BLOG

Genoeg woorden over dementie, aan de slag!

Nederland telt op dit moment ruim 260 duizend mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zal dit aantal in de toekomst explosief stijgen tot een half miljoen in 2040. Dit vraagt een ijzersterke strategie om hierop te anticiperen.

Vanuit de wetenschap, vanuit de zorg, vanuit de overheid en met de samenleving. Staatsecretaris Van Rijn heeft zijn strategie verwoord in de net verschenen Dementiebrief. Zijn inzet is een samenleving waarin dementiepatiënten en mantelzorgers zich beter geaccepteerd, gekend en gesteund voelen. Ik kan dit alleen maar onderschrijven en aanbieden dat we als Alzheimer Nederland graag die uitdaging aangaan. Maar dan wel met een focus op het werkwoord doen en niet alleen maar praten. En als er dan toch gepraat moet worden, dan ook met de patiënt. Over alle onderwerpen.

De Dementiebrief heeft als speerpunten verbinden en versterken. De staatssecretaris wil bestaande en nieuwe initiatieven in een breed perspectief van zorg en innovatie met elkaar verbinden. Dat klinkt vertrouwd. Dit is ook de werkwijze van het Deltaplan Dementie, waarin overheid, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven samenwerken om meer onderzoek te kunnen doen, om zorginnovatie te versnellen en om dementie beter te begrijpen, beter te behandelen en te voorkomen. Van Rijn ziet het Deltaplan dan ook als een belangrijke partner in het realiseren van zijn strategie. En terecht! Alzheimer Nederland is mede-initiatiefnemer van het Deltaplan en is trots op wat er al bereikt is.

Dementievrienden

Ik lees in de dementiebrief ook aandacht voor de Zorgstandaard Dementie als uitgangspunt voor alle zorg voor mensen met dementie. Dat is mooi. Want hiermee komt een einde aan een langlopende discussie over de implementatie van de zorgstandaard. Het wel of niet inzetten van casemanagement kan dus geen issue meer zijn. En schotten tussen de zorg kunnen geen obstakel meer zijn voor goede ondersteuning van thuiswonende mensen met dementie. Trots zijn we ook op het programma Dementievriendelijke Samenleving dat we verder mogen ontwikkelen. Dit initiatief vergroot de kennis over dementie en helpt die kennis om te zetten in concrete hulp. Wij gaan samen met PGGM heel veel dementievrienden uitnodigen om daar bij te helpen. Want elke burger kan hierbij het verschil maken.

Met de dementiebrief ligt er nu eindelijk een totaalpakket op tafel van maatregelen, initiatieven en plannen die ons kunnen helpen de toekomstige uitdagingen goed op te pakken. Onze handen jeuken om met de staatssecretaris aan de slag te gaan. Maar ons uitgangspunt is wel het totaalpakket. Geen verdere bezuinigingen in de zorg voor mensen met dementie. Geen vrijblijvendheid. Geen keuzenpakket van maatregelen. De getallen zijn te zorgwekkend, de onzekerheid te groot en de belasting van mantelzorgers te zwaar. Deze brief in combinatie met het Deltaplan Dementie legt een sterk fundament. Een fundament waarop we snel verder willen bouwen aan goede zorg en begeleiding samen met andere partners die vanuit hun kennis en betrokkenheid kunnen bijdragen aan optimale zorg.

Genoeg woorden meneer Van Rijn, laten we nu samen aan de slag gaan!

Gea Broekema-Procházka

Algemeen directeur van Stichting Alzheimer Nederland
 
Gea Broekema_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top