BLOG

Ook restitutieverzekeraars kopen zorg in

Steeds vaker wordt gesteld dat alleen naturaverzekeraars zorg inkopen om zo de zorg betaalbaar te houden. Dit is een misvatting, want ook restitutieverzekeraars kopen zorg in.

Restitutieverzekeraars worden steeds vaker afgeschilderd als eenvoudige dozenschuivers die niet meer doen dan rekeningen van zorgverleners betalen. Mensen hebben dit beeld vaak niet eens bewust, maar uit onwetendheid. Naturaverzekeraars zouden zorg inkopen, waardoor ze de almaar stijgende zorgkosten kunnen beteugelen. Terwijl restitutieverzekeraars dat niet zouden doen en de kosten dan ook niet kunnen beteugelen.

Hardnekkig misverstand

Hier manifesteert zich een hardnekkig misverstand. Het misverstand dat restitutieverzekeraars geen zorg inkopen. Laat ik dat voor eens en altijd de wereld uit helpen: ook restitutieverzekeraars kopen zorg in. Met andere woorden: restitutieverzekeraars sluiten net zo goed contracten met zorgverleners. Ook voor restitutieverzekeraars is het contracteren van zorgverleners een belangrijk middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de betaalbaarheid te vergroten.

ONVZ koopt om drie redenen zorg in. Ten eerste kunnen we zo een dialoog met zorgverleners aangaan over de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg. Met de nadruk op dialoog: contracteren is in onze ogen niet het opleggen van een dictaat, maar het voeren van overleg om tot een samenwerking te komen. Verder maken we afspraken over kosten, zodat we de kosten voor de zorg beheersbaar houden. Ten slotte maken we afspraken over de administratieve afhandeling. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat verzekerden rekeningen moeten voorschieten.

Sanctie

Als restitutieverzekeraars net als naturaverzekeraars zorg inkopen, zou dat kunnen leiden tot de vraag wat dan nog het verschil is tussen naturaverzekeraars en restitutieverzekeraars? Het verschil tussen natura en restitutie zit 'em niet in de inkoop, maar in de sanctie. Als een verzekerde naar een zorgverlener gaat met wie de zorgverzekeraar géén contract heeft, moet hij een deel van de kosten zelf betalen. Zo'n sanctie kent de restitutieverzekering niet: verzekerden zijn vrij om hun zorgverlener te kiezen. Zonder financiële consequentie.

In die zin is het dan ook niet zo gek dat vaak wordt gedacht dat restitutieverzekeraars geen zorg inkopen. Voor verzekerden met een restitutiepolis is het tenslotte niet relevant of hun zorgverzekeraar een contract heeft met hun zorgverlener. Anders dan bij een naturaverzekering, geldt voor hen nooit een beperking van en keuzevrijheid.

Erno Kleijnenberg

 

blogger_erno-kleijnenberg_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

12 mei 2015

Hadden wij maar alléén maar restitutieverzekeraars!

Dan kon de zorgkwaliteit weer beoordeeld worden door degenen die daar geen andere belangen bij hebben!

Moeten ze alleen geen zorg willen gaan inkopen. Dan zijn wij weer bij af.

Top