BLOG

Werken met zzp'ers: het kan weer!

Veel zorginstellingen vinden het inzetten van zzp'ers lastig, ingewikkeld en zien een mijnenveld aan onzekerheden. Die tijd lijkt voorgoed voorbij te zijn. Niet alleen om de gewenste de 'flexibele schil' maar ook om de kwaliteit van deze zorgprofessionals is hun inzet uiterst zinvol.

 

De VAR-verklaring gaf zowel bij opdrachtgevers als bij de zzp’ers een tijdelijke schijnzekerheid. Er was geen toetsing vooraf, maar achteraf. Niet alleen zzp’ers kregen te maken met naheffingen, ook intermediairs en instellingen werden door de belastingdienst aangesproken op een onjuiste werkwijze. Nog deze maand zal de Eerste Kamer de nieuwe wet DBA behandelen. Daarbij komt vooraf een door de belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomst, waarin beide partijen zekerheid krijgen over hun fiscale positie. Er wordt veel gediscussieerd over eventuele bezwaren en of de wet wel ingevoerd zal worden. Staatssecretaris Wiebes is echter stellig overtuigd van een 'JA'.

Zorgwetten

Sinds de nieuwe zorgwetten de oude AWBZ vervangen, is ook de positie van de zorgverlener versterkt. Het is niet langer de instelling die zorgverantwoordelijk is, maar ook de zorgverlener heeft een eigen zelfstandige verantwoordelijkheid. In de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Is dit nog verder uitgewerkt. Het leveren van Zorg-in-Natura is niet langer een exclusief domein van instellingen. Deze rechtsbasis betekent ook een solide fiscale basis onder zelfstandig zorgondernemerschap.   

Een andere handicap was de rol van bemiddelaars. Zowel voor de zzp’er als voor opdrachtgevers betekende dit vaak een ongewenste afhankelijkheidsrelatie, weinig transparantie in de tarieven en onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden. De nieuwe modelovereenkomsten zetten de intermediairs op scherp: er komt een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en transparantie in de kostenstructuur. De betere bemiddelaars komen nu goed in beeld!

Kwaliteit

Verzekeraars stellen bij hun inkoop voor 2016 een duidelijk doel: kwaliteit en prijs zijn de meest kritische factoren bij de inkoop. Het is al jaren bekend dat die organisaties die met zzp’ers werken de hoogste cliënt tevredenheid hebben. Maar kwaliteit is meer dan dat. De zzp’er behoort tot de zorgverleners die de hoogste graad van bijscholingen heeft.  Hun passie voor goede zorg betekent ook het voortdurend opwaarderen van hun kennis en kunde. En dat in relatie tot de prijs: het hoeft geen betoog dat de zzp'er voordeliger is omdat de werkgeverslasten, zoals verzekeringen en pensioen, door de zzp’er zelf worden gedragen.

Helaas, het politieke dossier 'zzp'er in de zorg' vertoont nog veel hiaten. Daarom is in oktober een landelijke brancheorganisatie opgericht die zowel de belangen als de informatiestromen coördineert. 

'De Zorgprofessional' is het platform geworden voor alle zzp’ers in de zorg en voert sindsdien een krachtige agenda om de positie en de kwaliteit van de zelfstandige zorgverlener te bevorderen. In maart start een unieke opleiding in Zorgondernemerschap voor meer toegevoegde waarde.

Karel Hoenderdos

Voorzitter van de coöperatieve vereniging van zelfstandige zorgprofessionals

karel hoenderdos_311

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

erik van dam

21 januari 2016

Een zeer bijzondere zienswijze....
Meer zekerheid als de Wet DBA op 2 februari wordt aangenomen en de VAR verdwijnt? Is dat de boodschap? Ongeveer de rest van Nederland denkt, terecht, van niet namelijk. Mijn advies, mocht het allemaal doorgaan, pas heel goed op!

Top