Finance

CZ biedt tandprothetici wurgcontracten

Tandprothetici zijn gespecialiseerd in het vervaardigen en plaatsen van kunstgebitten en alle zorg die daar omheen nodig is. De primaire doelgroep: een oudere populatie die volledig of gedeeltelijk edentaat (zonder tanden) is en over een smalle beurs beschikt. De tandprotheticus is voor 1,3 miljoen Nederlanders een onmisbare professional binnen de mondzorg. Toch gaat zorgverzekeraar CZ heel opmerkelijk om met de contractering van deze zorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt na het vroegtijdig afgebroken experiment met vrije prijsvorming in 2012 opnieuw de maximale vergoedingen voor mondzorg vast. Zorgverzekeraars hoeven niet-gecontracteerde zorg echter niet maximaal aan de verzekerde te vergoeden, maar hebben in hun inkoopvoorwaarden opgenomen dat ze de tandarts uitsluiten van een dergelijke korting. Dus ondanks het feit dat de contracteergraad onder tandartsen laag is, krijgen zij 100 procent van de maximale vergoeding. Een bonus dus op niet contracteren!

De verzekerden van CZ die patiënt zijn van een tandprotheticus krijgen deze ‘strafkorting’ wel opgelegd als zij naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan. Om te voorkomen dat patiënten financieel de dupe wordt, contracteren tandprothetici dus wel en tekenen omdat er van individuele onderhandelingen geen sprake is, noodgedwongen bij het kruisje. CZ biedt tandprothetici hierbij zonder onderbouwing 80 procent van het maximale NZa-tarief en vraagt in het contract onder meer extra garantie dan de tandarts die geen extra verplichtingen krijgt opgelegd.

Tarieven dalen

Na het al eerder genoemde experiment met vrije prijzen, is er door de NZa een kostprijsonderzoek gedaan binnen de mondzorg. Resultaat: per 1 juli aanstaande dalen de tarieven voor tandheelkundige zorg met 5,15 procent. Voor implantologie is dat zelfs 19 procent omdat tandarts-implantologen in de ogen van de NZa erg veel verdienen. De NZa heeft de korting echter generiek opgelegd waardoor de situatie ontstaat dat tandprothetici die een implantaatgedragen prothese maken, de korting van 19 procent ook krijgen opgelegd. Maar uit het kostprijsonderzoek blijkt dat tandprothetici in de verste verte niet zoveel verdienen met hun zorgverlenerschap als de tandarts-implantoloog.

De meeste zorgverzekeraars corrigeren dit door alle zorgverleners voor dezelfde prestatie een gelijk, weliswaar verlaagd, tarief te bieden, maar CZ niet! Deze zorgverzekeraar redeneert dat er vòòr het kostprijsonderzoek reden was om tandprothetici en tandartsen ongelijk te belonen, maar dat het nu onmogelijk is hier anders mee om te gaan. De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) betoogt dat de korting van 19 procent voor tandprothetici feitelijk al sinds jaar en dag door deze zorgverzekeraar is opgelegd aan de beroepsgroep waarvoor ze bovendien extra kwaliteit hebben gekregen.

Oneerlijke concurrentie

CZ is niet gevoelig voor dit argument. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en wurgcontracten omdat het vervaardigen van een implantaatgedragen prothese door een tandprotheticus nog maar voor 64,8 procent (dat is 80 procent van 100 procent minus 19 procent) wordt vergoed van wat een tandarts-implantoloog nu in rekening kan brengen. Nog vreemder wordt het wanneer je bedenkt dat de codes die gebruikt worden voor een ‘gewone’ prothese dezelfde zijn als die voor een implantaatgedragen prothese.

De tweede prestatie, die soms onderdeel is van een veel complexere behandeling, wordt door de opstelling van CZ dus slechter beloond. Zo slecht dat deze zorgverlening feitelijk niet meer door tandprothetici kan worden gedaan maar alleen nog door de tandarts-implantoloog waardoor de zorg juist duurder wordt. De verzekerden van CZ die gewend waren om naar een tandprotheticus te gaan, zijn de dupe van dit beleid.

Wurgcontracten

Deze misstanden zitten de tandprothetici hoog. Als ONT kunnen we telkens het gesprek aangaan, maar onderhandelen over een eerlijk tarief voor uitstekende zorg of het onze leden afraden om deze wurgcontracten te tekenen, mogen we niet vanwege de mededingingswet. De Autoriteit Consument en Markt ziet op de naleving van deze wet toe.

Het bijzondere is dat bij zorgverzekeraars adviserend tandartsen werken die zich onder meer met machtigingsaanvragen bezighouden, maar ook met zorginkoop en binnen het College van Adviserend Tandartsen zelfs afspraken maken over wat wel of niet gedeclareerd mag worden door tandprothetici. Ook binnen CZ werken adviserend tandartsen, waarmee de verzekeraar de verdenking op zich laadt dat er vooral gekeken wordt naar de belangen van de tandarts en niet naar die van alle mondzorgverleners, laat staan hun patiënten. Misschien dat de ACM hier eens naar kan kijken?

Marnix de Romph

Directeur van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Marnix de Romph_311

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Marie-Jose van Gardingen

1 juli 2015

Marnix de Romph, directeur van beroepsvereniging ONT voor tandprothetici, stelt dat CZ oneerlijk om zou gaan met de contractering van deze groep zorgaanbieders. Hoewel hij gelijk heeft dat de tarieven voor een deel van de behandelingen voor tandprothetici omlaag gaan, is CZ van mening dat het om legitiem en verdedigbaar beleid gaat. Vooropgesteld geldt voor CZ dat de belangen van de ene groep zorgaanbieders niet zwaarder wegen dan de belangen van andere groepen zorgaanbieders. Het belangrijkste belang is altijd het belang van de verzekerde. CZ heeft als zorgverzekeraar de taak om afspraken te maken met zorgaanbieders over kwaliteit, toegang en kosten van de gezondheidszorg. Zo ook binnen de mondzorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks tarieven vast waar zorgaanbieders in de mondzorg zich aan moeten houden en heeft met ingang van 1 juli 2015 de tarieven naar beneden aangepast. Zorgverzekeraars zijn vrij om in hun contracten een bepaald percentage van dit NZa-tarief af te spreken. Met de tandprothetici wordt al langer 80% van de NZa-tarieven overeengekomen in zorgovereenkomsten. Tandprothetici zijn zorgaanbieders die zich bezighouden met het maken en plaatsen van kunstgebitten. Voor de behandelingen die nu 19% omlaag gaan in tarief, werkt de tandprotheticus op verwijzing en onder regie van een tandarts of tandarts-implantoloog. Daarbij hebben tandprothetici lagere praktijkkosten dan tandartsen.

Marie-José van Gardingen, CZ

M. Peeters

9 juli 2015

Mw. v. Gardingen,

Als docent tandprotheticus op de volledige tandprothese, en behandelaar afdeling implantologie aan de hoofdvestiging Acta A’dam voel ik mij geroepen te reageren op uw commentaar op ONT directeur Marnix de Romph inzake oneerlijke contracteren tandprothetici.

Naar mijn idee zou u dit niet hebben kunnen opschrijven wanneer u afdoende bekend zou zijn met het functioneren van de tandprotheticus in Nederland.

Zo schrijft u bijvoorbeeld “ Vooropgesteld geldt voor CZ dat de belangen van de ene groep zorgaanbieders niet zwaarder wegen dan de belangen van andere groepen zorgaanbieders.”

Hoe krijgt u dit uit de pen?

Tandartsen worden zoals bekend al tientallen jaren, ondanks hun mindere vaardigheden (kwaliteiten) t.a.v. prothesewerk door vrijwel alle zorgverzekeraars voorgetrokken t.a.v. tandprothetici.

Dit komt het sterkst tot uiting door de ongelijkheid in het honorarium-tarief, tandarts 100% tandprotheticus 80%

Helemaal onverteerbaar in dit verband is uw uitspraak

“Het belangrijkste belang is altijd het belang van de verzekerde. “

Wanneer dit waar zou zijn, zou CZ hun verzekerden juist aanraden voor een nieuwe tandprothese naar de tandprotheticus te stappen i.p.v. de tandarts.

Wilt u niet vergeten dat de tandprotheticus de prothese van a tot z zelf vervaardigd? dus alle stoelhandelingen en de techniek?

Door deze directe werkwijze is bij de tandprotheticus patiënt Jansen ook echt patiënt Jansen, en niet orderbon-nummer 23 van die ochtend.

Maar we hebben als beroepsgroep nu eenmaal te maken met verzekeraars die adviserend tandartsen in dienst hebben, en deze houden de hand boven het hoofd van de eigen beroepsgroep.

Is al jaren het geval, maar wennen doet het bij mij niet.

U kent dit verschijnsel wel, de slager die het eigen vlees keurt….

Uw volgende krengende uitspraak:

“Met de tandprothetici wordt al langer 80% van de NZa-tarieven overeengekomen in zorgovereenkomsten.”Mag ik u erop wijzen dat er helemaal niets gezamenlijk wordt overeengekomen?

Het is voor tandprothetici een kwestie van slikken of stikken, deze zogenaamde overeenkomsten worden tandprothetici domweg door de strot geperst.

Je zult maar tandprotheticus zijn in een druk bezet CZ gebied…..

Dus, hoezo verdedigbaar en legitiem beleid? “Wurgcontract” is hier de juiste omschrijving.Dan onze vermeende lagere praktijkkosten, wie bepaalt dat eigenlijk? en wat heeft dit in hemelsnaam te maken met een lagere financiële waardering van ons betere product?

Op langere termijn zou het alleen maar een enorme kostenbesparing geven wanneer de edentate patiënt zou aankloppen bij de vakman/vrouw t.b.v. zijn/haar nieuwe tandprothese.

Veel minder uitval, half werk, en totale mislukkingen.

En hierdoor vooral veel meer tevreden patiënten.


Mw. v. Gardingen,

De laatste 16 jaar zijn enorm veel studenten tandheelkunde door mijn handen gegaan binnen het lijn-onderwijs op de volledige tandprothese, studenten die werkelijk geïnteresseerd zijn in dit moeilijke werkstuk (eindstation tandheelkunde) ben ik maar heel weinig tegengekomen, je moet ze echt met een lampje zoeken…

Ze vinden het te moeilijk, het kost ze te veel tijd, ze hebben er geen zin in, maar afstuderen zonder punten te halen op de prothese, dat gaat nu eenmaal niet, dus ze slaan zich er doorheen.

Wanneer ik ze vraag wat ze later in hun praktijk gaan doen met prothese-werk, dan is het antwoord negen van de tien keer, en zonder na te denken “doorverwijzen naar een tandprotheticus”… vaak ook nog gevolgd met “ik kijk wel uit”

En wat doet de zorgverzekeringswereld zodra het tandartsdiploma binnen is met deze vaklui?

Juist, u raadt het, 100% honorarium toekennen! zeker op de volledige prothese, want dat is een heel moeilijk werkstuk.

Logisch toch?Dank voor uw aandacht.Met vriendelijke groet,

M.Peeters
Obrecht. 15
2681 JP
Monster
0174 280280
06 53272927

Tandprotheticus docent.
marcel.peeters@me.com
m.peeters@acta.nl

Top