BLOG

Met hart en ziel voor goede zorg

Zorgprofessionals staan elke dag voor ingewikkelde keuzes. Hoe ga je ermee om als een kind uit huis wordt geplaatst? Wat besluit je als een cliënt opeens niet gedoucht wil worden? Ga je het gesprek aan als je hoort dat een collega of medewerker een cliënt onheus bejegent?

In de Week van reflectie gaan zorgprofessionals en jeugdhulpverleners, maar ook cliënten, artsen, specialisten en bestuurders in gesprek over goede zorg. Er is ruimte voor morele vragen die mensen tegenkomen in de zorg en jeugdhulp. Ruimte om stil te staan bij eigen ervaringen met goede zorg, en de positieve voorbeelden met elkaar te delen. Het contact met de cliënt die zich eenzaam voelde, en naar wie u even hebt geluisterd. In de Week van reflectie is de zorg positief in beeld. Een groot aantal zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties en opleidingen organiseert hiertoe inspirerende activiteiten gericht op actuele thema’s als 'veiligheid', met reflectie en ethiek als rode draad.

Terwijl ik deze blog schrijf, worden er nog steeds activiteiten gemaild voor de kalender, die al meer dan honderd activiteiten telt. Er zijn lunchbijeenkomsten waar medewerkers met elkaar in gesprek gaan over goede zorg, filmavonden, lezingen, symposia, bijeenkomsten met theater en ludieke activiteiten als ‘Broodje ethiek’. Zowel zorgprofessionals, bestuurders en leidinggevenden, als cliënten, docenten en vele andere betrokkenen werken mee aan deze week.

Drijfveer

Acht jaar geleden hebben we het initiatief voor de Week van reflectie genomen, met als drijfveer onze passie voor goede zorg. We willen met het initiatief ons steentje bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven van cliënten. In de afgelopen jaren is de week uitgegroeid tot een breed en innovatief netwerk, van waaruit het hele jaar nieuwe initiatieven worden ontwikkeld zoals een professioneel Reflectieteam. De Week van reflectie heeft veel organisaties geïnspireerd om (meer) ruimte te maken voor reflectie en aandacht te besteden aan ethisch beleid.

Deelnemende organisaties laten in de Week van reflectie zien hoe zij zich met hart en ziel inzetten voor de kwaliteit van de zorg. Het zijn ‘goede zorgpraktijken’, waar de ruimte om te reflecteren vast onderdeel is van het kwaliteitsbeleid. Het management van deze organisaties is ervan overtuigd dat reflecteren op het handelen niet alleen bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg, professionalisering en werkplezier, maar vooral ook aan de kwaliteit van leven van cliënten.

Als medewerkers structureel de gelegenheid krijgen om in een veilige sfeer met elkaar te reflecteren op het eigen gedrag, wordt de morele sensitiviteit versterkt. Het wordt vanzelfsprekend om je te verplaatsen in de cliënt die aan jouw zorgen is toevertrouwd. Dat zit soms in kleine dingen, zoals een cliënt die je aan het wassen bent niet laten wachten terwijl je collega binnenkomt en je aandacht vraagt. Er ontstaat een open cultuur, waarin het gemakkelijker wordt om elkaar aan te spreken als er sprake is van ongewenst gedrag. Dat draagt weer bij aan meer veiligheid.

Hartenkreet

Alexander Rinnooy Kan zei na zijn afscheid van de Sociaal Economische Raad: "Als ik het over mocht doen, zou ik meer tijd nemen voor reflectie". Ik vat zijn hartenkreet op als een uitnodiging aan iedereen om die tijd voor reflectie wél te nemen, ook al is het druk. Juist als het druk is. Een inspirerende week toegewenst!

AnneMarie Bloemhoff

Eigenaar en directeur van Communicatie Company

-----------------------------

Deze week vindt de Week van de reflectie plaats. In dit kader vinden allerlei activiteiten in heel Nederland plaats. Deze week is een initiatief van AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, oprichters van de Communicatie Company.

Annemarie Bloemhoff_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top