BLOG

Meten is weten

We zien een aanzienlijke beweging in het verzamelen van Patient Reported Outcomes (PROs). Maar jammer genoeg wordt er nog niet veel met de waardevolle informatie gedaan.

Velen geloven dat Patient Reported Outcome Measure (PROMs) ons helpen naar de volgende fase van verbetering gericht op patiëntveiligheid en de effectiviteit van de zorg. Een toenemend aantal van de kwaliteitsmetingen die worden gedaan vormen gestandaardiseerde instrumenten die pijn, functionele status en kwaliteit van leven registreren. Al vele zorgorganisaties zijn begonnen om vragenlijsten over gezondheidsstatus en patiënttevredenheid te integreren in hun dagelijkse werkzaamheden van zorgverlening. Een goede zaak maar best een lastige klus want waar begin je en hoe ga je verder wanneer je eraan bent begonnen?

PROs zijn essentieel om de gehele zorgomgeving te verbeteren, zij geven namelijk inzicht in de dagelijkse zorg en psyche van patiënten die we behandelen. In tegenstelling tot klinische uitkomsten, die gaan over welke zorg is gegeven, geven PROMs ons inzicht in patiëntperspectieven, die vertellen of de behandeling werkelijk effectief is geweest. Dit geeft ons inzicht in wat we kunnen doen om zorg te verbeteren vanuit de behoefte van de patiënt.

Strenge eisen

Het concept value-based healthcare is in opkomst, patiënten spelen een actievere rol in het kiezen van de behandeling die het beste past bij hun verwachtingen en financiële eisen. Klinisch onderzoek dat PROMs omvat wordt een essentieel instrument om aan te tonen dat de zorg voldoet aan de strenge eisen van belanghebbenden in het zorglandschap, neem een voorbeeld aan de zorgverzekeraars, brancheorganisaties, overheid, etcetera. We kunnen redelijkerwijs verwachten dat dit nieuwe paradigma zal leiden tot verbeterde kwaliteit van zorg, lagere zorgkosten en patiënten die langer en gelukkiger leven. Middels PROMs kan de inspectie kan zo risico gestuurd toezicht houden, de zorgverzekeraar kan kwalitatief goede zorg inkopen en de patiënt een weloverwogen zorgkeuze maken.

Deze visie op de zorg zal in de toekomst werkelijkheid worden, maar helaas zijn er nog enkele obstakels te nemen. Op technologisch vlak is er een groot scala aan systemen en applicaties die real time data vastleggen. Vanuit het organisatorisch standpunt moeten artsen en klinische teams duurzame werkwijzen creëren, voldoen aan de privacy standaarden en redelijke verwachtingen ontwikkelen met betrekking tot het gebruik van data. Ideaal gezien: de PROMs worden onderdeel van de behandeling en klinisch onderzoek en de patiënten begrijpen hoe en waarom de verzamelde data belangrijk is voor hun zorg.

Onmisbare kreet

Enkel het verzamelen van data is echter niet genoeg, het analyse-proces is nog belangrijker. 'Meten is weten' is een onmisbare kreet geworden van managers vandaag de dag. Zorgorganisaties moeten meer met hun data gaan doen en middels data analisten verbanden uit de data naar boven halen die zowel de zorg als de logistiek eromheen gaan veranderen. 

We zien dus dat we de obstakels kunnen overkomen. Het verzamelen van de PRO data wordt immers al gedaan. Nu moeten we nog optimaal gebruik gaan maken van het volledige potentieel van de PROMs. De waarde van data voor een organisatie komt pas tot leven wanneer iedere medewerker inzicht heeft op zijn toegevoegde waarde om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren.

Valesca Lefeber

PROMs-adviseur van Care Associates Nederland

Valesca Lefeber_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top