Finance

Vergoeding voor toezicht mag flink omhoog: wat nu?

Met de inwerkingtreding van de Wet Normering Topinkomens (WNT) 2 daalt het maximum van de bezoldiging van bestuurders in de zorg tot het ministerssalaris. Tegelijkertijd stijgt het maximum van de bezoldiging van ons als toezichthouders van 5 naar 10 procent van de bezoldiging van de bestuurder, terwijl dat van de voorzitter stijgt van 7,5 naar 15 procent. Ik merk zowel in mijn eigen raden van toezicht als daar waar ik advieswerk verricht, dat raden worstelen met die nieuwe maxima. Een poging tot verheldering en een voorstel.

Tot 2013 gold de regeling maatschappelijk verantwoord honoreren van de NVTZ. Met ingang van 1 januari 2013 trad de WNT1 in werking. Die begrensde de bezoldiging van toezichthouders tot 5 procent van de bezoldiging van hun bestuurders, wat feitelijk nogal eens een inperking betekende ten opzicht van de NVTZ-regeling uit 2012. Dat maximum zie ik in de praktijk geregeld overschreden worden. Bij mijn weten heeft dat nog niet geleid tot handhaving door de minister van VWS. Ik vraag mij af of deze toezichthouders door hebben dat ze zichzelf in 2013, 2014 en 2015 onverschuldigd betaald hebben…

Geen vrijwilligerswerk

In mijn praktijk kom ik nog geregeld tegen dat toezichthouders zichzelf geen, of een veel lagere dan geadviseerde bezoldiging toekennen. Weliswaar is het aandeel kleine instellingen in die categorie zwaar oververtegenwoordigd, maar toch. De redenering die ik aantref bij dergelijk gedrag is over het algemeen nobel, maar gaat voorbij aan het uitgangspunt dat toezien een professioneel onderdeel van de governance van de organisatie is en geen vrijwilligerswerk.

Omgekeerd zijn mij ook voorbeelden bekend van (meest grote) instellingen die hun toezichthouders riant boven de vroegere, huidige en toekomstige normen belonen.

In de wetshistorie vind ik overigens geen aanknopingspunten voor genoemde verdubbeling van de maximumnorm. Naar verluidt is die er min of meer bij toeval ingerommeld. Bijna als een voetnoot bij de behandeling van de WNT2, die natuurlijk vooral gefocust was op de verdere verlaging van de bestuurderssalarissen.

Hybride bezoldiging

Ik kan mij goed voorstellen dat toezichthouders in de komende maanden nadenken over het onderwerp van hun bezoldiging. Mijn suggestie is om te overwegen een hybride systeem te omarmen. Enerzijds een vast bedrag gebaseerd op de omvang van de bezoldiging van de bestuurder, waar de normale inzet mee gehonoreerd wordt (bijvoorbeeld 5 procent plus de gebruikelijke vergoedingen voor opleidingen, activiteiten en literatuur). Daarenboven zouden toezichthouders die meer inzet plegen voor commissiewerk, maar ook voor extra werkzaamheden rond fusies en opvolgingsvragen, vacatiegeld kunnen declareren. Uiteraard tot het wettelijk maximum van de WNT2.

Hein Griffioen

Organisatieadviseur in de zorgsector

------------------------------------

Over het bovenstaande schreef Hein Griffioen een uitgebreider verhaal voor Lucide.

Hein Griffioen_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top