BLOG

Handelsmissie China 1: Welkom in China!

Mee naar China met één van de grootste Nederlandse handelsmissies ooit, gecombineerd met het staatsbezoek van ons koninklijk paar. Ruim 250 deelnemers van 150 organisaties presenteren zich aan Chinese samenwerkingspartners, compleet met ministers en staatsecretarissen zoals Martin van Rijn (VWS) als leider van de subdelegatie met 45 mensen uit Life Sciences & Health (LSH). Een eerste verslag uit Beijing.

Helaas gaan we niet naar de Verboden Stad, vaak het eerste uitje voor buitenlandse delegaties. Daar houdt de Communistische Partij nu een groot congres om te komen tot het dertiende meerjarenplan, voor 2016-2020. Wij bezoeken Art District 978. Dit voormalige militair productiepark annex dorp is nu een artistiek-cultureel centrum. Gestart als contrabeweging toen China wat losser werd in de jaren tachtig, is het nu een officiële attractie met talloze galeries, winkeltjes en allerlei soort kunstvoorstellingen in de voormalige fabriekshallen.

Onderonsje met 500 mensen

Zondagmiddag had de LSH-subdelegatie haar eerste wrap up met staatssecretaris Martin van Rijn. We stelden ons aan elkaar voor en deelden doelen en verwachtingen voor de handelsmissie. Daarna een groepsportret met alle 250 reisgenoten en het koninklijk paar, gevolgd door een receptie. Toen was het tijd voor het eerste grote officiële event, het Trade Dinner in Four Seasons Hotel. Een gezellig 'onderonsje' met 500 mensen aan 45 ronde tafels met in het midden twee supergrote ronde tafels voor alle Chinese en Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders. Daarvoor een groot podium voor alle welkomstspeeches van onder meer de Nederlandse ambassadeur in China en minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken), gevolgd door de officiële ondertekening van negentien (!) samenwerkingsovereenkomsten.

Maandagochtend was ingeruimd voor 'matchmaking'. Ik kreeg een eigen tafel om de Erasmus Universiteit te vertegenwoordigen. De ambassade en matchmaking adviseurs hadden gezorgd voor een interessante rij bezoekers hongerig naar contacten en samenwerkingsprojecten. De een was op zoek naar onderwijsprogramma's voor ziekenhuismanagers (op dat vlak doen we al het één en ander), de ander wilde iets vergelijkbaars voor managers van thuiszorgorganisaties die in China op grote schaal ontstaan om de vergrijzing het hoofd te bieden. Een derde persoon presenteerde een gigantisch project om een medical city te bouwen. Dan schuift een vierde persoon aan die in tweeduizend van de zevenduizend regio's in China de vernieuwingsprojecten voor sociaal werk voor ouderen aanstuurt. Kom daar maar eens mee aan in Nederland om de sociale wijkteams samen te brengen met eerstelijnszorg!

Ziekenhuisbezoek

Het middagprogramma bestond uit een serie Chinese en Nederlandse lezingen in het International Hospital van de Peking University. Dat is een van de weinige niet-gouvernementele ziekenhuizen zonder winstoogmerk, met diverse aparte gelieerde ziekenhuizen er om heen, een groot onderwijs- en onderzoekscentrum en ook aparte VIP-kamers. Een gigantisch complex met gigantische productiecijfers zoals 1,2 miljoen polibezoeken per jaar. Als start natuurlijk openingsspeeches en uitwisseling van cadeaus van beide kanten, met mooie foto's van Van Rijn met de president van het ziekenhuis en vervolgens de hele groep. Dat is belangrijk in China, samen op de foto en zo bouwen aan relaties. En dat vervolgens stap voor stap uitbouwen, want het eerste contact wordt pas later een contract.

Robbert Huijsman

Bijzonder hoogleraar Management en Organisatie van Ouderenzorg, aan het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

Robbert Huijsman_311

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Wouter Verduyn

27 oktober 2015

Uit het hart gegrepen! Dit geldt overigens veel breder dan alleen in de zorg. Hoe vaak spreek je niet mensen die de vreugde in het werk, in hun bureaucratische organisatie, al lang kwijt zijn. En omdat niet iedereen bij een hippe start up kan werken, waar bezieling wel 'key' is, moeten we echt aan de slag om werk mooier te maken. Lees bijv. ook 'Why we work' van Barry Schwartz of 'It's time to blow up HR, and build something new' (Harvard Bus. Review, July-August 2015).
Wouter Verduyn, 11 jaar leidinggevende in diverse ziekenhuizen

Wouter Verduyn

27 oktober 2015

Uit het hart gegrepen! Dit geldt overigens veel breder dan alleen in de zorg. Hoe vaak spreek je niet mensen die de vreugde in het werk, in hun bureaucratische organisatie, al lang kwijt zijn. En omdat niet iedereen bij een hippe start up kan werken, waar bezieling wel 'key' is, moeten we echt aan de slag om werk mooier te maken. Buurtzorg is een mooi voorbeeld. Lees bijv. ook 'Why we work' van Barry Schwartz of 'It's time to blow up HR, and build something new' (Harvard Business Review, July-August 2015).
Wouter Verduyn, 11 jaar leidinggevende in diverse ziekenhuizen

Top