BLOG

Vreemde marktmeester: de Nederlandse Zorgautoriteit

Marktmeester NZa heeft afgelopen vrijdag besloten tot het verstrekken van de grootste staatssteun ooit aan een zorgaanbieder. De rechtsopvolgers van Meavita in Den Haag en Groningen krijgen gezamenlijk 37 miljoen euro balanssteun. De NZa geeft toe dat zij zich bij de beoordeling hiervoor niet heeft gehouden aan haar eigen criteria.

NZa en belofte staatssecretaris aan werknemers

Als reden daarvoor geeft de Nederlandse Zorgautoriteit op dat de staatssecretaris nu eenmaal beloften aan het personeel heeft gedaan over behoud van werknemersrechten. Het besluit van de NZa ademt dan ook overduidelijk dat zij vooral heeft gekeken naar het belang van organisaties en personeel en minder naar de kwaliteit van de zorg en het belang van de cliënten in de zorg; al wordt er wel geschermd met de term ‘continuïteit van zorg’.

Zorghuizen voormalig Meavita zijn sterk verouderd

Over de kwaliteit van zorg bij Meavita in Den Haag, dat nu HWW heet, doen behoorlijk verschrikkelijke verhalen de ronde. De negen zorghuizen ervan zijn bijvoorbeeld sterk verouderd. Vier cliënten op een kamer is daar geen uitzondering. Voor vragen en opmerkingen van cliënten en hun familie  is de instelling slecht bereikbaar en nog slechter aanspreekbaar. Er was jarenlang geen aandacht voor bijscholing van personeel. Het gevolg is gebrek aan kennis en kunde op de werkvloer en in de leiding. Het personeel doet wat het kan, maar loopt tegen de eigen beperkingen aan. Al met al is het in een concurrerende markt niet zo vreemd dat Meavita het loodje heeft gelegd. Wel is het vreemd dat de staatssecretaris en de NZa zoveel miljoenen ervoor over hebben dit te ‘continueren’.

Fusie Meavita geen verbetering

Het gaat mij bij dit alles niet over de hoogte van de staatssteun, maar over hoe goed die besteed is. Met het geldinfuus lijken staatssecretaris en NZa de zorg in Den Haag op korte termijn misschien te waarborgen, op de lange termijn juist niet. HWW heeft zich weliswaar tot doel gesteld de verouderde toko om te vormen tot een ‘moderne wijkgerichte zorgorganisatie’, maar realistisch is dat niet. In zijn aard blijft HWW Meavita: dezelfde verouderde instelling die zelfs met een fusie er niet in slaagde te moderniseren. Iedereen lijkt het namelijk te zijn vergeten: De problemen waarin de Haagse zorgaanbieder een paar jaar geleden al verkeerde, waren toen reden samen te gaan met drie andere aanbieders tot de grootste zorgaanbieder van Nederland. Zoals we nu weten, heeft ook die actie niet tot verbetering geleid.

Investeren in bodemloze put HWW

HWW lijkt mij dus een bodemloze put waarin het onverstandig is te investeren. De staatssecretaris moet mij maar eens ervan overtuigen dat het verlenen van 22 miljoen balanssteun echt de enige manier is om de continuïteit van zorg in Den Haag te garanderen. Als dat zo zou zijn, dan wil ik aanpassing van de regels voor staatssteun; op zo’n manier dat het in de toekomst niet meer nodig is een slecht zorgaanbod met belastinggeld in stand te houden.

Staatssteun in concurrerende thuiszorgmarkt

De staatssteun van 15 miljoen euro aan Meavita Groningen, nu TZG, is zo mogelijk nog vreemder. TZG is een echte thuiszorgaanbieder en opereert in een markt waar ontzettend veel concurrentie is. Thuiszorgaanbieders klagen steen en been over de grote hoeveelheid concurrentie waarmee zij te kampen hebben. Nog afgezien van dat het onwezenlijk is een slecht concurrerend bedrijf in zo’n markt met staatssteun voort te zetten, hadden concurrenten belangstelling om delen van Meavita Groningen over te nemen en voort te zetten.

Zorgkantoor had geen zin in andere zorgaanbieders

De continuïteit van zorg was in Groningen dus niet in gevaar. Het zorgkantoor beweerde tegen de NZa echter van wel. Het lijkt erop dat het zorgkantoor gewoon geen zin had de moeite te doen om te gaan onderhandelen met nieuwe thuiszorgaanbieders. Daarnaast zat de NZa blijkbaar ook hier vast aan de door de staatssecretaris gegeven garantie aan het personeel.

Hoe onafhankelijk is de NZa?

De NZa voelt zich dan ook zo ongemakkelijk bij haar eigen besluit, dat zij dat ter toetsing heeft aangemeld bij de Europese Commissie. Misschien dat de  commissie in dat oordeel ook direct een oordeel kan geven over de onafhankelijkheid van de NZa als marktmeester.


Anouchka van Miltenburg

2 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

30 november 2009

Beste mevr. Van Miltenburg,Er gebeurt toch wat een logisch gevolg is van de besluiten die door de politiek in het verleden genomen zijn? Of denkt u soms van niet?Uw partijgenoten staan aan de basis van de problemen. Zij hebben in de laatste regeringen waar de VVD aan meedeed de problematiek zelf veroorzaakt t.w. Invoering van DBC's en het invoeren van het onzalige idee van marktwerking.

De DBC's werken niet en marktwerking binnen de gezondheidszorg is niet mogelijk omdat er geen goede verhouding is tussen aanbieders en afnemers. Daarbij frustreren de zorgverzekeraars (en nu ook nog eens het zorgkantoor) ook nog eens dat proces.Dat betekent dat er nu allerlei korte termijn oplossingen worden gezocht (maar dat is voor de politiek niet iets nieuws) en er worden, met veel patchwork, oplossingen aangebracht. Maar die dragen niet bij aan het oplossen van de basale problematiek! Het wordt er slechts steeds ingewikkelder door en wel zo erg dat vele bestuurders er al geruime tijd moeite mee hebben om het allemaal nog te kunnen volgen. Zonder bijvoorbeeld een heel goede controller zitten ze met de handen in het haar.Ik voorspel u dat de problemen de komende jaren alleen nog groter worden. Ik hoop dat tegen die tijd uw VVD weer aan het bewind is (zorg vooral voor een VVD-er op VWS) want dan kunt u de problemen oplossen die uw partijgenoten zelf veroorzaakt hebben.En dan ben ik zeer benieuwd of uw partijgenoten dan doorgaan met het aanbrengen van patchwork, dan wel dat men het lef heeft om echt zo basaal in te grijpen dat het hout snijdt. Roep ze op om toe te geven dat er destijds inschatingsfouten zijn gemaakt. Ik beloof u dat ik het ze niet kwalijk zal nemen wanneer ze e.e.a. terudraaien.En dan nog even de NZa. U weet toch dat dit orgaan vroeger COZ werd genoemd en daarna COTG en vervolgens CTG, voordat het werd omgedoopt tot NZa .

Inmiddels heeft de NZa ongeveer 600% meer volume dan haar voorgangers. Ik moet u verklappen dat die procentuele toename slechts slaat op de kwantiteit en in mindere mate de kwaliteit van de output, ondanks het feit dat de medewerkers daar natuurlijk erg hun best doen.Mevrouw Van Miltenburg, u begrijpt uit voorgaande natuurlijk dat niet slechts de vraag beantwoord behoeft te worden of de NZa onafhankelijk is.

C.B. Leerink

1 december 2009

Geachte mevrouw van Miltenburg, beste Anouchka,U beweert dat het zorgkantoor in Groningen geen zin zou hebben om te onderhandelen met thuiszorgaanbieders, en daarom maar zou hebben beweerd dat de continuiteit van zorg in het geding is.

Als bestuurder van Menzis, verantwoordelijk voor de zorgkantoorfunctie in Groningen, wil ik daar graag op reageren.

De zorg voor onze clienten in Groningen was eind vorig jaar en begin dit jaar wel degelijk in het geding. En daar zijn wij met kracht voor opgekomen. Er zijn grote gebieden in Groningen waar andere aanbieders (nog) niet komen, en veel kwetsbare clienten die geen dag zonder zorg kunnen.

De Menzis zorgkantoren zijn zeer professionele organisaties die ook klantgerichte zorginkoop hoog in het vaandel hebben staan. Ik nodig u graag uit om daar eens kennis van te nemen.

Thuiszorg Groningen was daarbij, tot het samengaan met Meavita Den Haag een gezonde thuiszorgorganisatie, die uitstekende zorg verleende, met zeer tevreden medewerkers en clienten.

De steun die nu verleent wordt moet vanzelfsprekend goed terecht komen, en ook aantoonbaar bijdragen aan continuiteit van AWBZ zorg. Ook daar zullen wij nauw op toezien.Bas Leerink

Top