BLOG

De hobbelige weg naar prestatiebekostiging

De invoering van prestatiebekostiging lijkt in een meer concrete fase te komen. Partijen zijn het eens met het eindmodel van vaste, gereguleerde en vrije segmenten dat de NZa voorstelt. Maar over de weg ernaar toe verschillen de meningen stevig.

Ondernemerschap in de zorg

We hebben net een paar prille stappen richting ondernemerschap in de zorg gezet. Maar, mede vanwege de crisis, liggen prijsstijgingen scherp onder de loep. Er is een reflex om de budgetten weer stevig te reguleren. Dit dreigt de eerste prille en positieve ervaringen met ruimte voor zorgondernemingen teniet te doen voordat die zich hebben kunnen bewijzen.

Stabiel ondernemerschap

Voor stabiel ondernemerschap van ziekenhuizen is het noodzakelijk dat de verbetering en versimpeling van het DBC-systeem DOT zo snel mogelijk live gaat. In 2011 gaan we van 30.000 DBC’s naar 2800 heldere zorgproducten, medisch herkenbaar en goed onderhandelbaar. Dan is het duidelijk welke producten geleverd worden en wordt de onderhandeling tussen aanbieders en verzekeraars simpeler.

Teveel of te dure DBC’s

Met duidelijke regels over openen en sluiten en de geautomatiseerde afleiding van producten, is er ook geen ruimte meer om teveel of te dure DBC’s te declareren. Daarmee wordt het systeem betrouwbaarder. In de discussies over de prestatiebekostiging ondersteunen alle partijen de lijn die is ingezet met DOT.

Politieke discussies en belangen deelgroepen

Maar voor we kunnen implementeren zijn er nog wat hordes te nemen. Dwars door alle discussies over prestatiebekostiging en versimpeling van het systeem, speelt deze zomer bijvoorbeeld de discussie over de inkomens van de medisch specialisten. Alle stappen voor de ontwikkeling van een goed instrumentarium voor de financiering van prestaties in de zorg worden mede bepaald politieke discussies en belangen van deelgroepen. Terwijl het maatgevende kader de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg zou moeten zijn, nu en in de toekomst.

Anna van Poucke

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top