BLOG

‘Noblesse Oblige’

Onlangs heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het functioneren van het Geneeskundige Hoofd Inspectie. Zelden was er tijdens een debat sprake van een grotere tegenstelling tussen de beleidsnotities die voorlagen en de praktijk verwoord in het rapport van de commissie Lemstra. Het rapport met de zeer ter zake doende titel ‘En waar was de patiënt…?’ beschrijft de onthutsende gang van zaken rond het disfunctioneren van een neuroloog in het Medisch Spectrum Twente. Bij lezing van het rapport werd ik in toenemende mate kwaad...

Schuilen achter regels

Als één ding duidelijk wordt in het rapport, dan is het dat iedereen zich achter elkaar en vervolgens achter de regels verschuilt. Conclusie is dan dat de regels onvoldoende zijn en er nieuwe regels moeten komen. En die komen dan ook. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) krijgt meer bevoegdheden. Kwaliteitscriteria worden aangescherpt. Meer intervisie enzovoorts.

‘Ons denken’

Opvallend is de reactie van de voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten. Hij stelt dat het belangrijkste is dat er een omslag komt in ‘ons denken’. Hij schrijft in een brief aan de medische stafbesturen: “We moeten van ‘not done’ (collega’s aanspreken) naar ‘do better’. Dit is in eenieders belang. Patiënten dienen te weten dat ze op veilige zorg kunnen rekenen en het ziekenhuis dat de gewenste zorgkwaliteit wordt geleverd.”

Waarborging kwaliteit

En volgens mij zit in die uitspraak van de voorzitter van de Orde nu net de crux. Mij lijkt dat patiënten dienen te weten dat de kwaliteit in de ziekenhuizen niet altijd gewaarborgd is. Zeker gelet op de uitspraak dat er een omslag in het denken van de medisch specialisten nodig is. Tot nu toe dacht ik dat de specialisten in hun vakgroepen en maatschappen al bezig waren elkaar aan te spreken op het functioneren en zich al verantwoordelijk voelden voor de door het ziekenhuis geleverde zorgkwaliteit.

Geen behoefte aan wachten

Wat opvalt in deze zaak is dat de collega specialisten wisten wat er aan de hand was, maar uiteindelijk het hoofd in de moede schoot hebben gelegd met alle gevolgen van dien voor de slachtoffers. In het debat heb ik aangegeven dat ik zou willen dat de specialisten met dezelfde inzet die ze vertonen bij de zorg voor hun eigen patiënten disfunctioneren van collega’s aan de orde stellen. Ik wil ervan uitgaan dat de specialisten zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor de door het ziekenhuis geleverde zorgkwaliteit, maar dat zij daar ook consequenties aan verbinden. Ik zou willen dat op het niet, of onvoldoende, melden van het disfunctioneren van collega’s sancties komen te staan. Ik heb er geen behoefte aan te wachten op een omslag in ‘ons denken’.

Verantwoordelijkheid waar maken

In het kader van de governance in de zorg is ook de relatie tussen de specialisten en de raad van bestuur aan de orde. Terecht eisen de specialisten in die discussie het primaat van de zorg voor zich op. Maar maak die verantwoordelijkheid dan ook waar. Geef de burger de zekerheid dat hij erop kan rekenen dat de kwaliteit geborgd is. Noblesse oblige.

Eelke van der Veen
Tweede Kamerlid PvdA

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Van Ooijen

3 oktober 2009

Geachte heer Van der Veen,In het rapport van Lemstra staat op meerdere plaatsen dat collega's van de heer Jansen met enige regelmaat bij het medisch stafbestuur en de Raad van Bestuur melding hebben gemaakt van het disfunctioneren van hun collega. Meer dan aanspreken en melden kunnen zij niet (geen bevoegdheden!).

Het is met name de Raad van Bestuur geweest die voor zijn verantwoordelijkheid is weggelopen. En dat heeft niet met bevoegdheden te maken, maar met gedrag, waarden - normen en mogelijk met de bedrijfscultuur. Ander beleid gaat dit waarschijnlijk niet oplossen.Verder lijkt het mij een goed teken dat de Orde aangeeft dat er een cultuurverandering moet gaan optreden. Het is inderdaad jammer dat het elkaar aanspreken tot op heden geen gemeengoed is (hoewel ik ook genoeg signalen krijg dat het wel gebeurt), maar dat is dan reden te meer om als Orde daar nu een punt van te maken.

hUAMjNRe

28 februari 2011

AUNSEl <a href="http://vnjqqhxnwmoh.com/">vnjqqhxnwmoh</a>, [url=http://zvbbfoanuqgn.com/]zvbbfoanuqgn[/url], [link=http://jrveconruxpb.com/]jrveconruxpb[/link], http://pglwxelmuucu.com/

Top