BLOG

Yes we can!

Transitie in beweging, participatiewet ingevoerd, theorie en praktijk bij elkaar gebracht, integratie gerealiseerd, netwerken geactiveerd. Te mooi om waar te zijn? Nee, het gebeurt in Rotterdam-Zuid waar men jaren geleden al begonnen is na te denken over het bevorderen van gezond gedrag.

In Rotterdam-Zuid wonen bijna 100.000 mensen, eigenlijk te vergelijken met een middelgrote stad, alleen dan met meer dan gemiddelde problematiek. De werkloosheid is enorm, net als de laag- of ongeletterdheid. Veel mensen leven onder de armoedegrens. Er is een groep mensen die gemiddeld tachtig keer per jaar naar de huisarts gaat.

In Rotterdam-Zuid heeft men de krachten gebundeld. In het midden van de wijk, in het mooie gezondheidscentrum Randwijk, zijn inmiddels diverse functies ondergebracht. De eerste lijn, thuiszorg, ambulante ggz, onderwijs, woningbouw, Centrum Jeugd en Gezin, de gemeente, welzijn. Professionals en vrijwilligers werken samen in en voor de wijk.

Dynamiek

Tandartsen en bijvoorbeeld medisch specialisten zijn nu nog niet aangesloten, maar dat is een kwestie van tijd. De dynamiek is duidelijk voelbaar. Steeds wordt gekeken wat er nodig is, hoe dit het beste kan worden aangepakt en door wie. De focus ligt op functioneren en participeren, meedoen!

Als je het gezondheidscentrum binnenkomt word je verwelkomd door mensen met een beperking. Ze zijn receptionist, wijzen mensen de weg of verzorgen de catering. Ze worden begeleid door studenten van het Albedacollege, die hier stage lopen.

Van behandelen tot buurthuis

Het is druk, er komen allerlei mensen binnen voor een kopje koffie of even achter een iPad. Het gezondheidscentrum heeft verschillende functies, van behandelen tot buurthuis.

En dit is nu precies zoals we het bedoelen, het kan dus en het gebeurt. In ieder geval in Rotterdam Zuid! Zelf zijn de Rotterdammers er nogal nuchter onder. "Wij doen waar anderen over blijven praten."

Marian Kaljouw

 Marian Kaljouw_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top