BLOG

Persberichten kunnen crisis GGZ Delfland niet bezweren

GGZ Delfland verkeert in een crisis. De kranten en zorgmedia staan er vol mee. De critici van GGZ Delfland praten met journalisten, meestal op voorwaarde van anonimiteit, en lekken interne stukken. De zorgverlening zou ondermaats zijn, medewerkers  worden geïntimideerd, de voorzitter van de raad van bestuur is na negen maanden al weer vertrokken, psychiaters komen en gaan, er is aangifte gedaan tegen een bestuurslid. De raad van toezicht van GGZ Delfland ontkent alle aantijgingen.

Wegduikende bestuurders

Maar de voorzitter van de raad, die verantwoordelijk is voor de gang van zaken, laat zich niet zien. Hij communiceert via persberichten en laat de woordvoerder het vuile werk opknappen. Dat werkt niet. Het is niet geloofwaardig. De media hebben geen respect voor wegduiken bestuurders. Zij gaan slechts dieper graven. En boze psychiaters zullen hun mond niet houden.

Psychiaters stappen massaal op

Het is goed mis bij GGZ Delfland. De raad van bestuur brengt de kwaliteit van de zorg in gevaar, zo hebben negen psychiaters geschreven in een brief aan de raad van toezicht. Van de oorspronkelijk dertig psychiaters zijn er volgens NRC Handelsblad intussen nog ongeveer acht over. De medische staf zou het eens zijn met de harde kritiek van de psychiaters op de raad van bestuur. Afdelingen moeten mogelijk worden gesloten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) noemt de situatie ‘zorgelijk’.

Vergaderen in de 'war room'

De bestuurders van GGZ Delfland zijn waarschijnlijk hard aan het vergaderen in de ‘war room’. Maar voor de buitenwacht is niet helder wat zij doen. De woordvoerder laat weten wat dat er wordt gereorganiseerd. Er verdwijnen banen, daarom is er onrust. De kwaliteit van de zorg is volgens hem niet in het geding. Het gaat om ‘roddels, geruchten en valse beschuldigingen door anonieme bronnen’, zo schrijft hij in antwoord op vragen van Medisch Contact.

GGZ Delfland is gesloten boek

Meer wordt er niet gecommuniceerd. GGZ Delfland zit potdicht. Waarom de reorganisatie nodig is, wordt niet verteld. Waar de instelling naar toe wil wordt niet duidelijk op de website. De missie en visie van GGZ Delfland zijn niet bijster origineel. Ongeïnspireerd heet het dat men zorg ‘zo dicht mogelijk’ bij de cliënt aanbiedt, ‘op de meest efficiënte wijze’. Kernwaarden ontbreken. Wanneer kernwaarden worden gedragen door de medewerkers en nageleefd hebben ze heel veel zin.

Interne communicatie

Wat volgens het bestuur van GGZ Delfland wèl beter moet is de interne communicatie. Alle andere beschuldigingen zouden niet worden niet gestaafd door twee externe onderzoeken. Terwijl de psychiaters zeggen harde bewijzen te hebben dat er wel degelijk is aangezet tot het plegen van fraude. Het Openbaar Ministerie (OM) doet daar onderzoek naar.

GGZ Delfland 'bezorgd over conflict'

Onder kop ‘Kwaliteit van de zorg  blijft gewaarborgd’ wordt vrijdag 25 september in een persbericht opnieuw alles ontkend door GGZ Delfland. Er zou geen sprake zijn van collectief ontslag van psychiaters. En de IGZ zou niet hebben geconstateerd dat de zorg ondermaats is. De IGZ maakt zich alleen zorgen, aldus het persbericht, over het conflict tussen de psychiaters. Op de werkvloer zou men de beschuldigingen ook onterecht vinden.

Persbericht inhoudelijk leeg

Inhoudelijk wordt verder nergens op ingegaan. Het persbericht hekelt de manier van communiceren van de psychiaters, die is schadelijk voor GGZ Delfland. En dat vindt de Cliëntenraad ook. Bestuur en medewerkers komen zelf niet aan het woord.

Reputatieschade GGZ Delfland

Al met al zijn de (ex-)psychiaters zijn er de afgelopen periode in geslaagd de reputatie van GGZ Delfland en zijn bestuurders grondig te beschadigen. Kranten, vakbladen en internet staan vol met hun beschuldigingen. Maar de bestuurders houden de kaken stevig op elkaar. Opmerkelijk is dat de raad van toezicht  zelfs geen poging onderneemt het beeld te doen kantelen. De raad, onder voorzitterschap van Martin van Pernis, directeur van Siemens Nederland, is volledig onzichtbaar.

Vertrouwen in GGZ Delfland verdwijnt

Het gaat om vertrouwen. Dat komt te voet, en gaat te paard. Het GGZ Delfland-paard is op hol geslagen.

Negatieve spiraal

Als de ramen niet open gaan, als er geen frisse wind gaat waaien, zal  het in zichzelf gekeerde GGZ Delfland het nog heel erg moeilijk krijgen. Patiënten blijven weg, de inkomsten dalen en het aantrekken van nieuwe medewerkers wordt een heel karwei, omdat de berichten na even googelen erg negatief zijn.

'Toon bestuurlijke moed, kantel het beeld'

Er is er maar één die daar wat aan kan doen en dat in Martin van Pernis. Hij moet bestuurlijke moed tonen en pal voor GGZ Delfland gaan staan. Geef een aantal interviews, een persconferentie. Kom uit de ontkenningsfase, wees niet verongelijkt over de manier waarop de psychiaters aan de bel hebben getrokken. Maak als verantwoordelijk bestuurder duidelijk wat er aan de hand is. Wees open. Geef zaken die fout zijn gegaan toe. Leg uit dat er een cultuuromslag nodig is bij GGZ Delfland, dat er uitstekende professionals werken maar dat zij ook moeten  kunnen worden aangesproken. Vertel dat de reorganisatie hard nodig is, dat er jammer genoeg medewerkers uit moeten. Maar dat het moet omdat GGZ Delfland anders niet gezond wordt. Laat zien waar GGZ Delfland over vijf of tien jaar wil zijn. Zo kan het beeld worden gekanteld en kan worden begonnen met het vernieuwen van GGZ Delfland. Dat lukt niet met een persbericht.

Ewoud Nysingh

5 Reacties

om een reactie achter te laten

rv

29 september 2009

Goed stuk, goede strekking. Mee eens.

Owan

29 september 2009

Erg goed artikel !

GGZ Delfland was een zeer goed psychiatrisch ziekenhuis waar een gedegen opleiding was, waar naast gezellige kleinschaligheid baanbrekend ECT en depressieonderzoek werd gedaan. Een sociale psychiatrie afdeling en crisisdienst die landelijke bekendheid genoten.

In nog geen jaar is dat alles verdwenen. Eeuwig zonde van al die kennis, expertise en passie.

N.Owan

Anonym

14 oktober 2009

Een andere aanbeveling is: eerlijk zijn en niet meer frauderen; ook niet als je bestuurder bent!

voorhuis

25 december 2010

hahaha,de ggz en eerlijk?het lijkt ggz drenthe wel...ggz en eerlijk hahahahawahaha,nee dat past niet bij elkaar..
ze bejubelen zichzelf wel,dat wel..maar ow,die beerput..!

pPUEczKRg

16 september 2012

Hart writes about human hisrtoy from the point of view of the theory of evolution and intelligence measured in IQ. He mentions a long list of scientific, mathematical, artistic and literary contributions made by the ancient Greeks. Why did they achieve so much? Possibly the geography of Greece made the Greeks a seafaring nation much more than the ancient Egyptians had been, and led them to engage in exploration and trade. But while this hypothesis may be partly correct, there were many other peoples who enjoyed a similar geographic advantage, too, and the Phoenicians, while great seafarers and traders, did not make anything resembling the scientific achievements of the Greeks as far as we know. According to Hart, a simpler explanation is that the extraordinary Greek achievements were due to the high native intelligence of the Greeks. The northern, Indo-European speaking peoples who were the immediate ancestors of the Greeks had, on average, significantly higher IQs than the Egyptians, Minoans, Sumerians and the various Semitic peoples of the Near East. However, we know that many of the other European peoples had similar and perhaps slightly higher average IQs than the Greeks, so high intelligence alone does not explain this:"The best explanation for the Greek phenomenon lies in a combination of genetic and geographic factors. The peoples living in the cold regions of Europe had, over a period of many millennia, evolved higher average intelligence than the peoples living in the Middle East. However, because of the mild climate in the Middle East, and the availability of a large assortment of useful domesticable plants and animals, the inhabitants of the Middle East developed agriculture long before the peoples of northern Europe. The early advent of agriculture and cities in the Middle East enabled them to make major progress during the Neolithic Era and the early historic era, and to get a big jump on the rest of the world in technology and in intellectual matters. In time, the superior genetic endowment of the Europeans would enable them to overcome that head start. However, between European groups, the one most likely to advance first was the one which had the earliest opportunity of learning from the civilizations of the Middle East and Egypt. Because of their geographic location, the Greeks were the first European people to come into contact with those civilizations."

Top