BLOG

Samenwerken aan Europa’s geestelijke gezondheid

Afgelopen week was ik in Brussel waar we op initiatief van GGZ Nederland de European Alliance for Mental Health in all Policies lanceerden. Met Europese belangenorganisaties die opkomen voor werknemers en werkgevers, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten en cliënten in de ggz vormen we deze alliantie. Een unieke samenwerking om het belang van geestelijke gezondheid ook in Europa door te laten klinken.

Alle onderzoeken tonen aan: geestelijke gezondheid is van grote waarde voor de Europese economie en dat geldt in alle lidstaten. Mensen met een positieve geestelijk gezondheid presteren beter op hun werk, zijn innovatiever, verdienen gemiddeld meer en zijn fysiek gezonder. Toch ontbreekt het in de Europese Unie aan een visie op geestelijke gezondheid en aan een plan van aanpak om beleid ervoor te verbeteren. De European Alliance for Mental Health in all Policies wil daar verandering in brengen. Net zoals GGZ Nederland dat in eigen land al langer doet in de samenwerking met het UWV. Daar proberen we mensen met een psychische aandoening aan het werk te houden of snel weer aan het werk te krijgen. En proberen we ook mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen, die vaak langdurig werkloos zijn, aan zinvol en uitdagend werk te helpen. Dat heeft dan weer positieve invloed op hun gezondheid. 

Veel winst te behalen

De samenwerking in de Europese alliantie is echt uniek. Het zijn namelijk niet alleen patiënten en zorgaanbieders die het belang van goede geestelijke gezondheidszorg laten zien. Ook zorgverzekeraars, inkomensverzekeraars en pensioenfondsen hebben zich aangesloten bij de alliantie. Gesteund door hun achterban van werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij zien ook dat er veel winst te behalen valt op geestelijke gezondheid van werknemers in Europa.

Los van het belang om mensen die ziek zijn te helpen, is het ook vanuit economisch perspectief belangrijk er iets aan te doen. Er is enorm veel bekend over de gevolgen die een psychische stoornis heeft op het welbevinden van mensen en hun productiviteit. De Europese Unie schat zelf dat de totale kosten van werkgerelateerde psychische aandoeningen ongeveer 610 miljard euro bedragen. Per jaar! Voor Nederland alleen al is dit  20 miljard euro, meldde de OESO in augustus 2014.

De Europese Commissie heeft uitgerekend dat het toepassen van wetenschappelijk bewezen interventies op de werkvloer jaarlijks 135 miljard euro bespaard! Waar wachten we nog op zou je zeggen? 

Preventie, opsporing en behandeling

We kunnen meteen starten met goede toegang tot zorg. Met ondersteuning van projecten die zich richten op preventie, opsporing en behandeling van psychische aandoeningen. Bijvoorbeeld onder schoolkinderen en werknemers. En met het opschalen van innovatieve benaderingen die geestelijke gezondheid op het werk stimuleren en re-integratie en toegang tot werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid bevorderen. Tijd voor een Nederlandse alliantie! Wie doet met ons mee?

Paul van Rooij

Directeur van GGZ Nederland

Paul van Rooij_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top