BLOG

Stop de zorgtoeslag en het rondpompen van geld

Deze week was de begroting VWS in de Tweede Kamer aan de orde. Een hele zit. De begroting 2010 stond in het licht van de te verwachten kostenombuigingen als gevolg van de kredietcrisis. De werkgroepen die zijn ingesteld moeten twintig procent besparing vinden voor de verschillende beleidsterreinen voor de komende jaren. Dat geldt ook voor de gezondheidszorg. De werkgroepen mogen alles aan de orde stellen. Met andere woorden: er gelden geen politieke taboes.

Prikkelen met volle premie

Bij de invoering van de zorgverzekeringswet heeft de meerderheid van de Kamer ingestemd met de zorgtoeslag. De gedachte was dat als verzekerden de volle premie betalen zij geprikkeld worden om elk jaar de premies van de verschillende zorgverzekeraars gerichter met elkaar te vergelijken.

Miljarden euro’s rondpompen

Om de lage inkomens te compenseren voor de betaalde premie krijgen deze verzekerden via de belastingdienst een toeslag. Op dit moment wordt er 5 miljard aan zorgtoeslag rondgepompt. Daarnaast krijgen steeds meer verzekerden met hogere inkomens ook een toeslag. Dat heeft te maken met de bij de zorgtoeslag gehanteerde techniek.

Afbakenen is lastig

Ook het eigen risico is met dezelfde argumentatie ingevoerd. Als verzekerden geconfronteerd worden met de kosten, in dit geval een eigen risico, dan zullen verzekerden zich wel twee maal bedenken voordat ze naar de dokter gaan. Ook hier is weer sprake van een compensatie. Als je chronisch ziek of invalide bent, krijg je ongeveer 50 euro per jaar via het Centraal Administratie Kantoor op je rekening gestort. Het grote probleem is de vraag wie er nu wel of niet chronisch ziek en gehandicapt is. De afbakening is bijna niet te regelen met alle ongenoegen en procedures van dien.

Kritiek op werkgroepen

Wat in theorie heel plausibel lijkt, pakt in dit geval in de praktijk heel anders uit. En hoewel er kritiek valt te leveren op het instellen van ambtelijke werkgroepen die de gezondheidszorg  aan een fundamentele herbezinning moeten onderwerpen, is het wel de kans om regelingen zoals het eigen risico en de zorgtoeslag tegen het licht van de praktijk te houden. Door de minister is op ons verzoek toegezegd dat de ambtelijke werkgroepen kritisch zullen kijken naar deze op theorie gebouwde regelingen.

Ergernis

Wat ons als PvdA betreft wordt via een inkomens afhankelijke premie de zorgtoeslag overbodig en schaffen we het eigen risico af. In de praktijk geven ze alleen maar ergernis en leiden niet tot het resultaat dat bedoeld was. Bureaucratie als gevolg van theorie voegt niets toe aan de gezondheidszorg.

Ombuigen vanuit de praktijk

De gezondheidszorg gaat uitdagende tijden tegemoet. Het zal nog een hele klus worden om met behoud van kwaliteit van en toegang tot de gezondheidszorg de kosten om te buigen. Wat mij betreft is niet de theorie, maar de praktijk van alle dag het uitgangspunt van de kostenombuigingen. Ik hoop dan ook werkelijk dat de ambtelijke werkgroepen niet alleen met wetenschappers en deskundigen praten, maar vooral met de praktijkmensen in de zorg.


Eelke van der Veen
Tweede Kamerlid PvdA

3 Reacties

om een reactie achter te laten

scheerder rob

13 november 2009

beste eelke,wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Een paar jaar geleden hadden we nog het ziekenfonds met een volledige inkomensafhankelijke premie. Het zou toch simpel zijn geweest om het ziekenfonds om te bouwen tot een basisverzekering voor iedereen met een grote inkomensafhankelijke premie en een beetje nominaal, als we dat zo nodig vinden. Kortom het Dekker/Simons plan. Maar neen. Het moest marktwerking zijn met zorgtoeslagen en nominale premies. Een inkomensafhankelijke premie was uit den boze. Maar dit element kwam er via de achterdeur weer in via ingewikkelde systemen als zorgtoeslagen en eigen risicico met compensatie. Ook de PvdA heeft hiermee ingestemd, al moet ik zeggen dat met name het CDA de ideologische gelovige is geweest in het systeem via de academische retoriek van de Lansen Bovenbergen, het wetenschappelijk bureau van die partij en de inbreng van het oud kamerlidTuinstra ten behoeve van het belang van de verzekeraars.Het is allemaal wel krokodillenwerk. Heel veel energie en heel veel geld en dan gaan we weer terug naar af. Dat gebeurt met grote regelmaat ook op andere beleidsterreinen. Het historisch besef is zelfs zo gering dat sommigen denken dat er sprake is van een nieuw idee, terwijl het een luttel aantal jaren geleden is afgeschaft. Daar verdenk jou niet van. Het historisch besef is daar zeker aanwezig, maar dat maakt het eigenlijk des te wranger. Nu nog even jullie geliefde coalitiepartner het CDA overtuigen van de noodzaak om het ingewikkelde breiwerk af te schaffengroet en succes met de poging

vn den Tempel

16 november 2009

Ik ben het met Eelke van der Veen eens.Echte concurrentie tussen zorgverzekeraars op de nominale premie voor de basisverzekering komt er namelijk toch niet van. Maak de premie voor het basispakket dus inkomensafhankelijk en stop de zorgtoeslag.

Anonym

16 november 2009

Eén van de grote problemen van ons zorgstelsel is dat er geen kostenbewustzijn is bij de consument van zorg. Dat blijkt onder meer uit het feit dat inmiddels een groot aantal kinderen niet meer naar de tandarts gaat omdat de ouders niet weten dat normale preventie gewoon vergoed wordt (zie Parool van 16 november). Is het geldtekort bij die consument? Of gewoon een kwestie van onbewust zijn en prioriteiten stellen? Vakanties en gadgets gaan vaak voor, zo blijkt.Geef de mensen geen vis, maar leer ze vissen, zou ik Van der Veen willen meegeven. In deze context: leer ze omgaan met het zorgvuldig besteden van gelden die voor zorg bestemd zijn. Ook liberalen willen bijdragen aan de kosten van zwakkeren in deze samenleving, maar dan wel graag met een eigen verantwoordelijkheidsbesef.

Top