BLOG

Dialoog in duurzaamheid

Willen we de zorg op peil en toegankelijk houden en de planeet vitaal en leefbaar voor de kinderen van onze kinderen, dan moeten we met elkaar participeren in duurzame zorg en duurzaamheid in de zorg. Als we ons allemaal inspannen, kan de bijdrage substantieel zijn.

Jaarlijks publiceert het ministerie van Economische Zaken een transparantiebenchmark. De bedoeling hiervan is een beeld te schetsen van de inhoud en kwaliteit van de maatschappelijke verslaglegging. Hoe transparanter het bedrijf is over de economische, ecologische en sociale resultaten van hun bedrijfsvoering hoe hoger de score.

Het Radboudumc had in 2014 een score van  86 punten en dankzij de gezamenlijke inspanningen van onze board sustainability en onze medewerkers  zijn we in één jaar gestegen met veertig punten, waarmee we de beste score van alle umc’s verwierven. Tegelijk werd de jaarlijkse prijs 'Beste milieujaarverslag' van het Milieuplatform Zorgsector uitgereikt met als winnaars: OLVG in de categorie 'Zorginstellingen' en het Radboudumc in de categorie 'umc's'.

Dit noopt uiteraard tot gepaste trots. Gepast omdat we nog maar net begonnen zijn en het gevoel hebben dat er nog een 'planet' te winnen is en de urgentie groot is. Trots natuurlijk ook want we hebben sinds de ondertekening van het manifest MVO-zorg in 2012 expliciet aandacht geschonken aan een integrale benadering van duurzaamheid in de genen van onze mensen. Gestoeld op ideeën die we met elkaar hebben bedacht. Geen technische uitrol van een systeem maar een continue dialoog over of het ook duurzamer kan. En als het kan, dan doen we het ook. Awareness van 'bouw tot bij' noemen we het ook wel.

Nieuwe hype?

De vraag rijst naar de noodzaak om hier energie aan te besteden naast alles wat we al met bezieling voor de patiënt, student en onderzoekers doen. Dus is het nodig of is het weer een nieuwe hype die wel weer over waait?

De noodzaak om de zorg op peil en betaalbaar en dus duurzaam te houden is evident. Als het om de planet-kant van duurzaamheid gaat heeft Claude Lorius, de wereldberoemde glacioloog de waarom-vraag decennia geleden al beantwoord: hij heeft aangetoond dat het Antarctische ijs exponentieel snel smelt en de aarde buitenproportioneel snel opwarmt (zie de indrukwekkende film Ice and the Sky). Deelnemers aan de klimaatconferentie raken in toenemende mate  overtuigd dat de opwarming van de aarde een mondiaal megaprobleem is. MVO Nederland nodigt partijen in de zorg en het bedrijfsleven aan de ronde tafel om samen duurzame oplossingen te bedenken.

Veel stakeholders (zoals banken, zorgverzekeraars en toeleveranciers) zijn ook overtuigd van de noodzaak tot duurzaam gedrag en doen mee met de Green Deal duurzame zorg en/of De Groene Zaak. Onder de zorgaanbieders zelf vinden steeds meer besturen en Raden van Toezicht het handelen vanuit vanzelfsprekend. Willen we de zorg op peil en toegankelijk houden en de planeet vitaal en leefbaar voor de kinderen van onze kinderen dan zullen we met elkaar moeten participeren in duurzame zorg en duurzaamheid in de zorg.

Transparantie over hoe we dat dan doen komt daarna. Eerst doen en dan resultaten verantwoorden. Ik ben benieuwd welke sprong wij als gezamenlijke zorgsector volgend jaar op de transparantieladder maken. Opgeteld kan onze bijdrage substantieel zijn. Een paradigmashift zoals onlangs in Parijs?

Cathy van Beek

Lid raad van bestuur Radboudumc

Cathy van Beek_311 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top