BLOG

Van Monopoly naar Stratego

Door de transities in de zorg vervagen de grenzen tussen sectoren en domeinen. Zorgaanbieders hebben niet langer het monopolie op de zorg voor en ondersteuning van de cliënt, maar worden steeds meer uitgedaagd (zo niet: gedwongen) om strategisch samen te werken.

Deels zal die samenwerking plaatsvinden met bekende partijen zoals cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligers en collega-zorgaanbieders, maar in toenemende mate ook met onbekenden. Met gemeenten die de lichtere zorgvormen financieren, met woningbouwverenigingen die locaties verhuren, met kleine private partijen die – al of niet in de vorm van een coöperatie – zorg inkopen of zorg leveren en met allerlei organisaties in het maatschappelijk middenveld.

Van keten naar netwerk

Die schuivende panelen vragen ook een andere manier van samenwerken. Een zorgaanbieder is niet langer een zelfstandige schakel in een keten van zorg, maar wordt integraal onderdeel van een netwerk van zorg. Dat betekent dat de zorgaanbieder niet alleen goed moet zijn in het leveren van bepaalde zorg, maar óók in het delen van kennis en kunde en in het samenwerken met andere partijen.

Zeeland vormt op deze ontwikkelingen natuurlijk geen uitzonderingen. Sterker nog: door demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening) de geografische structuur (uitgestrekt en een lage bevolkingsdichtheid) en economische ontwikkelingen, is de noodzaak tot samenwerking in deze provincie misschien nog wel groter dan in andere regio’s.

De vraag is of organisaties in Zeeland klaar zijn voor de zorg van morgen. De voortekenen zijn allesbehalve rooskleurig: zo is bijvoorbeeld de samenwerkingsrelatie tussen de Zeeuwse ziekenhuizen moeizaam en spatte onlangs op het laatste moment een fusie tussen Het Gors en SDW uiteen. Om over het harde oordeel van de Provinciale 'zorgverkenner' Jos de Beer nog maar te zwijgen. Als de Zeeuwse zorg er niet in slaagt meer samenwerking te realiseren zal zij ten onder gaan, schreef De Beer in zijn eindrapport immers luid en duidelijk.

Zeeuwse zorg van morgen

Om de Zeeuwse zorg van morgen een impuls te geven gaat Tragel Zorg voorop in de strijd. Op haar jubileumsymposium op 18 juni 2015 nodigt Tragel Zorg namelijk alle betrokken partijen uit om de handen niet alleen uit de mouwen te steken, maar ook inéén te slaan. Door best practices te delen. Door innovatieve ontwikkelingen te presenteren. En door samen te discussiëren over de Zeeuwse zorg van morgen. Aan die discussie wordt onder anderen bijgedragen door de bestuursvoorzitter van CZ, Wim van der Meeren en zorgondernemer Loek Winter.

Twee voor twaalf …

Volgens Jos de Beer is het twee voor twaalf voor de Zeeuwse zorg. Op het symposium gaan we de uitdaging aan om de klok desondanks niet terug te draaien, maar juist een stap vooruit te zetten in samenwerking en innovatie. Alleen dan kan goede zorg in Zeeland ook in de toekomst beschikbaar blijven!

Wilt u ook meedenken over de Zeeuwse zorg van morgen? Meld u dan aan voor het symposium!

Ruud Kuhn

De eerste 'commerciële ambtenaar' van Nederland. Op interimbasis levert hij hoogwaardige, ambtelijke ondersteuning en genereert hij toegevoegde waarde op het terrein van bestuursondersteuning en beleidsontwikkeling. Zijn affiniteit ligt bij non-profit organisaties met maatschappelijke relevantie (zorg, welzijn, woningbouw, openbaar bestuur).

Ruud Kuhn_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Monique van Doorn

30 april 2015

Samenwerken en kennis duurzaam delen kan ook al voor en zeker na het event door medewerkers, uitvoerders van zorg, lid te maken van Andere handen community. Hèt platform voor zorgwerkers, waar zij zonder aanziens van functie en/of plek in het netwerk worden geïnspireerd, gemotiveerd en uitgedaagd om inhoud te geven aan samenwerking en kennisontwikkeling. Van denken en praten naar doen? Dat vraagt om toerusting en competentieontwikkeling. Dit krijgt vorm op Andere handen community waar duizenden medewerkers en vele verschillende organisaties elkaar nu al dagelijks vinden.

Top