan slapen zult toekomen:

* De gemeenten zitten met een miljardengat. Zie http://www.skipr.nl/actueel/id21044-miljardengat-zet-zorgtaak-gemeente-onder-druk.html.
* 75% van de ouderen heeft nog geen 'keukentafelgesprek' gehad. Zie http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2015/1/Driekwart-senioren-heeft-nog-geen-keukentafelgesprek-gehad-1674939W/.
* Administratief is het een chaos. Zie http://www.zorgvisie.nl/ICT/Verdieping/2014/12/Nieuwe-zorgwetten-creeren-administratief-monster-1661454W/.
* Door de extramuralisatie, onderdeel van de nieuwe WLZ, ontstaan ernstige risico's voor de ouderen die gedwongen thuis moeten blijven wonen. Zie http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2014/10/Ernstige-risicos-door-langer-thuis-wonen-1628406W/.
* Door het tempo van de extramuralisatie zullen grote huisvestingsproblemen ontstaan. Zie http://www.skipr.nl/actueel/id17189-vastgoedmalaise-bedreigt-hervorming-zorg.html.
* De grenzen van de mantelzorg zijn al bereikt. Zie http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/08/22/de-grenzen-aan-de-informele-zorg/ en http://www.sozio.nl/dreigend-tekort-aan-mantelzorgers-voor-thuiswonende-ouderen/1025060.

Daarmee zeg ik niet dat er geen besparingen in de ouderenzorg mogelijk zijn. Maar de hervorming van die zorg had heel anders moeten geschieden. Zie daarvoor https://gezondezorg.org/ouderenzorg (moet nog aangepast worden aan de laatste ontwikkelingen).

@dhr. Duyvendak: omdat ze zo goedkoop zijn. Als ze beter en beschikbaar zijn zullen zorgbehoevende ouderen daar uiteraard zelf al voor kiezen.

Top