BLOG

Niet alleen stilstaan bij Stop TBC Dag

Er is elke dag wel een dag van. Vorige week hadden we de dag van de Veiligheidsregio’s, onlangs de dag van de logopedie. Allemaal onderwerpen waar GGD GHOR Nederland mee te maken heeft. En vandaag 24 maart is het Wereld Stop Tuberculose Dag.

We staan niet alleen maar stil bij tuberculose, maar komen juist in actie en vragen aandacht om tbc een halt toe te roepen. Dat laatste blijft nodig. Zeker mondiaal. Neem nu de opkomst van resistente TBC. In sommige landen heeft een op elke drie mensen die TBC krijgt multiresistente TBC.

Dat betekent dat standaard TBC-medicijnen niet meer werken, waardoor behandeling moeilijker gaat en meer mensen zullen overlijden. Naar schatting zijn er wereldwijd 480.000 mensen met resistente tuberculose. Lichten we de situatie in ons land door, dan is er sprake van een lichte daling van het aantal tbc-patiënten. Toch krijgen iedere dag nog twee patiënten in Nederland de diagnose tuberculose. Vorig jaar ging het om 823 gevallen en in 2013 om 844. Het verschil is er, maar bij lange na niet genoeg om achteloos achterover te leunen.

Mobiel kantoor

Sterker nog, dat zullen ze in de regio Zuidoost-Brabant al helemaal niet doen. Daar steeg het aantal TBC-patiënten zelfs. In 2013 waren er nog 37 TBC-patiënten, vorig jaar waren er dat 51. Een verklaring is niet zo maar gevonden. Wel dat de risicogroep groeiende is: studenten, kennismigranten uit Azië, arbeidsmigranten uit het Midden-Oosten, maar ook asielzoekers, immigranten en mensen die contact hebben gehad met een patiënt. En niet te vergeten dak- en thuislozen, verslaafden, gedetineerden en illegalen. Die laatste groepen worden vaak letterlijk opgezocht door de GGD’en. Met een mobiel kantoor gaan medewerkers op zoek en op pad voor vroegtijdige opsporing en adequate behandeling. Zeven jaar geleden was 20 procent van de TBC-gevallen vastgesteld via actieve opsporing onder risicogroepen door GGD’en. Dat wil zeggen door screening en contactonderzoek.

Kinderen

Vandaag de dag is er ook sprake van een stijging van het aantal kinderen onder de 15 jaar met tuberculose. Het zal je kind maar wezen. In 2014 ging het om 49 kinderen, in 2013 was dat 33. Van de 49 waren er 14 kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot en met 4 jaar en 35 kinderen in de leeftijdscategorie van 5 tot en met 14 jaar. De helft van deze kinderen zijn tweedegeneratie allochtoon.

Het Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2011-2015 loopt dit jaar af. Dit jaar moet er een nieuw plan komen met een doorkijk naar de toekomst. Dat blijft noodzakelijk. Tot die tijd is gewaarborgd dat er een landelijk dekkend netwerk van tuberculosebestrijding in de publieke gezondheidszorg bestaat, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten en georganiseerd door GGD’en.

Kortom, wie denkt dat tbc een ziekte van vroeger is, leeft niet in het heden. Stop TBC. Liever vandaag dan morgen.

 

Hugo Backx_311

Hugo Backx
Directeur GGD GHOR Nederland

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top