BLOG

Wat we kunnen leren van de Amerikanen

Als het gaat om marketing, kunnen we nog veel leren van de Amerikanen. Dit werd mij duidelijk tijdens het HIMMS-congres in Chicago, waar ik in april was. De congresagenda was gevuld met trends en innovaties rondom zorg en ICT en tijdens een lezing van de ex-president George W. Bush werd het Amerikaanse zorgsysteem neergezet als het beste zorgsysteem ter wereld.

"Welnee, dat hebben wij in Nederland!", zei ik nog tegen mijn buurvrouw op de tribune. Laat ik nou eens een voorbeeld nemen aan mijn Amerikaanse collega’s en dat gewoon hardop zeggen. Geen mooier moment dan bij de lancering van ons jaarverslag 2014.

Het Nederlandse zorgsysteem is het beste van Europa. Dat laat de Euro Health Consumer Index ons zien. Op de Export Top in Den Haag afgelopen december boog men zich over de vraag hoe de zorgsector zich internationaal gezien het beste positioneert. Is de Nederlandse gezondheidszorg mogelijk een exportproduct? Ik noem een paar voorbeelden van mooie projecten. Projecten die transparantie verbeteren en die opleidingen stimuleren.

Kwaliteitsvenster

Het Kwaliteitsvenster, in 2014 gelanceerd. Het woord raakt al aardig ingeburgerd en het concept geniet brede belangstelling van onze collega’s in Europa. De patiënt ziet via het Kwaliteitsvenster op de website van het ziekenhuis hoe de instelling scoort op bijvoorbeeld risicovolle operaties, infecties, sterftecijfers en patiëntervaringen. Het Kwaliteitsvenster is een succes, dat blijkt uit de 60 duizend bezoeken aan de website. Ook is er al een vervolg: de umc’s hebben er inmiddels ook één en de revalidatiecentra volgen dit voorjaar.

Een uniek project in Europa is de ‘Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg’ (KiPZ). Sinds 1 januari 2014 buigen alle ziekenhuizen en categorale instellingen zich over het strategisch opleiden van hun personeel. De branche investeert een half miljard euro extra in de kwaliteit van hun medewerkers. Dit om ervoor te zorgen dat zij in 2020 klaar zijn voor de zorg aan steeds ouder wordende groep patiënten met complexe aandoeningen en bijbehorende behandelingen. Medewerkers in de zorg bepalen immers voor een groot deel de kwaliteit van de zorg.

Succesvolle vernieuwingen

Terug naar het thema op de HIMSS: innovatie. Nu, maar ook afgelopen jaar was dit een belangrijk thema. De NVZ werkt samen met de FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, om innovaties te kunnen faciliteren. En leden presenteerden hun succesvolle vernieuwingen bij diverse bijeenkomsten aan elkaar.  

Het was een bewogen jaar, 2014. Met mooie projecten, maar ook met lastige en gevoelige vraagstukken. Ik noem de cao-onderhandelingen, de omzetverantwoording over 2013 en de aanloop tot de invoering van integrale tarieven. Lastige vraagstukken zullen komen en gaan, daar veranderen we niets aan. Maar wat wij wel kunnen veranderen is onze houding ten opzichte van de zorg in Nederland. Dat mag best wat Amerikaanser.

Met dat in mijn achterhoofd vat ik het jaarverslag even voor u samen:
Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem was ook in 2014 het beste van Europa. Punt.

Margot van der Starre

 Margot van der Starre_311

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Monique van Doorn

31 mei 2015

Eens. Graag attendeer ik je op de beweging Andere handen. Een sociale internet oplossing die als verbindende schakel dagelijks faciliteert en inspireert om samen anders te gaan doen. www.anderehanden.com verbindt partijen en mensen, los van hun basis.

Frank Conijn

14 juni 2015

De 'Punt' achter het blog van mw. Van der Starre onderschrijf ik. Zeker in vergelijking met het Amerikaanse stelsel. Dat is significant duurder dan het Nederlandse, terwijl de (vergoedingen van de) care er belabberd is (zijn). En ook de cure, al zal die technisch gezien goed zijn, wordt maar zeer beperkt vergoed, tenzij men een heel dure zorgverzekering heeft.

Waar ik het echter mee oneens ben is dat het Kwaliteitsvenster kwalitatief goed zou zijn. Dat is slechts matig tot hooguit redelijk, maar niet goed. Voor de onderbouwing van deze stelling verwijs ik gemakshalve naar https://gezondezorg.org/blog-kwaliteitsvenster .

Top