BLOG

Hoe kies je als patiënt de beste zorg?

Zilveren Kruis heeft uitkomstindicatoren ontwikkeld en getest voor twintig verschillende onderdelen van zorg. Op 2 oktober komen de indicatoren aan bod tijdens het congres Kies de beste zorg! Wat kunnen verzekerde patiënten daarmee? Hoe verbeteren professionals hun zorg en gaan verzekeraars inkopen op kwaliteit?

Patiënten denken vaak niet bewust na over het kiezen van zorg. In het geval van prostaatkanker is het vermoeden dat 90 procent van de patiënten het doktersadvies volgt. Vanuit het lotgenotencontact is de ervaring dat er weinig advies wordt gevraagd. Toch zijn er veel keuzehulpen beschikbaar. Deze keuzehulpen richten zich op de mogelijke behandelingen. Het is niet alleen belangrijk dat er een goede behandeling is, maar ook of de zorg, wanneer complicaties optreden, goed geregeld is. Kan dit allemaal onder één dak? Heeft het ziekenhuis alle behandelingen in huis? Er zijn verschillende fasen in de ziekte waar het echt uitmaakt naar welk ziekenhuis je gaat.

Keuzehulpen

Ik heb me breed georiënteerd voor de behandeling voor prostaatkanker en heb alle urologen waar ik onder behandeling was, gevraagd om advies. Mijn keuze werd bepaald door het advies van de artsen, maar zowel patiëntenorganisaties als keuzehulpen helpen om de beste zorg te kiezen. Patiëntenorganisaties hebben veel kennis, zo kan je informatie over ziekenhuizen opzoeken, bijvoorbeeld over diagnostische procedures, of operaties op de eigen locatie worden gedaan, complicaties, etcetera.

Keuzehulp helpt om te kiezen voor de beste kwaliteit van leven die bij je past. Als je als patiënt het gevoel hebt dat je er alles aan hebt gedaan om te komen tot een goede keuze, dan kan je beter negatieve gevolgen accepteren dan wanneer je de keuze minder goed hebt overwogen. De patiëntenvereniging probeert mensen daarin te ondersteunen.

Transparantie van zorg

Mede dankzij het Programma Kwaliteit van Zorg van Zilveren Kruis is sinds half augustus de registratie van de indicatoren gestart voor prostaatkanker, met onder meer een registratie van complicaties. Als dit transparant is, dan wordt het gemakkelijker om te kiezen als patiënt. Het is de bedoeling dat met de indicatoren de kwaliteit verbeterd wordt. Door inzicht in de kwaliteit van zorg valt er voor de patiënt te kiezen!

Chris Laarakker

Bestuurslid van Prostaatkankerstichting.nl

Chris Laarakker_311

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

L S

1 oktober 2015

Wat zegt u tegen 90% van de prostaatkankerpatiënten die niet geholpen kunnen worden door de zogenaamde 10% beste zorgverleners van het lijstje?

L S

1 oktober 2015

Wrang-ironisch dat zelfs de patiëntenvereniging dermate beïnvloedbaar is met het resultaat dat ze niet meer de belangen van al haar patiënten behartigt. De propagandamachine heeft zijn werk wel gedaan. Ieder voor zich is de maatschappelijke norm geworden in de zorg. Beleidsmakers gefeliciteerd met deze overwinning.

Verzamel alle data maar en de solidariteit kan in de uitverkoop. Voor een aantal mensen zal die vis duur betaald gaan worden.

Frank Conijn

1 oktober 2015

@ Chris Laarakker:

Ik heb waardering voor de inspanning van Zilveren Kruis om de zorguitkomsten centraal te gaan stellen. Want dáár gaat het om, en met die centraalstelling kunnen veel structuur- en procesnormen, die voor veel administratieve belasting zorgen, opgeheven worden.

Maar zoals u al schrijft: "Er zijn veel keuzehulpen beschikbaar." Als elke zorgverzekeraar er daar nog een aan toevoegt, naast de partijen/bronnen die u al noemt, wordt het straks een enorm woud aan keuzehulpen, gezien de enorme hoeveelheid aandoeningen die er zijn.

Zou het niet mooi zijn als er één website komt waar men:

* als patiënt -- en als zorgverzekeraar in de rol van zorginkoper -- kan zoeken op diagnose of soort aandoening;
* als patiënt een afstand kan selecteren die men wil reizen voor een goede zorgaanbieder:
* een overzicht krijgt van de zorgaanbieders binnen die afstand en hoe zij presteren qua pathologieverloop en consumenttevredenheid?

Waarbij opgemerkt dat een goede pathologieverloopmeting uiteraard inclusief eventuele complicaties is. Mocht u dit idee aanstaan maar zich afvragen hoe dit gerealiseerd zou moeten worden, dan nodig ik u graag uit het al ver ontwikkelde systeem te bekijken op https://gezondezorg.org/assessmentwerkwijze.

Dat is de beste 'startpagina' voor dit onderwerp, uiteindelijk resulterend in de Zorgkwaliteitzoekpagina op https://gezondezorg.org/zkzp.

@ LS:

Ik denk dat u het te somber ziet. Er zijn wel overgangsproblemen te verwachten, dat geef ik toe. En ik weet ook niet hoe je die -- snel -- zou moeten oplossen. Maar als ik afga op de cijfers van dhr. Huijsman, in een ander blog, zou het betekenen dat in de toekomst prostaatoperaties nog maar in een kwart van de Nederlandse ziekenhuizen gedaan worden. In het voor die operaties beste kwart, uiteraard.

Dat lijkt me uitstekende ontwikkeling, want voor een prostaatoperatie -- die inderdaad vervelende complicaties met zich kan meebrengen als hij niet goed is uitgevoerd -- zullen de meeste mannen beste een tijdje willen reizen. Je hoeft er immers maar luttele dagen voor te verblijven, als alles goed gaat.

Ik moet nog iets erkennen dat ik niet weet, zijnde in welk percentage van de ziekenhuizen die operaties nu gedaan worden. Dus het zou kunnen zijn dat een kwaliteitsconcentratie zich hierin al voorgedaan heeft. Maar dan speelt het probleem dat u schetst al (veel) minder.

Top