BLOG

Fusie, monopolie en Kerst

Op de laatste dag voor het Kerstreces heb ik een Kameruitspraak gevraagd om het fuseren van zorgverzekeraars en zorgaanbieders en het aanbieden van zorg door zorgverzekeraars wettelijk te verbieden.

Allerlei overleggen vinden op het nippertje nog een afronding, voordat de deur echt dichtgaat om de kerstboom op te zoeken. Dit neemt niet weg dat de uitspraken die zo vlak voor de feestdagen worden gedaan uitermate relevant (kunnen) zijn.

Paal en perk aan monopolies

In het debat over de Zorgverzekeringswet heb ik de minister gevraagd of het niet van groot belang is om paal en perk te stellen aan zorgverzekeraars ten aanzien van het aanbieden van zorg. Dit is in 2005 bij de behandeling van de Zorgverzekeringswet ook al aan de orde gekomen. Is het wenselijk als zorgverzekeraars op grote schaal zorgaanbod zouden opkopen? Natuurlijk kan dat op kleine schaal en op korte termijn best voordelen opleveren. Zo kan een verzekeraar goed inzicht krijgen in de opbouw van de kostprijs en met deze kennis ook elders beter zorg inkopen. De vraag blijft of deze kennis niet ook kan worden verkregen door de juiste mensen in dienst te nemen. Ook kan een zorgverzekeraar verschillende soorten zorgverleners overnemen, of in dienst nemen, hen in een keten goed laten samenwerken en zo voordelen halen in kwaliteit en doelmatigheid van zorg. De vraag is wel of dat niet ook kan worden gerealiseerd door goed zorg in te kopen.

Monopolies zorgverzekeringsmarkt

In de contractering kunnen heel goed eisen worden gesteld en faciliteiten worden aangeboden. Extra huiverig ben ik voor deze ontwikkeling, met het oog op het feit dat 88% van de verzekeringsmarkt in handen is van slechts vier zorgverzekeraars. Zorgkantoren zijn al helemaal een buitencategorie, die hebben allemaal een monopoliepositie.

Overheid moet voorspelbaar zijn

De minister ziet wel de gevaren van grootschalig zorgaanbod door zorgverzekeraars, maar is van mening dat ingrijpen pas moet als het water over de randen klotst. Voor een beginnende markt is het cruciaal dat de overheid voorspelbaar is. En de regels helder en voor iedereen vooraf bekend zijn.
We zijn eerder aan de late kant. Er zijn immers zorgverzekeraars die zorg al van oudsher aanbieden. In de afgelopen periode heeft menig zorgverzekeraar zijn overnameplannen ontwikkeld en is zelfs al gestart deze daadwerkelijk uit te voeren.

Waar blijft de keuzevrijheid?

Het schrikbeeld van een paar klonteringen van zorgverzekeraars en -aanbieders die met elkaar in concurrentie gaan, moet koste wat het kost worden vermeden. En stel deze klonten fuseren ook nog eens met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. Waar gaat mijn premie-euro dan eigenlijk heen? Hoe transparant is het eigenlijk allemaal nog? En geeft dit gebrek aan transparantie niet ook veel meer gelegenheid tot fraude (of aardig gezegd vergissingen)? Wordt het allemaal niet zo ingewikkeld dat perversiteit op de loer ligt? Wat is de keuzevrijheid eigenlijk nog van de verzekerden en patiënten?

NIeuwe toetreders kunnen het schudden

Eigenlijk zijn we nog maar net van start gegaan met het aanpassen van onze zorg juist op het feit dat mensen wat te kiezen hebben, of nog belangrijker: weg kunnen als het ze niet bevalt. Ik constateer dat nieuwe aanbieders momenteel heel moeilijk toegang krijgen tot de zorgmarkt. In de praktijk vinden de grote zorgverzekeraars deze aanbieders al snel te klein om zaken mee te doen. Of ze hebben vaste relaties en kijken niet snel verder. In een situatie van een zorgverzekeraar/zorgaanbiedermix kan zo’n nieuwe toetreder het helemaal wel schudden. Zorgverzekeraars zullen hun eigen zorgaanbod vrijwel altijd contracteren en daarmee krijgt innovatiever en concurrerender zorgaanbod nog minder kans dan nu.

Motie tegen fusies aangenomen

Ik heb dus een Kameruitspraak gevraagd om het fuseren van zorgverzekeraars en zorgaanbieders, en het aanbieden van zorg door zorgverzekeraars wettelijk te verbieden. Daarbij is het natuurlijk van belang dat tijdelijke situaties - die noodzakelijk zijn om aan de zorgplicht te voldoen - worden uitgezonderd. Tot mijn grote vreugde is deze motie aangenomen (alleen het CDA stemde tegen). Ik ga gelukkig de kerstdagen in!

Edith Schippers
Tweede Kamerlid VVD

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wilms

23 maart 2011

In de praktijk zijn er door de vele fusies in het verleden grote problemen ontstaan. Het gaat nu nog een stapje verder in de kleinschalige zorg. 1 Verzorgende op een nachtdiens met 54 somatische patiënten is gewoon misdadig. Hulpmiddelen zouden dit mogelijk moeten maken maar als je met zo'n apparaat bezig bent kunt je nooit op een bel van een ander reageren. Ernstige doorligwonden worden voorspeld. De doorgeslagen directeur die zich afvraagt of het de taak van de verpleging is om mensen te draaien. Sous vide maaltijden die kraak nog smaak hebben. Ondervoeding. De klanvriendelijke aanpak gaat helemaal de mist in door aalle bezuiningingen en elkaar napapagaaiende besturen.
Stop eens eindelijk met al jullie gebenchmark en gecijfer.
Er moet weer gewoon goed gezorgd worden voor de mensen. En de geldverslindende besturen en managemtlagen moeten verdwijnen. Dan blijft er genoeg over om goede zorg te leveren zonder stress.

Top