BLOG

Zorg voor 2020: een vergezicht

Wist u dat Nederland Europees koploper is met het aantal internetaansluitingen thuis? Eind 2014 was 95 procent van onze jongeren in het bezit van een smartphone en 56 procent van onze ouderen was de trotse eigenaar van een tablet. Van de 25-plussers die op internet naar informatie zoeken, zoekt tussen de 50 en 60 procent naar informatie over de gezondheid.

Wist u dat het succes van een gezondheidsapp voor 50 procent afhangt van de houding van de arts tegenover de betreffende app? En dat voor 39 procent de mate van digitalisering van het ziekenhuis meespeelt? Zorg op afstand bij hartpatiënten zorgt voor 21 procent minder ziekenhuisopnamen wegens hartfalen. Zodra astmapatiënten zelf gaan ‘dokteren’, leidt dat tot 36 procent minder ziekenhuisopnamen. Digitalisering zorgt voor meer onzekerheid over hoe de ziekenhuizen van de toekomst er uit zullen zien, qua indeling en ruimte. De kosten voor ICT in ziekenhuizen zijn sinds 1993 verdrievoudigd.

Wist u dat steeds meer geneesmiddelen biologisch zijn? En dat steeds vaker biosimilars worden ingezet: middelen die gelijkwaardig zijn aan biologische geneesmiddelen, maar veel goedkoper? Geneesmiddelen waarvan het patent afloopt, kunnen als biosimilar-variant veel goedkoper op de markt gebracht worden. Dit betekent niet dat de totale kosten voor geneesmiddelen zullen dalen.  

Groeiende lease-markt

Wist u dat de markt voor medische technologie net zo hard groeit als die voor geneesmiddelen? Medische apparaten moeten door technologische vooruitgang steeds sneller vervangen worden. Ook wordt medische apparatuur vaker geleast. Terwijl de leasemarkt voor andere sectoren kleiner werd, groeide deze voor medische apparatuur tussen 2006 en 2011 met 51 procent.

Wist u dat 1 op de 2 meisjes die nu geboren worden, haar honderdste verjaardag zal vieren? Voor jongens is dat 1 op de 3. In 2025 is bijna één vierde van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder. De beroepsbevolking zal in 2040 bestaan uit 9 miljoen Nederlanders, in vergelijking tot 10 miljoen in 2007. De meest genoemde reden om in deeltijd te gaan werken, is om te gaan mantelzorgen.

Zelf betalen 

Wist u dat meer dan 50 procent van de Nederlanders vindt dat rokers en drinkers een hogere premie moeten betalen voor de basisverzekering? En dat gezondheidspreventie op de lange termijn tot stijgende zorgkosten zal leiden? In 2030 hebben 7 miljoen Nederlanders minstens 1 chronische ziekte: dat is 2 op de 5 mensen. Hoe ouder je wordt, des te groter is je kans meerdere chronische ziekten op te lopen. Vooral artrose, diabetes, coronaire hartziekten en kanker komen veel voor. Het percentage Nederlanders dat aan chronische angststoornissen leidt, is in 2030 naar verwachting iets lager dan nu.

Minder krediet 

Wist u dat er de aankomende jaren veel minder krediet beschikbaar is voor ziekenhuizen? Banken mogen minder geld uitlenen sinds de kredietcrisis. Dit is vastgelegd in het Basel-akkoord, het samenwerkingsakkoord tussen banken van de 27 grootste economieën ter wereld. Januari 2014 trad Basel III met aangescherpte afspraken in Nederland in werking. De financieringsbehoefte van ziekenhuizen is niet verminderd.

Al deze weetjes zijn even zovele uitdagingen voor de Nederlandse ziekenhuizen. In de toekomstvisie 'Zorg voor 2020' laat de NVZ zien hoe de ziekenhuizen deze uitdagingen het hoofd gaan bieden, met één duidelijke ambitie als rode draad: excellente patiëntenzorg blijven bieden en onze sterke positie in Europa behouden!  

Margot van der Starre
 

Directeur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Margot van der Starre_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top