BLOG

Van zorgjargon naar de taal van de patiënt

De drie finalisten van de Achmea Quality Award 2015 zijn bekend. Voor ons als jury altijd een mooie afsluiting van een interessant en wetenswaardig proces. In korte tijd krijg je goed zicht op mooie en interessante initiatieven die in het veld plaats vinden om de zorg op uitkomsten voor patiënten, cliënten, bewoners of klanten te verbeteren.

Ook dit jaar zijn weer 75 initiatieven ingediend. Traditioneel komen veel initiatieven uit de ziekenhuiswereld, maar tot onze vreugde zagen we dit jaar ook prachtige en verrassende initiatieven uit ander sectoren, zoals vanuit de geestelijke gezondheidszorg en verpleeg-en verzorgingshuizen voorbij komen.

Uitkomsten

Van de tien genomineerden kwam duidelijk naar voren dat ze zorg op uitkomsten hebben verbeterd. Stuk voor stuk kozen ze een indicator die de uitkomst  meet en er toe doet voor de patiënt. Sommige projecten waren klein van opzet, andere weer groter, maar in potentie gaat het om initiatieven die de andere zorgaanbieders kunnen inspireren om ook naar hun eigen zorgproces te kijken. Of gewoon hun idee en werkwijze kunnen overnemen om direct de zorg te kunnen verbeteren.

Toch steken de drie finalisten boven de andere initiatieven uit. Zij zijn het best in geslaagd om zorgjargon en specialistische processen te vertalen naar de taal van patiënten en processen waarbij patiënten daadwerkelijk centraal staan. Het gebruik van e-health is integraal onderdeel geworden van het zorgproces en het laat zien dat verbeteren gewoon heel simpel en eenvoudig kan

Heldere taal

Hun ideeën blinken uit in een heldere taal die patiënten begrijpen en wegblijft van jargon en gesluierde taalgebruik. Het team van het Radboudumc heeft een mooie video gemaakt die in drie minuten de essentie van De Luchtbrug uiteenzet. Door de zorgverlening “om te draaien” komt de patiënt niet meer bij de arts langs, maar de arts bij de patiënt. Jonge kinderen leren op deze manier al onafhankelijk te zijn en regie te voeren over hun ziekteproces. In plaats van patiënt zijn, zijn ze gewoon kind dat af en toe wat heeft.

Ook bij Coloscopie Applicatie van Radboud Mc wordt de patiënt stap voor stap meegenomen in het proces. Het gebruik van deze e-health toepassingen is integraal onderdeel geworden van de zorg en zijn voor patiënt overbodige en belastende bezoekjes vervangen. Op basis van een vragenlijst kan de gezondheid ingeschat worden, wat ook belangrijk is voor het onderzoek. De patiënt hoeft daarbij ook niet eens drie keer hetzelfde verhaal te vertellen. Ik juich hun plannen toe om het nog interactiever te maken om online vragen te stellen aan het team.

De schoonheid zit hem soms in de eenvoud. Het Ontbijtproject van de Argos Zorggroep laat dit prachtig zien. Er zijn nu eenmaal vroege vogels die graag aangekleed aan het ontbijt willen zitten, maar ook mensen die opstaan en ontbijten het minste leuke moment van de dag vinden. Zij kunnen nu rustig in bed hun ontbijt krijgen of in ochtendjas aan tafel. Niet de organisatie maar de bewoner staat centraal. Bovendien creëren ze zo veel rust voor bewoners en zorgverleners. En dit idee kan zonder al te veel moeite en hoge investeringen navolging krijgen bij alle verpleeg- en verzorgingshuizen.

De winnaar

Van mij mogen ze alle drie winnen, maar er kan maar één de winnaar zijn. De winnaar wordt vrijdag 2 oktober door bezoekers gekozen op het Achmea Congres 2015 ‘Kies de beste zorg!’ Maar op de dag zelf kan ook online gestemd worden via de livestream.

Marjo Brouns

Juryvoorzitter Achmea Quality Award

---

De jury bestaat naast Marjo Brouns uit Kees de Jong, patiënt en bestuurslid ProstaatKankerStichting, Diana Delnoij, hoofd kwaliteitsinstituut van Zorginstituut Nederland, Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop van Zilveren Kruis en Henk Veeze, directeur Diabeter en winnaar van Achmea Quality Award 2014. 

 Marjo Brouns_311


 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top