BLOG

Smart Care Centers maken zorginstellingen slim, efficiënt en duurzaam

Technologie draagt bij aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door papieren patiëntendossiers te digitaliseren. Maar hoe zit het met het energieverbruik? Initiatieven zoals Smart Cities laten zien dat informatietechnologie ook energiezuinig kan zijn. In de zorgsector kunnen Smart Care Centers zowel mensenlevens als het milieu verbeteren.

In mijn vorige blog schreef ik dat duurzaamheid bij veel organisaties nog niet hoog op de agenda staat. Ik concludeerde dat technologie die juiste stimulans kan bieden. Digitalisering en automatisering helpen bij het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Er zijn mooie voorbeelden te over die daarbij tot inspiratie kunnen zijn.

Toch is de eerste vraag die dit oproept meestal: "Maar datacenters zijn toch enorme energievreter?". Datacenters gebruiken inderdaad vele megawatts aan hoogwaardige elektriciteit. Nu blijkt dat juist het antwoord op die vraag duurzaamheid bij organisaties mogelijk maakt, ook in de zorgsector. Datacenters gaan namelijk veel slimmer om met energie dan het gemiddelde kantoor.

Energieneutraal

Datacenters investeren niet alleen in energiezuinige maatregelen, maar ook in energieproductie. Er staan zonnecollectoren en windturbines op de daken en de restwarmte wordt hergebruikt voor de klimaatregeling. Dit helpt bij het verlagen van het energieverbruik, maar het zou nog mooier zijn als datacenters volledig energieneutraal waren. In 2010 onderzocht de Stichting Green-IT Consortium Regio Amsterdam onder de noemer 'project Ozzo' of dat mogelijk is.

De conclusie was dat gratis energie zonder afval alleen mogelijk is als het datacenter relatief klein blijft. Dat is juist bij datacenters geen probleem. Data loopt via glasvezelkabels en deze kunnen gemakkelijk allerlei kleine datacenters verbinden. Zo ontstaat een model van een gedistribueerd datacenter dat voldoende energie produceert voor de eigen behoefte. Het houdt zelfs energie over om te verkopen aan het energienet.

Prosumers

Op die manier worden datacenters zowel producent als consument van energie (ook wel prosumers genoemd). De uitwisseling van energie vindt op precies dezelfde manier plaats als de uitwisseling van data: via een netwerk. Dat maakt dit model geschikt voor de hele samenleving. Mensen, woningen, bedrijfspanden, fabrieken en machines: allemaal produceren en consumeren zij data en energie. Het delen daarvan via een decentraal elektriciteitsnetwerk, dat het huidige informatienetwerk aanvult, is de basis voor het idee van Smart Cities en Smart Industries. Volgens de Amerikaanse econoom en schrijver Jeremy Rifkin gaat iedereen thuis en op het werk groene energie produceren en delen via een soort energie-internet.

Naast een internet voor informatie ontstaat er dus ook een internet voor goedkope, groene energie. Voor ziekenhuizen en zorginstellingen biedt dit grote kansen. Het efficiënter uitwisselen van informatie én energie maakt het mogelijk om de zorgverlening te decentraliseren. Zorg kan op maat geboden worden waar deze het meest doeltreffend is. Dat verbetert de kosten, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg echt. Het maakt kleinere zorginstellingen mogelijk die energieneutraal zijn, of zelfs een overschot aan energie produceren. Het zal niet lang duren voordat Smart Cities en Smart Industries aangevuld worden met Smart Care Centers. Dat is goed voor mens, maatschappij en milieu.

Pieter Rahusen

Pieter Rahusen_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top