BLOG

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’

Het verhogen van de kwaliteit van geleverde zorg is van het grootste belang voor een zorgorganisatie. Immers, hoe beter de kwaliteit, hoe tevredener zowel de cliënt als de professional. In de afgelopen jaren hebben we bij Stichting Philadelphia Zorg hier goede stappen in gezet.

Het programma Kwaliteit van Zorg wekte verwachtingen bij ons omdat wij groot belang hechten aan het meten van de kwaliteit van zorg. Goede kwaliteit van zorg bieden, daar gaat het om. Onze doelstelling is mensen met een verstandelijke beperking het beste uit zichzelf te laten halen. Dat doen we met passie, aandacht en heel veel plezier want dat is gewoon ontzettend mooi werken. We zijn dus vooral gericht op de uitkomst van zorg en minder op proces-en structuurinformatie.

Vorig jaar heeft Philadelphia een traject uitgezet: de bedoeling. Dit beoogde medewerkers mee te krijgen in de transformatie ‘van zorgen voor naar zorgen dat’ en hen aan te spreken op hun vakmanschap. We werken regelarm, we geven de medewerkers veel vertrouwen en we verwachten dat ze het goede doen. Maar doen ze dat ook en zijn de uitkomsten van zorg ook zodanig dat we tevreden kunnen zijn en dat we onze doelstelling behalen? Dat weet je alleen als je het meet.

Perspectieven

Wij kijken bij kwaliteitsmeting naar twee aspecten: het perspectief van de cliënt en het perspectief van de professional. Voor het cliëntperspectief hebben we samen met collega-aanbieders Siza en Cordaan een cliëntervaringsinstrument ontwikkeld waarmee we via een onderzoekende dialoog achterhalen hoe de cliënt de kwaliteit van zijn bestaan ervaart en hoe we hem nog beter kunnen helpen om de doelstellingen van zijn leven te realiseren.

Die samenwerking biedt de mogelijkheid om naar elkaar te kijken: wat zijn de uitkomsten bij jouw en mijn organisatie en wat kunnen we van elkaar leren? Naast deze externe spiegeling kunnen we, geholpen door het feit dat Philadelphia een grote organisatie is, ook intern spiegelen door locaties met elkaar te vergelijken. En dat maakt het mooi, want dan kun je op alle fronten leren van de best practices. Ook maken we voor kwaliteitsmeting gebruik van o.a. incidentmeldingen, interne audits, registratie van middelen en maatregelen in het kader van zorg en dwang. Bij ziekenhuisopname en politiebetrokkenheid als gevolg van een incident doet een externe commissie onderzoek. Daarnaast zijn we aan het kijken of we peer to peer visitatie kunnen opzetten, dat is nog zoekende. Maar we zijn ervan overtuigd dat het de professionals een extra impuls geeft om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Cliëntervaringsonderzoek

Het programma Kwaliteit van Zorg heeft ons ondersteund op het gebied van de doorontwikkeling van het cliëntervaringsonderzoek. We hebben het beste gehaald uit de drie instrumenten die Cordaan, Siza en Philadelphia al gebruikten, om de kwaliteit te meten zoals de cliënt die ervaart. Zilveren Kruis heeft ons geholpen de gegevens te analyseren en ook te kijken welke verbeteren we kunnen aanbrengen om betere vergelijkingen te kunnen trekken. We willen dat de professionals elkaar inspireren. Als zij geïnspireerd zijn, krijgt de cliënt dat terug. Het helpt om de cliënt het beste uit zichzelf te laten halen, zijn wereld te vergroten en zijn ontwikkeling te versterken.’

Han van Esch_311

(foto: Rebke Klokke)

Han van Esch
Lid raad van bestuur Stichting Philadelphia Zorg

---

Kies de beste zorg! Zilveren Kruis (Achmea) organiseert op 2 oktober het derde congres over haar programma Kwaliteit van Zorg. Daarin zijn uitkomstindicatoren ontwikkeld en getest met en voor 20 verschillende onderdelen van de zorg.

Wat kunnen verzekerde patiënten daarmee? Hoe verbeteren professionals hun zorg en gaan verzekeraars inkopen op kwaliteit? Al deze vragen komen aan bod, ook in het boek 'Wat een uitkomst! Vier jaar leren over kwaliteit van zorg' dat alle deelnemers ontvangen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top