BLOG

Ziekenhuizen: afpellen en tot bloei laten komen - deel 2

Onder invloed van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen staat het ziekenhuis een enorme transformatie te wachten. In twee blogs leggen we uit hoe het ziekenhuis eruit zal zien.

We bekeken gisteren via de lagen van het schillenmodel hoe het kantoor muteert en de fabriek sublimeert. Vandaag bekijken we hoe het hotel concentreert, de hotfloor reduceert en uiteindelijk thuis floreert.

3. Het hotel concentreert

In het verpleegcentrum wordt de reductie van ligdagen en de verschuiving naar polikliniek ingevuld door complexere casuïstiek enerzijds en/of comorbiditeit anderzijds. De tweepersoonskamer wordt mogelijk niet langer door twee patiënten bezet maar biedt volwaardige rooming-in voor partner die actief mee verzorgt en personeel ontlast. Actieve mantelzorg dus binnen de verpleegomgeving. Door wie wilt u het liefst gewassen worden? De verzekeraars zullen hierop inspelen.

De gebouwtechnologie verschuift van het plafond en het bedwandpaneel naar het bed, de tablet en de kleding van de patiënt. De evolutie van behandel- en bewakingstechnieken zorgt ervoor dat huidige hotfloor-activiteiten naar het hotel verschuiven, inclusief het bewaken van een aantal van de huidige intensive care-patiënten.

4. De hotfloor reduceert

Ook op de hotfloor verschuift de complexiteit van de ruimte naar het bed en/of de apparatuur. Ingrepen zijn nóg minder invasief, sneller en kennen hogere accuraatheid door beeldvorming en robotisering. Het OK-complex wordt daardoor kleiner en 3D-printers zijn mogelijk in de nabijheid te vinden. Wellicht ligt ook een eigen volwaardig datacentrum in de buurt van de operatiekamers en de afdeling medische beeldvorming.

Technieken voor medische beeldvorming worden enerzijds steeds complexer door het combineren van technieken en anderzijds vindt een democratisering plaats waardoor echografie binnenkort in de thuissituatie mogelijk is. De hotfloor is het bouwdeel waar onze tekeningen waarschijnlijk de meest blinde vlekken moeten laten zien. Nu inschatten wat over zeven jaar aan de orde komt, is nagenoeg onmogelijk.  

5. Thuis floreert

De thuisomgeving wordt dé nieuwe schil van het ziekenhuis. Voortdurend meten van gezondheidsparameters via smartphone, bloed-, urine- en mogelijk DNA-analyses, zelfdiagnose, digitaal contact met medisch professionals en lotgenoten, bewaken van medicijninname, inzetten van de mantelomgeving, enzvoorts. De ziekenhuisorganisatie zal deze bijdrage van(uit) de thuissituatie volop moeten omarmen en zelfs inrichten. Het ziekenhuis komt thuis.

Misschien moet nu ook de naam van het ziekenhuis veranderen. Het gaat niet meer om een ziekte, maar om de wens om wegwijs gemaakt te worden, gerustgesteld te worden, preventief bij te sturen en uiteindelijk in te grijpen op het gebied van gezondheid. In het ‘ziekenhuis’ zullen steeds meer gezonde mensen komen.

Verder bloeien

Op basis van bovenstaande analyse werken Roy en Jörn-Ole in samenwerking met REshape Center de komende maanden aan een conceptueel herontwerp van de ziekenhuisomgeving. De uitkomsten van deze studie worden gepresenteerd tijdens  een gemeenschappelijk congres dat in het voorjaar 2016 plaatsvindt.

Roy Pype en Jörn-Ole Stellmann

Associate partners bij Wiegerinck architectuur stedenbouw

Pype Stellmann_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

4 februari 2016

Een boeiende fantasie, dit architectonische tweeluik. Een vorm van wishful thinking, dat geheel voorbijgaat aan de rauwe, complexe werkelijkheid van het 2e-lijns ziekenhuis binnen het stelsel van de gezondheidszorg en de vele, deels tegengestelde belangen. Waarin 'de patiënt centraal' en 'transparantie' vooral bezweringsformules zijn, de ICT versnipperd is en een gigantische bureaucratie het geheel in een klemmende houdgreep heeft. En daar moeten zorginvesteerders natuurlijk wel rekening mee houden.

Top