BLOG

Zorgpact: geen gouden driehoek, maar grafenen vierkant

Doekle Terpstra wil een Zorgpact smeden tussen de werkgevers in de zorg, de onderwijsinstellingen en de lokale overheden. De 'Gouden Driehoek', noemt hij dit. Een driepoot is echter vaak een wankel fundament. Terpstra kan daarom beter een vierde pijler toevoegen onder duurzame oplossingen voor de zorg: de technologiebedrijven.

Aanleiding voor het zorgpact is het besluit van de ministers Edith Schippers (VWS) en Jet Bussemaker (OCW) om de handen ineen te slaan voor een betere zorg. Om deze samenwerking te realiseren moet de betrokken partijen een actiegericht en regionaal pact sluiten. Doekle Terpstra zette op 17 juli het doel uiteen in een pamflet aan alle betrokken partijen.

Volgens Terpstra moet het Zorgpact leiden tot nieuwe zorg die recht doet aan mensen en een verschuiving teweeg brengt van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. Dat is een geweldig streven en Terpstra formuleert het als volgt: 'Nieuwe zorg waarin - geholpen door nieuwe technologie - mensen voor mensen werken'. Wacht even. Daar staat - tussen de gedachtenstreepjes – 'geholpen door nieuwe technologie'. Alsof technologie maar zijdelings verbonden is aan het doel.

Plezieriger en productiever

Innovatie in de zorg is hard nodig. Volgens minister Schippers gaat het om een nieuwe manier van denken over gezondheid en om een nieuwe manier van werken. Die nieuwe manieren betekenen innovatie die de technologie mogelijk kan maken. Dat is al aantoonbaar. ICT kan de bedrijfs- en zorgprocessen optimaliseren en de werkomstandigheden plezieriger en productiever maken. Dankzij ICT kunnen zorginstellingen aandacht voor de patiënt of cliënt centraal stellen.

Waarom betrekt Terpstra de technologiebedrijven dan niet als vaste pijler in het Zorgpact? Tenslotte is technologie niet alleen een grote waarde voor de zorg, het is tegelijkertijd ook een grote barrière. Want alle innovatieve plannen zijn mooi, maar alleen als eindgebruikers ermee kunnen en willen werken. Dat los je niet alleen op door technologie en innovatie te introduceren in het zorgonderwijs. Ook de huidige zorgverleners moeten met de nieuwe processen en toepassingen aan de slag kunnen gaan.

Daar ligt een belangrijke rol voor de technologiebedrijven. Zij hebben ‘verstand van zaken’ en kunnen eindgebruikers al vroeg in het proces betrekken en hen duidelijk maken wat het nut en de noodzaak van de innovatie zijn. Dat geeft eindgebruikers inzicht en dat zorgt voor begrip, of in elk geval acceptatie. Daarnaast zorgt een goede, hands-on training ervoor dat mensen met de nieuwe methoden en middelen kunnen werken.

Scholing is essentieel

Net als wat Terpstra voor ogen heeft bij de zorg, moet ook bij technologie niet de focus liggen op de middelen, maar op de mensen. Anders zullen innovaties zoals e-health-toepassingen, zorgverlening en –controles op afstand, het nieuwe werken, digitale recepties, etcetera nooit plaatsvinden. Scholing is daarvoor essentieel, niet alleen tijdens de opleiding, maar ook tijdens de carrière. Technologiebedrijven hebben daar allerlei hulpmiddelen voor die van leren een leuk en interessant proces maken. Zo leren eindgebruikers sneller en beklijft de stof langer. De middelen variëren van interactieve schoolborden en Tablet Tables tot Mobile, Game Based en e-learning. Natuurlijk is ook het oude, vertrouwde klaslokaal een optie.

Een zorgpact kan niet alleen gesmeed worden uit de samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid. Het bedrijfsleven moet daar een gelijke deelnemer in zijn. Niet een gouden driehoek dus, maar een vierkant van grafeen, het sterkste én lichtste metaal ter wereld. Grafeen is flexibel, vrijwel doorzichtig en een extreem snelle geleider. Dat zijn eigenschappen waar ook een zorgpact aan moet voldoen om de toekomst van de zorg echt succesvol te maken.

Pieter Rahusen

Marketing & Development Manager Healthcare bij Ricoh International

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

4 augustus 2015

Pieter,
3-poten wankelen nooit.
4-poten zijn alleen stabiel op een stabiel egale ondergrond.

L S

4 augustus 2015

Mauk,
4-poten staan ook stabiel op een niet egale grond als je de pootjes maar goed afstelt. StatiefSteedsBeter.

Kees Rietman

5 augustus 2015

Pieter,
ik ben het met je eens, innovatie komt van de toeleverende bedrijven. Je oplossing van een vierkant bevestigd dat duidelijk;)

Maar wat betekent innovatie in plat Nederlands?
Innovatie is sneller je doel bereiken in proces en/of product.
Maar waarom is innovatie ook al weer zo belangrijk?
Omdat 87% van de economische groei is toe te schrijven aan innovatie! Arbeid en kapitaal leveren maar 13% op en daar is iedereen zo druk mee, ook in de zorg! Robert Solow heeft voor deze wetmatige ontdekking (Solows law) in 1987 de Nobel prijs gekregen.

De ondernemende industrie behoort echt in de keten van innoveren en moet je niet overlaten aan de beperktheid van het genoemde "Gouden driehoek" die de technologische prestatie niet eens zelf hoeft op te leveren.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

6 augustus 2015

Pieter,
Ik ben om na Kees' betoog en dat van LS.
4 poten dus!
Alleen mis ik de centrale borging (of stimulans?) van de ontstane innovaties door een instantie die daar onafhankelijk en vakmatig (wetenschappelijk) voor is ingericht. Nu lijkt die kwaliteit versnipperd over onsamenhangende kenniscentra, die integrale zorg uitsluiten. Terwijl verzekeraars daar ten onrechte invloed op uit oefenen. Een vijfde poot? Het Kwaliteitsinsituut?

Wulf van Loenen

12 augustus 2015

Gouden driehoek of grafenen vierkant?
Wat mij altijd verbaast is dat bijv. bij congressen over zorg en nu ook weer, de zorgvrager niet als serieuze partner of pijler gezien wordt. Dit is best veelzeggend. Het wordt tijd dat men zich gaat verdiepen in de 'Driehoekskunde' http://www.drienamiek.com/driehoekskunde
van Chiel Egberts waarin de hoofdrolspeler de hulpvrager nóóit mag ontbreken.

Top