BLOG

Verlanglijstje

Zo aan het begin van het jaar is een mooi moment om vooruit te blikken. Wat betreft de Federatie Medisch Specialisten hebben we in mijn ogen in 2015 een basis gelegd voor een sterke positie van medisch specialisten in het krachtenveld van de gezondheidszorg. En een basis voor mijn verlanglijstje voor 2016.

De Federatie Medisch Specialisten bestaat nu één jaar. 32 Wetenschappelijke verenigingen werken in de Federatie samen, want samen bereik je meer. In 2016 zullen we de 33e wetenschappelijke vereniging verwelkomen, namelijk de vereniging van sportartsen. Zij zullen net als de collega’s van de andere wetenschappelijke verenigingen zitting nemen in de Raad Kwaliteit, de Raad Beroepsbelangen en de Raad Opleiding. Maar in 2016 gaan we ook invulling geven aan het vierde kennisdomein en komt er een Raad Wetenschap & innovatie. Al meer dan dertig medisch specialisten hebben zich opgegeven om in deze Raad zitting te nemen, en mee te denken over beleid op dit gebied.

In 2015 hebben we flinke stappen gezet om kwaliteitsgegevens inzichtelijk te maken. Met deze gegevens kunnen we de kwaliteit van zorg verder verbeteren. Daar gaan we in 2016 zeker mee door, want het helpt patiënten beter te kiezen. Maar we willen ook  de registratielast verminderen en bespreken met alle veldpartijen hoe we dit samen kunnen realiseren.

Kenniscentrum

Ons Kennis- en Dienstverleningscentrum (KDC) beantwoordde ruim 2500 vragen van individuele medisch specialisten over arbeidsvoorwaarden, ondernemerszaken, opleiding en gezondheidsrecht. Dit kenniscentrum bundelt de kennis van de Federatie en de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD) op het gebied cao’s en individuele arbeidsvoorwaarden aan de expertise van de Federatie op het gebied van beroepsbelangen, kwaliteit en opleiding. Met als doel de achterban van 20 duizend medisch specialisten op al deze thema’s goed te kunnen informeren en ondersteunen.

Maar we zijn er nog niet. Op mijn verlanglijstje staat nog de compensatie van het werkgeversdeel van de pensioenpremie voor medisch specialisten werkzaam in de algemene ziekenhuizen en ggz-instellingen. Het is schandalig dat de raden van bestuur dit geld dat toebehoort aan de medisch specialist gewoon in hun eigen zak houden. Verder willen we dat medisch specialisten in dienstverband meer invloed krijgen op hun werkomgeving, o.a. door zich te verenigen in VMSD’s: Verenigingen Medisch Specialisten in Dienstverband.

Daarnaast willen we in 2016 nog meer laten zien wat de positieve effecten zijn voor de kwaliteit van zorg met de komst van Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s). We willen meer richtlijnen opnemen in de Richtlijnendatabase, een publiekscampagne starten om van samen beslissen in de spreekkamer een gewoonte te maken, en we willen nog meer opleiders en aios ondersteunen bij de individualisering van de opleidingsduur. We willen meer aandacht voor optimaal functioneren en meer onderzoek doen naar de effectiviteit van behandelingen. En zo kan ik nog wel even doorgaan…

Realiteit

Met alles wat we in het eerste jaar van de Federatie Medisch Specialisten hebben bereikt, heb ik er het volste vertrouwen in dat het niet bij een verlanglijstje blijft. Maar dat we er samen met alle wetenschappelijke verenigingen en medisch specialisten voor zorgen dat al deze wensen in 2016 realiteit worden. Zodat ik eind 2016 weer een prachtig jaar achter de rug heb om op terug te blikken. En een nieuwe basis heb voor het verlanglijstje van 2017!

Bart Heesen

Algemeen directeur van de Federatie Medisch Specialisten

Bart Heesen

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top