BLOG

Een Depressiegala?

Ja, een Depressiegala. Er wordt voor mensen met de ziekte depressie niet gefietst, gezwommen of gecollecteerd, nee, liever wordt men niet met deze ziekte geassocieerd.

Het taboe op psychische klachten en dus ook op depressie is nog altijd enorm. Door schaamte krijgt minder dan de helft van de mensen met depressie de zorg die ze nodig hebben. Om depressie op een positieve manier onder de aandacht te brengen organiseren psychiaters Bram Bakker, Esther van Fenema en ondergetekende het eerste Nederlandse Depressiegala.

We hebben de droom dat depressie voor de nieuwe generatie uit de verdomhoek gaat komen, bespreekbaar wordt en dat de creativiteit van mensen met een psychische kwetsbaarheid beter benut gaat worden in de samenleving. 

Onzichtbare ziekte

Depressie is een onzichtbare ziekte, men zwijgt er liever over. De meeste mensen beleven een depressie als een toestand van totale lichamelijke en geestelijke uitputting. Deze verlamming maakt het onmogelijk om te doen wat er van je verwacht wordt. Iemand met een depressie voelt zich een lamzak, een nietsnut, een mislukkeling. Het gevoel door niemand te worden begrepen leidt tot nog meer eenzaamheid of ‘leven met een masker.

In Nederland worstelen rond 1 miljoen mensen met depressieve klachten, wereldwijd lopen deze aantallen inmiddels op naar 400 miljoen mensen. In mijn omgeving merk ik dat dit soort cijfers absoluut niet leven maar de impact van depressiviteit op de samenleving en de economie is groot. De ziekte is vandaag de dag de belangrijkste oorzaak van inactiviteit wereldwijd

In mijn werk als patient advocate, waarbij ik opkom voor de rechten van de patiënt, zie ik grote verschillen op het gebied van zeggenschap over eigen gezondheid tussen verschillende groepen patiënten. Dat heeft te maken met allerlei factoren zoals bijvoorbeeld de aard en bekendheid van de aandoening, maar zeker ook met geld.

Aandacht en geld voor onderzoek gaat vooral naar lichamelijke ziektes, dat is gewoon niet goed geregeld en dat geldt niet alleen voor Nederland. Er is meer politieke daadkracht en visie nodig om financiële middelen op de juiste manier voor mentale gezondheid in te zetten.

Er is onder mensen met depressieve klachten grote behoefte aan openheid, steun en kennis, zo blijkt uit een inventarisatie vanuit de achterban van de landelijke Depressie Vereniging, die op dit moment 250 leden telt.  De onlangs gepresenteerde ‘Toekomstagenda GGZ’ stelt de patiënt centraal. Een mooi nieuw elan. Patiënten kunnen prima zelf beoordelen welke zorg ze nodig hebben. Dat is echter zeker (nog) geen vanzelfsprekendheid en vereist een grote mentaliteitsverandering binnen de gezondheidszorg.

En zolang we op alle niveaus met een grote boog om mensen met een psychische kwetsbaarheid heen blijven lopen, creëren we een groeiend probleem met binnen afzienbare tijd depressie als volksziekte nummer 1. 

De opbrengst van het gala gaat naar een project voor jongeren met depressie. Aan de vooravond van het Depressiegala vindt een maatschappelijk debat plaats in de Rode Hoed op 19 januari aanstaande.

Mariëlle Horsting
Patient Advocate

Marielle Horsting_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arnout Orelio

17 januari 2016

Wat een geweldig initiatief! Ook bij kinderen komt dit voor! En ja, vraag de 'patiënten' gewoon waar ze behoefte aan hebben (en geloof ze dan!). Luisteren in zetten als de behandelstrategie lijkt mij een goed begin.

Top